PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 55 Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne | 89--111
Tytuł artykułu

Determinanty prawne transgranicznych połączeń spółek kapitałowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Determinants of Cross-Border Mergers of the Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Łączenie się spółek kapitałowych zarówno w skali narodowej, jak i na poziomie transgranicznym stanowi jedną z form trwałej współpracy między aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami oraz kooperantami, którzy na pewnym etapie swojego rozwoju podejmują decyzję o wspólnym poprowadzeniu tej czy innej działalności gospodarczej, integrując w tym celu posiadane zasoby i umiejętności.(fragment tekstu)
EN
Achieving the fundamental goal of the Treaty establishing the European Community (EC Treaty), entrepreneurs are guaranteed such freedoms as: the freedom of establishment and the free movement of goods, people (including employees), capital, and services. In order to meet these expectations, on October 26, 2005 the Directive No 2005/56/EC - regarding the cross-border merger of the compa-nies - was passed, which since December 15, 2005 has taken effect. According to the Directive, a cross-border merger may be effected through a takeover of the corporate assets by an existing company, or by means of creating an entirely new entity made up of previously separate companies located in different member states. In the Directive the elementary principles and final date of its implementation into each member national law has been determined. The following article focuses mostly on the practical issues of the cross-border mergers, whose participant was Polish company. Therefore, an effort was taken to identify the fundamental legal determinants of the cross-border mergers as well as the critical appraisal of the obligatory legal framework for the cross border mergers both in Directive No 2005/56/EC and in Polish Commercial Companies' Code (CCC). The conclusion of this work is that the CCC should be altered. Firstly, companies limited by shares should be the capital companies and posses legal personality. Secondly, Polish legislator should extend merging ability and allow all types of the personal companies for the supranational consolidation. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • P. Sobolewski, Koncentracje przedsiębiorców we wspólnotowym prawie konkurencji, "Przegląd Prawa Handlowego" 2007, 6, s. 28.
 • A. Witosz, Zasady zachowania praw równoważnych osób o poszczególnych uprawnieniach w łączeniu się i podziale spólek kapitałowych, "Prawo Spółek" 2005, nr 1, s. 3.
 • A. Witosz, Zasady zachowania praw równoważnych osób o poszczególnych uprawnieniach w łączeniu się i podziale spółek kapitałowych, "Prawo Spółek" 2005, nr 1, s. 3.
 • A. Witosz w: J.A. Strzępka, E. Zielińska, W. Popiołek, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, red. J.A. Strzępka, CH. Beck, Warszawa 2001, s. 1136.
 • J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, CH. Beck, Warszawa 2001.
 • J. Strzępka, P. Pinior, W. Popiołek, H. Urbańczyk, Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, CH. Beck, Warszawa 2003.
 • S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, A. Szumański, Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, t. 4, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • A. Witosz, Łączenie się i podział spółek w Kodeksie spółek handlowych, Branta. Bydgoszcz-Katowice 2002, s. 15-16.
 • A. Kidyba. A. Witosz. Łączenie. podział i przekształcanie spółek handlowych, Branta, Warszawa 2007, s. 25-26.
 • P. Pinior, Transgraniczne łączenie się spółek, "Przegląd Prawa Handlowego" 2007, nr 9, s. 4.
 • W. Janasz. K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • M. Szydło, Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Warszawa 2008.
 • K. Bilewska, Tworzenie spółki europejskiej - fuzja transgraniczna, "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 12, s. 27 i n.
 • M. Gładysz, Fuzja transgraniczna spółek akcyjnych jako sposób utworzenia Spółki Europejskiej, "Radca Prawny" 2005, nr 3, s. 59 i n.
 • J. Jacyszyn, Spółki europejskie, "Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej" 1999, nr l, s. 40 i n.
 • K. Opustil, Europejska spółka akcyjna i jej wpływ na polskie prawo spółek, "Rejent" 2004, nr 3-4, s. l80 i n.
 • J. Napierała, Transgraniczna fuzja spółek - na przykładzie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sevic Systems, "Przegląd Prawa Handlowego" 2006, nr 5, s. 21 i n.
 • B. Makowicz, Transgraniczne połączenie spółek kapitałowych (dyrektywa nr 2005/56/WE i wyrok EIS w sprawie SEVIC) - analiza prawa wspólnotowego, "Monitor Prawniczy" 2006, nr 16, s. 869.
 • W. Bayer, J. Schmidt, Die neue Richtline uber die grenzuberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, "Neue Juristische Wochenschrift" 2006, Heft 7, s. 402 i n.
 • R. Stefanicki, Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych w świetle dyrektywy nr 2005/56, "Rejent" 2006, nr 5, s. 146-164.
 • D. Szubielska. M. Kozaczuk. Łączenie się spółek handlowych. Aspekty prawne i podatkowe, KiK, Warszawa 2001, s. 35-36.
 • D. Benduch, Sposoby ustalania parytetu wymiany udziałów lub akcji w połączeniu spółek kapitałowych, [w:] Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne, red. J. Wojtyła i A. Witosz, "Studia Ekonomiczne", Z. 49, AE, Katowice 2008, s. 9-23.
 • J. Jacyszyn w: Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 349.
 • A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-300 ksh, wydanie V, Zakamycze. Kraków 2007, s. 460-465.
 • R.L. Kwaśnicki, Implementacja dyrektywy w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, "Prawo Spółek" 2008, nr 2, s. 12.
 • A. Opalski, Transgraniczne łączenie spółek - nowy sposób koncentracji przedsiębiorstw w prawie polskim, "Rejent" 2008, nr 7-8.
 • M. Romanowski, Łączenie spółek kapitałowych ponad granicami, .,Gazeta Prawna" z dnia 30.10.2007, nr 211.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.