PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 43, t. 2 | 1135--1143
Tytuł artykułu

Znaczenie informacji w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dla współczesnej gospodarki informacja stanowi czynnik, który wpływa na wartość przedsiębiorstwa w stopniu nie mniejszym niż klasyczne czynniki produkcji. Informacja obok ziemi, pracy i kapitału postrzegana jest jako czwarty czynnik produkcji, pełniący wiele różnorodnych funkcji, zależnych od celów którym mają służyć, szczebla zarządzania, przezorności i aktywności zarządzających oraz złożoności wyników działania. Wzrost wartość informacji wynika z nasilenia się procesów współzawodnictwa i konkurowania na wszystkich szczeblach i wymiarach działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Gospodarka rynkowa charakteryzuje się ciągłym procesem wzajemnego dopasowywania się podaży i popytu, który jest kreowany przez uczestników rynku, stąd duże zapotrzebowanie na zrozumiałe, syntetyczne i względnie porównywalne informacje. Sytuacja ekonomiczna w której znajduje się dane przedsiębiorstwo, jak też warunki panujące w sektorze w istotny sposób wpływają na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Aby maksymalizować efekt ekonomiczny pozyskiwanych informacji przedsiębiorstwa powinny rozwijać szybko reagujące systemy wspomagane informatyką, które redukowały by lukę pomiędzy zadaniami. Poszukiwanie informacji odbywa się głównie w otoczeniu, stąd bardzo ważne jest uzmysłowienie sobie, że nie wszystkie potrzeby informacyjne przedsiębiorstw mają charakter racjonalny, a ich pełne zaspokojenie prowadzi do dużego realnego wzrostu kosztów ich pozyskania. Ważne jest również umiejętne rozgraniczenie potrzeb związanych z podjęciem decyzji ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na informacje. (fragment tekstu)
EN
For today's economy, information is a factor that affects the company's value as much as traditional production factors: capital, or labour. Next to land, labour and capital, information is considered the fourth production factor, performing various functions, dependent on its use, management level, managers' foresight and activity, and the complexity of the activity's results. Greater value of information results from more intense competition on all the levels and dimensions of business activity. The market economy is characterized by a constant process of interplay between the supply and demand created by market players, hence a great demand for clear, synthetic and relatively comparable information. The economic situation of the company, as well as the conditions specific for the industry also affect the company's results. To maximize the economic effect of the information, the companies should develop fast-reaction systems supported by computer science, which would reduce the gap between the tasks. The information is gathered usually in the environment, hence it is of great importance to realise that not all the company's information needs are rational, and that their full satisfaction leads to an enormous increase in real costs of its acquisition. It is also significant to distinguish between the needs related to decision-making, and the information needs themselves. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. ADAMKIEWICZ Z., IGNATOWSKI R.: Ramy konceptualne przygotowania i przedstawiania sprawozdań finansowych. Biuletyn Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Księgowych, Warszawa 1990.
 • 2. CZEKAJ J., DRESLER Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 1998, s.14.
 • 3. DĘBSKI W.: Zarządzanie finansami. CIM, Warszawa 1997.
 • 4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa, 1998.
 • 5. KROENKE D.: Management Information Systems. Mc Geaw-Hill, New York 1989.
 • 6. KUCHARCZYK A.: Informacyjne wspomaganie planowania i kontroli. "Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 4.
 • 7. LESZCZYŃSKI Z., SKOWRONEK -MIELCZAREK A.: Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000.
 • 8. LIPOWSKI A.: Mechanizm rynkowy, Warszawa 1990.
 • 9. LUTY Z.: Rachunkowość finansowa. FRRwP, Warszawa 1995
 • 10. PENC J.: Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.
 • 11. Praca zbiorowa pod red. URBAŃCZYK E., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • 12. Praca zbiorowa: Podstawy ekonomiki przemysłu, Szczecin 1994
 • 13. SZYMAŃSKI W.: Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 • 14. URBAŃCZYK E.: Metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, Zapol, Szczecin 1997.
 • 15. URBAŃCZYK E, SZCZĘSNA-URBANIAK A.: Information in creating company's value, Management of organizations during economic integration and globalization, ed. by R. Borowiecki, Warsaw-Cracow 2003.
 • 16. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000, Dz.U.Nr 113, poz.1186,art.45.
 • 17. ŻEBROWSKI A.: Informacja zagrożeniem przedsiębiorstw-globalizacji-wojna informacyjna w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, pr.zb. pod red. E.URBAŃCZYKA, Szczecin 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.