PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 6 Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej | 78--91
Tytuł artykułu

Wpływ inwestycji zagranicznych na kształtowanie luki technologicznej w polskich przedsiębiorstwach w branży konstrukcji spawanych w procesie integracji europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Foreign Direct Investment on Forming the Technological Gap in Polish Enterprises during the EU Integration Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem Strategii lizbońskiej oraz Gospodarki opartej na wiedzy (GOW) - sformułowanych przez Unię Europejską - jest przyspieszenie i doskonalenie systemów technologicznych, gospodarczych i społecznych, na poziomie krajów, regionów oraz przedsiębiorstw. Szczególna uwaga Unii Europejskiej kierowana jest na innowacje, powiększanie zasobów wiedzy i współpracę sfery nauki z gospodarką. Ma to doprowadzić do unowocześnienia technologii, techniki, zarządzania oraz poprawy programu ochrony środowiska i wielu spośród pozostałych dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstw. Po roku 2004 - w okresie integracji z Unią Europejską - zaistniały dla polskich przedsiębiorstw sprzyjające warunki dostępu do wiedzy, technologii i szeroko pojętych innowacji, dzięki udziałowi Polski w programach unijnych. Firmy zagraniczne uważane są za ważne źródła zaawansowanych technologii, nowoczesnych metod zarządzania - zatem kraje, które stwarzają sprzyjające warunki dla napływu obcego kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) (Umiński 2002) mają największe szanse na rozwój innowacyjności, powstawanie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych, rozwój krajowej sfery badawczo-rozwojowej oraz na wzrost konkurencyjności. (fragment tekstu)
EN
The Lisbon Strategy, and building of the KBE (Knowledge Based Economy) - make faster the changes of technological systems, social and economy - on level of countries, or regions and companies. The especially accents there are into innovations, the knowledge values and co-operations, into R&D connected with economy. The main goal is to modernize technology, management and organization, environment and other areas of activity of enterprises. After year 2004 - during the integration process with EU there are the advantageous terms of approach to knowledge, technology and wide understanding innovations - by participation in EU Programs and higher level of FDI. The research of Polish steel branch show that foreign companies are more interested in innovations and going to stable lifting the knowledge and skills than polish companies. This phenomenon causes the creation of technological gap between enterprises in the same branch, and also between the different countries - for example nations belonged to "old EU" and new one countries. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Bibliografia
 • 1. Białoń L., Janczewska D., 2004, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce - marketingowe metody oceny z perspektywy sektora, Wyd. Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa.
 • 2. Białoń L., Janczewska D., 2004, Procesy innowacyjne w polskim sektorze słodyczy jako efekt BIZ, "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego", nr 2, s. 61.
 • 3. Błuszkowski J., Garlicki J., 1997, Inwestorzy zagraniczni w Polsce - Raport z badania opinii inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach działalności w Polsce, PAIZ, Warszawa.
 • 4. Bouekkire R., Martinez B., 2001, Technology and option capital maintenance in the technological gap, Disscussion Papers (IRES) No 2001033, Universite Catholique de Louvain.
 • 5. Daszkiewicz N., 2003, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • 6. Dunning J.H., 1993, Multinational Enterprises and The Global Economy, Addison-Wesley Publishers Ltd., Workingham - London.
 • 7. Glass A.J., Saggi K., 2007, The Role of Direct Investment in International Technology Transfer, International Handbook of Development Economics, India.
 • 8. Grudzewski W.M., Hejduk I., 2004, Opóźnienia technologiczne wybranych dziedzin przemysłu w Polsce, SGH, Warszawa.
 • 9. Jakubiak M., 2002, Transfer wiedzy i innowacji do Polski, rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej, "Zeszyty BRE Bank - CASE", nr 62, Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Warszawa, s. 43.
 • 10. Janczewska D., 2008, Podnoszenie konkurencyjności firm z grupy MŚP w branży konstrukcji spawanych - dwumiesięcznik "STAL - Metale & Nowe technologie", nr 11-12 (XI), 2008, s. 21.
 • 11. Olesiński Z. (red.), 1998, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa.
 • 12. Talar S., 2007, Rola czynników niematerialnych w rozwoju polskiej gospodarki na przykładzie przemysłu [w:] Piech K. i Skrzypek E. (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • 13. Umiński S., 2002, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 14. Weresa M., 2002, Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego - doświadczenia Polski, "Zeszyty BRE Bank - CASE", nr 62, Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Warszawa, s. 7.
 • 15. Witkowska J., 1999, Motywy inwestowania firm europejskich w Polsce. Rola procesów integracyjnych, "Studia Europejskie", nr 1, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 53.
 • 16. Witkowska J., 2000, Rynek technologii w Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", nr 4, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 28.
 • 17. Wysokińska Z., 2002, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami, "Studia Europejskie", nr 1, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 127.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.