PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 249 Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne | 302--313
Tytuł artykułu

Identyfikacja sposobu definiowania sukcesu zawodowego przez pracowników z uwzględnieniem różnic wynikających z płci, wykształcenia, zajmowanego stanowiska, lokalizacji organizacji i udziału kapitału - wyniki badań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification of the Way of Professional Success' Defining by Employees Including Differences Resulting from Gender, Education, Position, Organization Location and Capital Participation - Results of Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań ankietowych, które pozwoliły na zidentyfikowanie różnic w sposobie definiowania sukcesu zawodowego przez pracowników na podstawie opinii 789 przedstawicieli przedsiębiorstw z Dolnego Śląska. Rozpoznano różnice w zależności od płci, wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa, udziału kapitału zagranicznego i posiadania udziałów. Do zbadania istotności różnic wykorzystano test chi-kwadrat, a do obliczenia p-wartości wykorzystano asymptotyczny rozkład statystyki testowej. Do zweryfikowania hipotezy o występowaniu tendencji (trendu) wykorzystano test Cochrana-Armitaga, policzono też iloraz szans. Sformułowano wnioski i zalecenia dotyczące konieczności elastycznego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim, uwzględniającego odmienne definiowanie sukcesu zawodowego przez pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of a questionnaire study which allowed for the identification of differences in defining professional success by employees based on the opinions of 789 representatives of Lower Silesian organizations. Differences were analyzed according to the respondents' gender, size and location of an enterprise, foreign capital investments and shareholding. The relevance of the differences was verified with chi-square test and p-value was calculated with asymptotic distribution of test statistic. The hypothesis of existence of a tendency (trend) was verified with Cochran-Armitage test and the chance quotient was calculated, too. The paper includes conclusions and recommendations concerning necessity to apply a flexible approach in human resources management to consider various definitions of professional success among employees.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agresti A., Categorical Data Analysis, Wiley-Interscience, New York 2002.
 • Bartkowiak G., Zmiany wyznaczników sukcesu zawodowego przedstawicieli wybranych wolnych zawodów w Polsce i we Francji, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Drasgow F., Polychoric and Polyserial Correlations, [w:] Encyclopedia of Statistical Sciences, vol. 9, red. S. Kotz, C.B. Read, N. Balakrishnan, B. Vidakovic, Wiley-Interscience, New York 2006.
 • Dornan J., Maxwell J., Strategia sukcesu, Studio EMKA, Warszawa 1995.
 • Frankfort- Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Fołta-Sarna A., Polityka awansów - co tak naprawdę oznacza sukces zawodowy?, BankierPress 2010, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polityka-awansow-co-tak-naprawde-oznacza-sukces-zawodowy- 2247387.html, [data pobrania: 2011.10.10].
 • Guillaume C., Pochic S., What Would You Sacrifice? Access to Top Management and the Work- Life Balance, Gender, Work and Organization, 2009.
 • Harris B., Tetrachoric Correlation Coefficient, [w:] Encyclopedia of Statistical Sciences, Vol. 13, red. S. Kotz, C.B. Read, N. Balakrishnan, B. Vidakovic, Wiley-Interscience, New York 2006.
 • Hewlett S.A., Buck Luce C., Off-Ramps and on-ramps: keeping talented women on the road to success, \"Harvard Business Review\" 2005, March.
 • Human Capital: Agencies Need Leadership and the Supporting Infrastructure to Take Advantage of New Flexibilities: GAO-05-616T. Larence, Eileen. GAO Reports, 4/21/2005, p1, 22 p.
 • Human Capital: Effective Use of Flexibilities Can Assist Agencies in Managing Their Workforces: GAO-03-2.GAO Reports, 12/6/2002, p1, 62 p.
 • Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • Krupski R., Strategia sukcesu, [w:] Sukces w zarządzaniu, red. T. Listwan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 • Kupczyk T., Czynniki sukcesu polskich menedżerów, niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, 2002.
 • Kupczyk T., Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009.
 • Kupczyk T. (red.), Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 • Liu L., Berger V.W., Hershberger S.L., Trend Tests for Counts and Proportions, [w:] Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science, Vol. 4, red. B.S. Everitt, D. Howell, Wiley, 2005.
 • Lohr S.L., Sampling: Design and Analysis, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, 1999.
 • Majewska-Opiełka I., Czas kobiet, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.
 • Olsson U., Maximum likelihood estimation of the polychoric correlation coefficient, \"Psychometrika\" 1979, nr 44.
 • Siuta J. (red.), Diagnoza osobowości, Pracownia Tekstów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2009.
 • Zhong B., Rao J.N.K., Empirical likelihood inference under strati_ed random sampling using auxiliary population information, \"Biometrika\" 2000, nr 87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.