PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 69 | 71--80
Tytuł artykułu

Chosen Cost Management Processes Implemented by Local Government Units

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wybrane procesy zarządzania kosztami projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zgodnie z zasadą efektywnego wykorzystania środków publicznych działania jednostek samorządu terytorialnego powinny koncentrować się na optymalnym doborze metod i środków służących osiągnięciu założonych celów i zadań publicznych. Zadania realizowane przez JST w formie projektów, w tym projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, wymagają więc stosowania wypracowanych w praktyce metod i narzędzi zarządzania projektami. Treść artykułu koncentruje się na jednym z zasadniczych obszarów zarządzania projektami, jakim jest zarządzanie kosztami projektów. Obejmuje ono procesy planowania kosztów zadań projektowych, ich monitorowania i kontroli. Ważne znaczenie na etapie realizacji projektu, jego rozliczenia i oceny ma wiarygodna dokumentacja. Jest ona podstawą ewidencji, rozliczenia i kontroli kosztów projektu, a w przypadku projektów współfinansowanych ze środków europejskich warunkiem uzyskania dofinansowania. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
71--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Aid delivery methods. Volume I: Project cycle management guidelines. 2004. European Commision. Brussels, EuropeAid Cooperation Office.
 • Duncan W.R. 2009. A Guide To The Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Fourth Edition. Warszawa, PMI/MT&DC.
 • Grzeszczyk T.A. 2009. Ocena projektów europejskich 2007-2013. wersja e-book. Warszawa, Wydaw. Placet.
 • Kerzner H. 2005. Advanced project management. Gliwice, Wydaw. Helion.
 • Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r.
 • Lock D. 2009. Podstawy zarządzania projektami. Warszawa, PWE.
 • Ludwiński M. Jak planować koszty projektów? http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/ 16789786,jakplanowac- koszty-projektow.html, dostęp dn. 2.02.2012 r.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. 2007. Rachunkowość zarządcza i controlling projektów. Warszawa, Wydaw. C.H. Beck.
 • Łada M., Kozarkiewicz A. 2010. Zarządzanie wartością projektów. Warszawa, Wydaw. C.H. Beck.
 • Portal Funduszy Europejskich. Słowniczek, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Slownik /Strony/Projekt. aspx, dostęp dn. 16.03.2012 r.
 • Pszczołowski T. 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław, Ossolineum za Trocki M., Grucza B., Ogonek K. 2003. Zarządzanie projektami. Warszawa PWE.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. DzUrzUE z dnia 31 lipca 2006 r. L 210/25.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody. DzUrzUE L 348 z 24.12.2008 r.
 • Słownik wyrazów obcych. 1995. Warszawa, PWN.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K. 2003. Zarządzanie projektami. Warszawa, PWE.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. DzU Nr 54, poz. 535 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.
 • Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 stycznia 2009 r.
 • Zajączkowska A. 2010. Koordynator projektu unijnego - instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań. Gdańsk, Oddk.
 • Zarządzanie projektem europejskim. 2007. Red. M. Trocki, B. Grucza. Warszawa, PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.