PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 17 Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych = The Impact of the Crisis on the Behavior of Enterprises and Regional Structure Changes | 9--32
Tytuł artykułu

Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Global Crisis on Functioning of the Economy and Global Corporations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Intensywny proces rozwoju związany z nasilającymi się procesami globalizacji w znacznym stopniu wpłynął na pojawienie się nowych biegunów wzrostu gospodarczego (Brazylii, Rosji, Indii, Chin), które łącznie z Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Unią Europejską skupiają znaczącą część światowej gospodarki i w 2008 r. obejmowały 80,5% światowego PKB. Kształtujące się procesy rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego w ostatnich latach w znacznym stopniu zostały osłabione przez negatywne skutki kryzysu finansowego, który pociągnął za sobą kryzys gospodarczy, a następnie kryzys finansów publicznych. Wyrazem tego jest zmiana dynamiki światowego PKB, która w latach 2002-2006 systematyczne rosła z 102,0% do 104,0%, po czym zaczęła się zmniejszać do 102,2% w 2008 r. Światowa sytuacja kryzysowa wpłynęła na zmiany uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych, zmiany tempa rozwoju struktur regionalnych, krajowych, a także na kształtowanie się nowych relacji politycznych między poszczególnymi państwami, szczególnie między wiodącymi potęgami gospodarczymi. Na tym tle w niniejszych rozważaniach podjęta zostanie próba zarysowania ogólnego mechanizmu kryzysu oraz określenia jego wpływu na tempo przemian gospodarki poszczególnych krajów oraz zmianę potencjału ekonomicznego światowych korporacji. (fragment tekstu)
EN
In the background of the process of forming the outline of the economic crisis, the dynamics of economic diversification of individual countries were shown in terms of GDP in years 2008-2009 and changes in the economic potential of the world's largest corporations such as: sales value, the value of profit, assets value and market value. In the article the differences in the severity of the crisis in the global economic space were pointed out, which resulted in weakening of the economic potential of the United States and Europe, as well as the growing importance of emerging new economic powers (China, Russia, India and Brazil). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Adamczyk C., 2008, Ile kosztuje nas kryzys finansowy na świecie, "Rzeczpospolita", 17.09.
 • Estey J., 1959, Cykle koniunkturalne, Warszawa.
 • Gierańczyk W., Stańczyk A., 2003, Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji GeografiiPrzemysłu PTG, nr 5, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 73-84.
 • Kalecki M., 1980, Teoria dynamiki gospodarczej, [w:] tegoż Dzieła, t. 2, Warszawa.
 • Keynes J.M., 2003, Ogólna teoria procentu, zatrudnienia i pieniądza, Warszawa.
 • Kilar W., 2008, Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków 2009, s. 97-108.
 • Kilar W., 2009, Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych, [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 110-121.
 • Kilar W., Cieluch M., 2008, Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa- Kraków, s. 188-203.
 • Księżyk M., 2010, Podstawowe źródła obecnego światowego kryzysu, Ekonomia Menadżerska, z. 7, Wyd. AGH, s. 7-18.
 • Niklewicz K., 2008, Kalendarium zapaści, "Gazeta Wyborcza", 9.10.
 • Tobolska A., 2006, Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych, [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 2, Wydawnictwo Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Tobolska A., Matykowski R., 2006, Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Wajda E., 2003, Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło i Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 5, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Wajda E., 2006, Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997-2003, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 219-240.
 • Wajda E., Zalewska K., 2003, Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 119-127.
 • Wajda E., Zoričič-Wołek M., 2003, Proces kształtowania się korporacji IBM, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło i Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 109-111.
 • Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie - Filia w Rzeszowie, Warszawa-Kraków-Rzeszów, s. 29-41.
 • Zioło Z., 2006, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 9-26.
 • Zioło Z., 2009, Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Zioło Z., 2011, Przemiany potencjału ekonomicznego sektorów światowych korporacji w latach kryzysu gospodarczego, [przyjęto do publikacji w Wyd. Naukowym UAM w Poznaniu].
 • Zioło Z., Piróg S., 2002, Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnioeuropejskich, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 4, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Warszawa-Kraków-Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.