PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 835 | 220
Tytuł artykułu

Statystyczna analiza żywotności firm

Autorzy
Warianty tytułu
Statistical Analysis of Company Lifespan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka podjęła próbę usystematyzowania metodyki analizy żywotności firm. Połączyła analizę wskaźnikową, określaną w literaturze jako business demography, z metodami analizy trwania. Celem stosowania mierników i wskaźników jest analiza stanu, struktury, dynamiki i natężenia zjawisk. Do modelowania czasu trwania firm, badania wpływu wybranych cech na ten czas oraz ryzyka likwidacji zastosowano narzędzia analizy trwania, takie jak tablice trwania, estymator Kaplana-Meiera, modele regresji Coxa i logitowy. (fragm. tekstu)
EN
Freedom in setting up private companies after Polish transformation into the market economy resulted in the changes in the company structure in terms of ownership as well as in terms of company size. More and more businesses appeared, especially the small ones. Increasing competition stimulates economic progress, but on the other hand it forces company owners to be creative. An entrepreneur needs to be enterprising, which means that they have to adapt to changing environment. It is known that fast response to threat, as well as to emerging opportunities, is typical of small enterprises, or rather of their owners. In the European Union member states and in the USA small and medium set ups are said to play an important part in creating new jobs. They play such a role in Poland, too, especially when so many state-owned companies are being closed down. The introduction of market mechanisms to the Polish economy was undoubtedly a breakthrough and it triggered its progress. Also, Polish people got encouraged to start their own independent businesses and become their own bosses. Eventually it was the market that decided who could start a new company, not restrictive legal regulations. The experience of market economies shows that market is not the only regulator of business activity of companies and households. In the areas where market is not functioning properly, it is the state that should intervene since it has proper tools to achieve a goal so desired as the economic and social growth. Consequently, the state can influence economic processes by applying adequate instruments. It seems that the knowledge about the number of existing, set up and closing down companies, as well as their lifespan, can be useful when writing national and regional economic policies. This knowledge can be also helpful for institutions and companies that deal with lending money to businesses, that insure them, help the unemployed and implement national and EU projects. The above considerations should certainly lead to observing and studying the population of companies being an important element of any economy. In many countries such studies have been already conducted. The purpose of this paper is to systematize the methodology for the company lifespan analysis. The empirical example of the application of the proposed research tools is the analysis of the lifespan of companies in Szczecin, which could be carried out because the authors had access to individual data concerning businesses that had failed to survive (research project No. N111 O11 31/1109 funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education in 2006-2009). The main aim of the present study is a quantitative analysis of company lifespan conducted by means of measures, indices and company lifespan prediction models. This aim was achieved in stages, which determined the character of the adopted milestones. This study presents the author's own system of methods and the definition of the company lifespan analysis. The concept and the types of data censoring are discussed as well. Additionally, the author explains the term of firmography and refers to the notion of business demography used in the literature. She also points out the methodological differences in the applied terms and comes to the conclusion that the research into the population of companies can be carried out in two ways: by analyzing measures and indices or by the effects modeling. The pattern of the influence of scientific branches on the methodology of the company lifespan analysis is presented as well. Measures and indices are characterized as research tools in the company lifespan analysis. Their application is presented on the example of companies operating in Szczecin. The analysis takes into consideration sub-cohorts of companies which were selected due to their type of operations and the year they were set up in. The empirical part includes also the modelling of company lifespan prediction. Nonparametric models with continuous time (the company lifespan prediction tables and the Kaplan-Meier estimator) were used for modelling the company lifespan prediction. A semi-parametric model with continuous time (the Cox regression model) was applied to investigate the influence of chosen attributes on the company lifespan. Also, the model with discreet time (the logistic regression model) was used to study the risk of company failure in specified time. Finally, the differences in the lifespan of individual subgroups of companies (Gehan's test) were presented. The conclusions make up the summary of the study in general. The author points to the positive verification of the adopted research hypothesis. She also suggests that the studies on the population of companies should be conducted on large scale. Further research into the operation of Polish companies can contribute to better understanding the changes in their number and ability to survive. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
220
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Audretsch D.B., Santarelli E., Vivarelli M., 1999, Start-up Size and Industriai Dynamics: Some Evidence from Italian Manufacturing, "International Journal of Industriai Organization" No. 17.
 • Audretsch D.B., Thurik R., 1999, Innovation, Industry Evolution, and Employment, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Badania statystyczne w ubezpieczeniach, 2002, red. J. Hozer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Balicki A., 1997, Zastosowanie metod analizy kohortowej do badania czasu pozostawania bez pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 7.
 • Balicki A., 2006, Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa.
 • Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, 2008, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa.
 • Barczak A.S., Biolik J., Klama R., 1990, Ekonometryczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.
 • Bartelsmann E., Scarpetta S., Schivardi F., 2005, Comparative Analysis of Firm Demographics and Survival: Micro-Level Evidence for the OECD Countries, "Industrial and Corporate Changeˮ Vol. 14.
 • Batóg B., Wawrzyniak K., 2008, Prognozy logitowe diagnoz na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Szczecin.
 • Bednarski T., 2005, Ocena przydatności danych Bael dla charakterystyki rozkładu czasu poszukiwania pracy na przykładzie danych z lat 2001-2002, "Studia Ekonomiczne" nr 4.
 • Bednarski T., Mocarska E., 2006, On Robust Model Selection Within the Cox Model, "Econometrics Journal" Vol. 9.
 • Bhattacharjee A., 2005, Models of Firm Dynamics and the Hazard Rate of Exits: Reconciling Theory and Evidence Using Hazard Regression Models, CRIEFF Discussion Papers 0502, Centre for Research into Industry, Enterprise, Finance and the Firm, University of St. Andrews, http://www.econ.cam.ac.uk/publications/ annrep/ar0405.pdf, wrzesień 2011.
 • Bielak R., Bieniek M., Wojciechowska E., 2009, Polska Klasyfikacja Działalności 2007 - wdrażanie i konsekwencje zmian, "Wiadomości Statystyczne" nr 6.
 • Biostatystyka, 2005, red. A. Stanisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Birch D.L., 1981, Who Creates Jobs?, "The Public Interest" No. 65.
 • Birch D.L., 1987, Job Creation in America: How Our Smallest Companies Put the Most People to Work, Free Press, New York.
 • Bittnerowa E., 2004, Zmiana uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • "Biuletyn Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego", 2000-2008.
 • Błaszczyszyn B., Rolski T., 2004, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, Warszawa.
 • Bolesławski L., 1976, Budowa tablic trwania życia, PWN, Warszawa.
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., 2009, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa.
 • Brown Ch., Hamilton J., Medoff J., 1990, Employers Large and Small, Harvard University Press, Cambridge.
 • Bugamelli M., Schivardi F., Zizza R., 2009, The Euro and Firm Restructuring, University of Cagliari and EIEF, Bank of Italy.
 • Business Demography in Europe. Results for 10 Member States and Norway, 2004, European Communities, Luxembourg.
 • Business Demography Indicators Presented by Size Class [bd_9b_size_cl] http:// appsso.eurostat.ee.europą.eu, listopad 2010.
 • Business Register as a Source for further Development of Business Demography Statistics, 2009, Eurostat work on Business Demography, Note by the European Commission, Eurostat.
 • Carroll G.R., 1983, A Stochastic Model of Organizational Mortality: Review and Reanalysis, "Social Science Research" No. 12.
 • Carroll G.R., Hannan M.T., 2000, The Demography of Corporations and Industries, Princeton University Press.
 • Caves R.E., 1998, Industrial Organization and New Findings on the Turnover and Mobility of Firms, "Journal of Economic Literature" No. 36(4).
 • Coleman J.S., 1981, Longitudinal Data Analysis, Basic Books, Inc., Publishers, New York.
 • Cox D.R., 1972, Regression Models and Life-Tables, "Journal of the Royal Statistical Society", Series B (Methodological) Vol. 34, No. 2.
 • Cox D.R., 1975, Partial Likelihood, "Biometrika" Vol. 62, No. 2.
 • Cox D.R., Oakes D., 1984, Analysis of Survival Data, Chapman and Hall, London & New York.
 • Cramer J.S., 2002, The Origins of Logistic Regression, Tinbergen Institute Discussion Papers 02-119/4, Tinbergen Institute, Amsterdam.
 • Cramer J.S., 2003, The Origins and Development of the Logit Model, Cambridge, University Press.
 • Daszkiewicz N., 2004, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 • Davis S.J., Haltiwanger J.C., Schuh S., 1996, Job Creation and Destruction, The MIT Press, Cambridge.
 • Dehnel G., 2010, Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Demografia. Metody analizy i prognozowania, 1992, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobija M., Smaga E., 1995, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Domański Cz., Pruska K., 2000, Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 • Domański Cz., Szreder M., 2010, Demografia oderwana od populacji ludzkiej?, "Wiadomości Statystyczne" nr 12.
 • Dominiak P., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r. Wyniki wstępne, 2010, GUS, Warszawa.
 • Ekonometria współczesna, 2007, red. M. Osińska, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • Entrepreneurship Survey of the EU (25 Member States), United States, Iceland and Norway, 2007, Flash Eurobarometr 192, European Commission, Brussels.
 • Ericson R., Pakes A., 1998, Empirical Implications of Alternative Models of Firm Dynamics, "Journal of Economic Theory" No. 79.
 • Eurostat - OECD Manual on Business Demography Statistics, 2007, Methodologies and Working Papers, OECD, Eurostat, European Communities, Luxembourg.
 • Foster L., Haltiwanger J., Krizan C.J., 2001, Aggregate Productivity Growth. Lessons from Microeconomic Evidence, [w:] New Developments in Productivity Analysis, red. C.R. Hulten, E.R. Dean, M.J. Harper, National Bureau of Economic Research, Inc. University of Chicago Press.
 • Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H., 2005, Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa.
 • Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek B., 1996, Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii, SGH, Warszawa.
 • Freeman J., Carroll G.R., Hannan M.T., 1983, The Liability of Newness: Age Dependence in Organizational Death Rates, "American Sociologial Review" No. 48.
 • Gardawski J., 2001, Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Gatnar E., 2008, Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gazińska M., 2003, Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Rozprawy i Studia, t. 448, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gazińska M., Mojsiewicz M., 2004, Nieparametryczne modele trwania życia - budowa i przykłady zastosowań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gehan E.A., 1965a, A Generalized Two-Sample Wilcoxson Test for Double-Censored Data, "Biometrika" Vol. 52, No. 3-4.
 • Gehan E.A., 1965b, A Generalized Wilcoxson Test for Comparing Arbitrary Single-Censored Samples, "Biometrika" Vol. 52, No. 1-2.
 • Geroski P.A., Mata J., Portugal P., 2007, Founding Conditions and the Survival of New Firms, DRUID Working Paper No. 07-11.
 • Gołata E., 2009, Mikroprzedsiębiorstwa w badaniu SP3 oraz dodatkowych źródłach informacji, [w:] Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych, red. J. Paradysz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 116, Poznań.
 • Gruszczyński M., 1996, Wielomianowy model logitowy dla makrodanych, "Przegląd Statystyczny" z. 1-2.
 • Gruszczyński M., 2000, Dobór zmiennych objaśniających do modelu logitowego, "Przegląd Statystyczny" z. 1-2.
 • Gruszczyński M., 2001, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa.
 • Gruszecki T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hannan M.T., Freeman J., 1977, The Population Ecology of Organizations, "American Journal of Sociology" Vol. 82, No. 5.
 • Hannan M.T., Freeman J., 1989, Organizational Ecology, Harvard University Press, Cambridge.
 • Holzer J.Z., 1999, Demografia, wyd. V, PWE, Warszawa.
 • Hosmer D.W., Lemeshow S., 1999, Applies Survival Analysis. Regression Modeling of Time to Event Data, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Hosmer D.W., Lemeshow S., 2000, Applied Logistic Regression, Second Edit., Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Hozer J., 1991, Rozkład wielkości firm według liczby zatrudnionych a prawo dostosowania struktur po stronie podaży do struktur po stronie popytu, "Przegląd Statystyczny" z. 3-4.
 • Hozer J., 1997, Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym, czyli tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum, "Rector's Lectures", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Hozer J., 2000, Quantum satis, czyli ilość dostateczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 269, Szczecin.
 • Hozer J., 2003, Tempus locus homo casus et fortuna regit factum. Zbiór esejów ekonomicznych, IADiPG w Szczecinie, KEiS Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Hozer J., 2009, Co wynika z liczby 5 w ekonomii, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 15, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Hozer J., Markowicz I., 2002, Małe firmy. Analizy i diagnozy, Rozprawy i Studia t. 437, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem dalszego rozwoju, 1997, red. E. Bittnerowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jackson J., Klich J., Poznańska K., 2000, Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej, "Gospodarka Narodowa" nr 5-6.
 • Jajuga K., 1990, Modele z dyskretną zmienną objaśnianą, [w:] Estymacja modeli ekonometrycznych, red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa.
 • Jajuga K., 2004, O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego, [w:] Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jankiewicz S., 2004, Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jovanovic B., 1982, Selection and Evolution of Industry, "Econometrica" Vol. 50 (3).
 • Jóźwiak J., 1996, Modele przeżycia, [w:] E. Frątczak, J. Jóźwiak, B. Paszek, Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii, SGH, Warszawa.
 • Kaniovski S., Peneder M., 2008, Determinants of Firm Survival: A Duration Analysis Using the Generalized Gamma Distribution, "Empirica" Vol. 35 (1), Springer.
 • Kaplan E.L., Meier P., 1958, Nonparametric Estimation from Incomplete Observations, "Journal of the American Statistical Association" Vol. 53.
 • Keyfitz N., 1973, Individual Mobility in a Stationary Population, "Population Studies" Vol. 27.
 • Kędelski M., Paradysz J., 2006, Demografia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kiefer N.M., 1988, Economic Duration Data and Hazard Functions, "Journal of Economic Literature" Vol. XXVI, No. 2.
 • Kleinbaum D.G., Klein M., 2005, Survival Analysis, Second Edit., Springer, New York.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Działania na rzecz pełnego udziału młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie, 2007, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, KOM(2007) 498 wersja ostateczna (PL); http://eurlex. europa.eu, marzec 2011.
 • Kozyra C, 2005, Zastosowanie regresji logistycznej do analizy danych wielomianowych dotyczących samooceny zdrowia, "Taksonomia" nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1076, Wrocław.
 • Kulawczuk T., 1998, Ekonometryczna analiza działalności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, [w:] Mikroekonometria w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Lawless J.F., 1982, Statistical Models and Methods for Lifetime Data, John Wiley & Sons, New York.
 • Landmesser J.M., 2008, Aktywność ekonomiczna ludności: klasyfikacja osób za pomocą wielomianowych modeli logitowych oraz jej związek z modelami hazardu dla czasów trwania, "Taksonomia" nr 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • London D., 1988, Survival Models and their Estimation, ACTEX Publications, Winsted, Connecticut.
 • López-Garcia P., Puente S., 2006, Business Demography in Spain: Determinants of Firm Survival, Documentos de Trabajo No. 0608, Banco de España, Madrid.
 • Łuczka T., 2001, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Maddala G.S., 2006, Ekonometria, przekład, red. M. Gruszczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, 2007, red. T. Łuczka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, 2004, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji Polski i Czech, 2005, red. P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, Scientific Publishing Group, Poznań.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, 2004, red. M. Bednarczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Marczuk I., 2010, Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010, "Wiadomości Statystyczne" nr 1.
 • Markowicz I., 1997, Rola małych i średnich firm w gospodarce, [w:] Badanie rentowności i żywotności małych firm w województwie szczecińskim, red. J. Hozer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Markowicz I., 1998, Małe firmy a bezrobocie, [w:] Statystyczna analiza rynku pracy województwa szczecińskiego - ze szczególnym uwzględnieniem rejonów wiejskich, red. J. Hozer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Markowicz I., 1998, Małe firmy w województwie szczecińskim, "Wiadomości Statystyczne" nr 11.
 • Markowicz I., 1999, Małe przedsiębiorstwa w województwie zachodniopomorskim, "Wiadomości Statystyczne" nr 7.
 • Markowicz I., 2000, Statystyczna analiza rentowności i żywotności małych firm w województwie szczecińskim, praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym J. Hozera, maszynopis, Szczecin.
 • Markowicz I., 2001, Żywotność firm szczecińskich, [w:] Ekonomia w Szczecinie. Jubileusz 55-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (1946-2001), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Markowicz I., 2002, Żywotność małych firm, [w:] Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 328, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Markowicz I., 2005, Żywotność firm założonych w Szczecinie w łatach 1990-2000, [w:] Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 415, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Markowicz I., 2007, Business Demography - The Analysis of Firms Population in Zachodniopomorskie Voivodship as Compared to Polish and European Market, "Folia Oeconomica Stetinensia" No. 6(14)/2007, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Markowicz I., 2008, "Demografia" firm - analiza zmian w populacji firm w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Markowicz I., Stolorz B., 2006, Analysis of the Survival Function of Firms, [w:] Baltic Business Development. Regional Development SME Management and Entrepreneurship, red. J. Batóg, Faculty of Economics and Management, University of Szczecin, Szczecin.
 • Markowicz I., Stolorz B., 2007, Tables ofVitality of Firms: Construction and Application, "Folia Oeconomica Stetinensia" No. 5(13)/2006, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Markowicz I., Stolorz B., 2008, Analiza cech bezrobotnych w Szczecinie i ich wpływu na czas poszukiwania pracy przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, "Metody Informatyki Stosowanej", t. 14, nr specjalny, Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, Komisja Informatyki, Szczecin.
 • Markowicz I., Stolorz B., 2009, Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych, "Przegląd Statystyczny" z. 2.
 • Matłoka M., 1997, Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Mączyńska E., 2006, Upadłości przedsiębiorstw. Raport, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 1.
 • Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych. Modelowanie statystyczne, 2000, red. S. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, 2001, red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, 2004, red. E. Gatnar, M. Walesiak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Miasta wojewódzkie. Podstawowe dane statystyczne, 2007, nr 13, GUS, Warszawa.
 • Michalski T., Twardowska K., Tylutki B., 2005, Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Mizgajska H., 2002, Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Prace Habilitacyjne nr 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Namboodiri K., Suchindran C.M., 1987, Life Table Techniques and Their Applications, Academic Press Inc., New York.
 • Noga A., 2009, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Nunes A., Morais Sarmento E. de, 2009, A Non Parametric Survival Analysis of Business Demography Dynamics in Portugal, "Boletim Mensal de Economia Portuguesa" No. 12.
 • Observatory of European SMEs 2002, Business Demography in Europe, 2002, European Commission No. 5.
 • Ossowski J.Cz., 2004, Podstawy teoretyczne analizy logitowej zdolności do przetrwania przedsiębiorstw, [w:] Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 • Paradysz J., 2011, Apología demografii, czyli istnienie demografii bez ludności, "Wiadomości Statystyczne" nr 2.
 • Paradysz J., Klimanek T., 2009, Wykorzystanie doświadczeń projektu EURAREA w statystyce gospodarczej w Polsce, [w:] Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych, red. J. Paradysz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 116, Poznań.
 • Poznańska K., 2007, Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw - koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Poznańska K., 2008, Cykle życia przedsiębiorstw a instytucjonalna infrastruktura ich funkcjonowania, [w:] Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Praag C.M., van, 2003, Business Survival and Success of Young Small Business Owners: An Empirical Analysis, "Small Business Economics" Vol. 21 (1).
 • Problemy przekształceń własnościowych polskich przedsiębiorstw, 2005, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo KREOS, Szczecin.
 • Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw, 2004, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 • Ptak-Chmielewska A., 2009, Demografia biznesu (Business Demography) w Polsce -zarys tematu, "Zmiany Struktur Demograficznych i ich Konsekwencje dla Przyszłego Rozwoju", z. 20b, t. 2, red. M. Gazińska, Sekcja Analiz Demograficznych, KND PAN, Warszawa.
 • Rogut A., 2002, Male i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia Unii Europejskiej. Lekcje dla Polski, Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rossa A., 2005, Metody estymacji rozkładu czasu trwania zjawisk dla danych cenzurowanych oraz ich zastosowania, Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rossa A., 2008, Estimation of Survival Distributions Under Right-Censoring When Sample Size is Random, "Sequential Analysis" Vol. 27, Issue 2.
 • Rószkiewicz M., 2002, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Santarelli E., 1998, Start-Up Size and Post-entry Performance: The Case of Tourism Services in Italy, "Applied Economics, Taylor and Francis Journals" Vol. 30 (2).
 • Santarelli E., 2000, The Duration of New Firms in Banking: An Application of Cox Regression Analysis, "Empirical Economics" No. 25.
 • Scarpetta S., Bassanini A., Pilat D., Schreyer P., 2000, Economic Growth in the OECD Area: Recent Trends at the Aggregate and Sectoral Level, OECD Economics Department Working Papers No. 248, OECD Publishing, Economics Department, Paris.
 • Schrör H., 2008, Business Demography in Europe: Employers and Job Creation, "Statistics in Focus" No. 100.
 • Schumacher E.F., 1981, Małe jest piękne, PIW, Warszawa.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • SDBS Business Demography Indicators, http://stats.oecd.org, listopad 2010.
 • Skałba M., 2003, Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa.
 • Sobiecki R., 2009, Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo. Istota i relacje, [w:] Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Sokołowski A., 2004, Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą, www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/analizaczynników.html, marzec 2011.
 • Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Polsce w latach 2008-2009, 2010, PARP, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/107/417/9296.pdf, marzec 2011.
 • Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 2, Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft Polska, Kraków.
 • Statystyczne metody analizy danych, 1999, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stawicki J., 2002, Przyczyny rozwoju przedsiębiorstw o różnej kondycji finansowej, [w:] Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998, oprać, pod kier. nauk. S. Sudoła, M. Matuszaka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Stinchcombe A.L., 1965, Social Structure and Organizations, [w:] Handbook of Organizations, red. J. March, Rand McNally, Chicago.
 • Stroiński E., 1996, Ubezpieczenia na życie, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa.
 • Strużycki M., 1992, Przedsiębiorstwo a rynek, PWE, Warszawa.
 • Sudoł S., 2002, Przedsiębiorstwo, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Tarczyński W., 1995, Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa. Rozprawy i Studia t.(CCLXXVIII) 204, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • The Competitiveness of Firms, Regions and Industries in the Knowledge-Based Economy: What Room for Job-Rich Growth in Europe, 2007, Integrated Project, Priority 7 - Citizens and Governance in a Knowledge Based Economy, Deliverable 13: Comparative Study on Entry and Exit Behaviour of Firms, Firm Populations and Market Structures, MICRO-DYN, Wiedeń , http://www.micro-dyn.eu, marzec 2011.
 • Tkaczyk T.P., 2009, Geneza rynku, konkurencji i przedsiębiorstwa, [w:] Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, 2004, red. D. Appenzeller, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Wagner J., 1994, The Post-Entry Performance of New Small Firms in German Manufacturing Industries, "Journal of Industrial Economics" Vol. 42, No. 2.
 • Walczak T., 2007, Efektywność funkcjonowania Europejskiego Systemu Statystycznego, "Wiadomości Statystyczne" nr 5.
 • Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2003, 2005, GUS, Warszawa.
 • Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2004-2008, 2010, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Wędzki D., 2005, Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" nr 5.
 • Wissen L.J.G., van, 2002, Demography of the Firm: A Useful Metaphor?, "European Journal of Population" Vol. 18.
 • Wiśniewski J. W., 1986, Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne, UMK, Toruń.
 • Wiśniewski J.W., 1989, Uwagi o logitowej transformacji ograniczonej zmiennej endogenicznej w dynamicznym modelu ekonometrycznym, "Wiadomości Statystyczne" nr 3.
 • Wiśniewski J.W., 2003, Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa, IW GRAVIS, Toruń.
 • Wiśniewski J.W., 2008, Statystyczna metoda dynamicznej oceny płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, "Wiadomości Statystyczne" nr 8.
 • Wiśniewski J.W., 2009, Mikroekonometria, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Woźniak M.G., 2006, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, 2007, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 • Zagoździńska I., 1996, Transformacja statystyki przedsiębiorstw, "Wiadomości Statystyczne" nr 11.
 • Zima P., Brown R.L., 1984, Contemporary Mathematics of Finance, McGraw-Hill Inc., New York.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2006 roku, 2007, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2009 roku, 2009, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.