PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 7 | 1--9
Tytuł artykułu

Dynamika zmian demograficznych ludności wiejskiej i jej zasobów pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Demography of Rural Areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy rzeczywistych i prognozowanych przemiany demograficznych na obszarach wiejskich na tle analogicznych przemian w mieście. Podkreślając ich trwały charakter, wskazano podstawowe konsekwencje dotyczące postępującego starzenia się społeczeństwa i wynikających stąd zmian w podażowej stronie rynku pracy. Istota niniejszej projekcji sprowadza się do tego, by pewne prawidłowości, zaobserwowane w przeszłości w szeregach chronologicznych wybranych zmiennych demograficznych, w odpowiedni sposób ekstrapolować. Przy czym założono, że wartości parametrów strukturalnych nie ulegają dezaktualizacji w okresie objętym prognozą. (abstrakt oryginalny)
EN
Some current and projected demographic changes in rural areas with reference to corresponding changes in urban areas were pointed out in the paper. Their permanent character was also highlighted, indicating crucial consequences of the progressing society ageing and, as an effect, changes within the supply side of labour market. Analysing trends, one can state that the process of shrinking urban workforce compensation with rural one has been already started. Thus, the necessity to increase the labour resources utilisation index has been also appeared. Though, the advancement of these changes in rural areas will be lower than in urban areas, these changes are both inevitable and unidirectional in perspective of decades. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Balicki J., Frątczak E., Nam Ch. B. (2003), Przemiany ludnościowe. Fakty - Interpretacje - Opinie, cz. 1, Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Burniaux J.M., Jaumotte F., red. (2003), Coping with Ageing: A Dynamic Approach to Quantify the Impact of Alternative Policy Options on Future Labour Supply in OECD Countries, OECD Economics Department Working Paper No. 371, Paris.
 • Frenkel I. (1997), Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi wiatach 1988-1995, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Frenkel I. (2003), Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Frenkel I. (2010), Ludność wiejska, w: Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Warszawa: FDPA, Scholar.
 • GUS (1954), Narodowy Spis Powszechny z dnia 3 grudnia 1950 r. Struktura zawodowa i demograficzna ludność, Indywidualne gospodarstwa rolne. Polska, Warszawa.
 • GUS (1965), Spis Powszechny z dnia 6 grudnia 1960 r.; Ludność. Gospodarstwa domowe. Polska, Warszawa.
 • GUS (1967), Rocznik Demograficzny 1945-1966, Warszawa.
 • GUS (1980), Narodowy Spis Powszechny z dnia 7 XI11978 r.; Ludność. Gospodarstwa domowe i warunki mieszkaniowe, Warszawa.
 • GUS (1990), Narodowy Spis Powszechny 1988 (z dnia 7 XII). Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa ludności. Polska, Warszawa.
 • GUS (1996), Spis Ludności i Mieszkań metodą reprezentacyjną 1995 (z dnia 17 maja). Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa ludności. Polska, Warszawa.
 • GUS (2009), Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, Departament Badań Demograficznych, Warszawa.
 • GUS (2010 a), Rocznik Demograficzny 2009, Warszawa.
 • GUS (2010 b), Rocznik Statystyczny 1950-2009, Warszawa.
 • GUS (2010 c), Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski, IV kwartał 2010, Warszawa.
 • Kabaj M. (2002), Dezaktywizacja Polski, "Polityka Społeczna" nr 8.
 • Komisja Europejska (2010), EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.
 • Kotowska I.E., red. (1999), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. W świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, Warszawa, SGH.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B. (1998), Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, Warszawa: IPiSS.
 • Okólski M. (2005), Demografia, Warszawa: Scholar.
 • Rosner A., red. (2002), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Rosner A., Stanny M. (2007), Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, w: A. Rosner (red. naukowa), Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Rosner A., Stanny M. (2008), The Impact of Demographic Factors on the Problems of the Labour Market in Poland, w: Keith S. (red.), Howe, Transforming Rural Life in Poland: Sun/eys of Policy Issues and Evidence, Studies and Monographs no 1., Warszawa: IRWiR PAN.
 • Rosset E. (1962), Perspektywy demograficzne Polski, Warszawa: PWE.
 • Stanny M. (2010), Ludność i jej aktywność zawodowa - tendencje zmian na obszarach wiejskich, w: M. Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, spoleczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 (2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.