PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 5/6 | 11--19
Tytuł artykułu

Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE

Warianty tytułu
Activation of Elderly People in the Background Of EU Documents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowana została analiza kształtowania się i implementacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia w kontekście dokonujących się w Europie procesów gospodarczych i demograficznych. Dokonano analizy procesu i sposobu wdrażania zaleceń Europejskiej Strategii Zatrudnienia z punktu widzenia polskiej polityki rynku pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Szczególna uwaga poświęcona została jednemu z największych wyzwań europejskiego rynku pracy, tj. podejmowaniu zintegrowanych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób starszych w wieku 50+ jako odpowiedzi na problemy europejskich rynków pracy i systemów ubezpieczeń społecznych, a także jako reakcji na rozpoczynający się proces starzenia się społeczeństw. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents an analysis of the formation and implementation of the European Employment Strategy in the context of economic and demographic processes taking place in Europe. The author analyzes the process and implementation of the recommendations of the European Employment Strategy from the point of view of the polish labour market policies after joining the European Union in 2004. Particular attention is paid to one of the greatest challenges of the European labour market which is integrated action to activate people 50+ as a response to the problems of European labour markets and social insurance schemes, as well as reaction to the process of aging society. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • BioConsulting Podkański Marcin
Bibliografia
 • Bossak J. (1990), Japonia. Strategia rozwoju w punkcie zwrotnym, Warszawa: PWN.
 • Budzyńska A., Duszczyk M. i in. (2002), Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Warszawa: UKiE.
 • Golinowska S. (2003), Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state), w: Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, Red. B. Balcerzak-Paradowska, Warszawa: IPiSS.
 • Kaliński J. (1998), Historia gospodarcza XIX i XX w., Warszawa: PWE.
 • Komisja Europejska (2003), Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century, White paper, Luxembourg: Commission of the European Communities COM(93/700), [dostęp 11.03.2012], www.europa.eu.
 • Komisja Europejska (2004), Jobs, Jobs, Jobs Creating more employment in Europe, Report of the Employment Task- force chaired by Wim Kok, Luxembourg.
 • Komisja Europejska (2010a), EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat KE(2010) 2020, Bruksela, [dostęp 11.03.2012], http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • Komisja Europejska (2010b), Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych, KOM(2010)462, Bruksela, [dostęp 11.03.2012], http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0462/com_com(2010)0462_pl.PDF.
 • Konkluzje prezydencji, Rada Europejska w Brukseli 13-14 marca 2008 r., [dostęp 11.04.2012], http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/99414.pdf.
 • Konkluzje prezydencji, Rada Europejska w Brukseli 16 i 17 czerwca 2005 r., Załącznik nr II, [dostęp 11.04.2012], http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/85360.pdf.
 • Konkluzje prezydencji, Rada Europejska w Brukseli 17 czerwca 2010, [dostęp 11.04.2012], http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/115354.pdf.
 • Konkluzje prezydencji, Rada Europejska w Brukseli 22 i 23 marca 2005 r., [dostęp 11.04.2012], http://www.consilium.europą.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PLVec/84357.pdf.
 • Krajowy Program Reform 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (2005), Warszawa: Rzeczpospolita Polska.
 • Krajowy Program Reform 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (2008), Warszawa: Rzeczpospolita Polska.
 • Krajowy Program Reform Europa 2020 (2011), Warszawa:Rzeczpospolita Polska.
 • Męcina J. (2010), Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej, Warszawa: IPS UW.
 • MPiPS (2010), Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2009 r., Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 • MPiPS (2011a), Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2010 r. (2011), Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 • MPiPS (2011 b), Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób 50+ (2011), Warszawa.
 • MRR (2006), Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Warszawa.
 • Presidency conclusions 13 and 14 December 1996, Annexes, Annex II The Jobs Challenge, Dublin Declaration on Employment, [dostęp 11.04.2012], http: //www.consilium.europą.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/032a0004.htm.
 • Presidency Conclusions European Council Meeting on 9 and 10 December 1994 in Essen, [dostęp 11.04.2012], http://www.consilium.europą.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00300-.EN4.htm.
 • Presidency conclusions, Cologne European Council 3 and 4 june 1999, [dostęp 11.04.2012], http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/57886. pdf.
 • Presidency conclusions, Lisbon European Council 23 and 24 March 2000, [dostęp 11.04.2012], http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.enO.htm.
 • Rada Ministrów (2008), Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Program przyjęty przez Radę Ministrów 17.10.2008 r., Warszawa.
 • Van Riel B., van der Meer M. (2002), The advocacy coalition for European employment Policy - The European integration process after EMU, w: Die Europeische Union aus politoekonomischer Perspective, Marburg: Metropolis Verlag.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.