PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 249 Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne | 236--246
Tytuł artykułu

Czynniki motywujące osoby w wieku okołoemerytalnym do wydłużonej aktywności zawodowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Motivating Older People to the Elongation of their Professional Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z postępującym procesem starzenia się populacji w Europie w ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się osobom starszym i ich udziałowi w życiu publicznym, w tym aktywności zawodowej. Relatywnie wczesna (na tle innych państw europejskich) dezaktywacja zawodowa osób starszych w Polsce stała się główną przesłanką do podjęcia w artykule rozważań na temat czynników motywujących osoby w wieku okołoemerytalnym do wydłużonej aktywności zawodowej. Celem opracowania jest identyfikacja grup czynników wpływających na decyzję starszych Polaków o pozostaniu aktywnymi zawodowo lub przejściu na emeryturę, a także wskazanie propozycji działań zwiększających motywację do pracy i ograniczających przedwczesne opuszczanie rynku pracy przez tę grupę społeczną. (abstrakt oryginalny)
EN
In connection with the ongoing process of population aging in Europe in recent years, both in politics and in scientific research, more and more attention is given to older people and their participation in socio-economical life. The relatively early (compared to the other European countries) professional deactivation of older people in Poland was the main reason to consider in this article the factors that motivate the elderly for extending their working life. The purpose of this paper is to identify groups of factors influencing the decisions of older Poles to stay in employment or to get the retirement, as well as proposals for measures to increase work's incentives and reduce premature retirement. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Czynniki zawodowe przedwczesnego obniżania zdolności do pracy osób starszych, "Bezpieczeństwo Pracy" 2/2006.
 • Dolny E., Determinanty kontynuowania pracy i aktywizacji zawodowej w starszym wieku, [w:] Z. Wiśniewski (red.), Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, Dom Organizatora, Toruń 2009.
 • Giertel A., Rynek pracy nie dla 50+?, http://www.aktywni50.pl/Rynek-pracy-nie-dla-50- [data dostępu 10.02.2012].
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Heckhausen J., Wrosch C., Schultz R., A motivational theory of life, "Span Development Psychology Review" 2010, January 117(1).
 • Ilmarinen J., Towards the longer worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union, Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 2006.
 • Kautonen T., Tornikoski E.T., Kibler E., Entrepreneurial Intentions in the Third Age: The Impact of Perceived Age Norms, Small Business Economics, 2011.
 • Kooij D., de Lange A., Jansen P., Dikkers J., Older workers' motivation to continue to work: Five meanings of age. A conceptual review, "Journal of Managerial Psychology" 2008, vol. 23, no 4.
 • Kryńska E., Zasoby pracy w Polsce - stan obecny i perspektywy, IPiSS, Łódź 2006.
 • Kuchcińska M., Postrzeganie ludzi starych przez dzieci i młodzież, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Społeczeństwo. Demokracja. Edukacja. Nowe wyzwania w pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000.
 • Łukaszewski W., Doliński D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, T. 2, Psychologia ogólna, Warszawa 2002.
 • Manstead A., Hewstown M., Psychologia społeczna, Jacek Santorski&Co, Warszawa 2001.
 • Perek-Białas J., Turek K., Strzałkowska H., Pracuję, rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań, PBS DGA, Sopot 2011.
 • Polacy na temat aktywności zawodowej seniorów, Sondaż TNS OBOP na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP, Warszawa 2011.
 • Reber A.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B., Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse. Raport z badań, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007.
 • Staręga-Piasek J., O niektórych mitach wokół ludzi starych i ich starości, [w:] M. Halicka, J. Halicki (red.), Zostawić ślad na ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 • Sterns H.L., Doverspike D., Aging and the Retraining and Learning Process in Organisations, [w:] I. Goldstein, R. Katz (red.), Training and Development in Work Organnisations, Jossey - Bass, San Francisco 1989.
 • Straś-Romanowska M., Późna dorosłość: wiek starzenia się, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Sztanderska U., Przyczyny wczesnej dezaktywacji zawodowej i emerytalnej osób ubezpieczonych w ZUS, [w:] Dezaktywacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 • Trelak J.F., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
 • World Population Prospects: The 2008 Revision. Volume II: Sex and Age Distribution of the Word Population, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.