PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 52 | 217--226
Tytuł artykułu

Wybrane problemy ustalania dochodu w świetle prawa podatkowego i bilansowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of Income Determination According to the Accounting Act and Tax Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki gospodarcze, prezentując osiągnięte wielkości ekonomiczne, realizują nadrzędną koncepcję rachunkowości, jaką jest prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowo-finansowej. Ukształtowane przez teorię i praktykę nadrzędne zasady rachunkowości zapewniają cechy jakościowe sprawozdań finansowych. Trwające obecnie prace nad wdrażaniem i stosowaniem Kodeksu etyki zawodowej są wyrazem dążenia do jakościowego doskonalenia cech rachunkowości. Dane ekonomiczne, będące przedmiotem obserwacji i pomiaru przez system rachunkowości, stanowią podstawę wieloaspektowej oceny osiąganych wyników wraz z oceną zaangażowanych w przedsięwzięcie zasobów i źródeł ich finansowania. Prawo podatkowe, odmiennie niż prawo bilansowe, służy głównie celom fiskalnym państwa. Uznając za alternatywne metody wyceny zużycia zasobów zawarte w prawie podatkowym, należy pamiętać, że celem wyceny nie jest prezentacja rzetelnych ekonomicznych danych o sytuacji majątkowo-finansowej jednostki i jej wyniku finansowym, lecz realizacja szeroko rozumianej polityki podatkowej.(fragment tekstu)
EN
Economies entities when identifying business operations describe them using a description and evaluation of economic variables. The balance law is both a theoretical and practical source of universal rules and methods of evaluation and presentation of data generated by accounting system. Economic entities use tax law regulations to evaluate completed operations. Unlike the balance law it is used for country fiscal purposes mainly. On the assumption that alternative methods of resource consumption evaluation are included in the tax law, one has to take into account, that the evaluation is performed in order to fulfil general tax policy not to present reliable economic data on the financial situation of the entity and its financial results. Underspecific economic categories used by the tax law additionally increases the evaluation subjectivity. The constitution of tax law rules, although they are theoretical now, could similarly to the accounting regulations, give the economic data generated by the accounting system a universal character, which seems to be the right tendency.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Dereń M., Prawo podatkowe, TNOIK OPO, Bydgoszcz 1995.
 • Etel L., Prawo podatkowe, Wyd. Difin, Warszawa 2005.
 • Fedorowicz Z., Polityka fiskalna, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 1997, nr 78, poz. 483).
 • Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 • Kulicki J., Sokół P., Podatki i prawo podatkowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Podatki w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1990.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Mann F.K., Geschichte der Angelsachsischen Finanzwissenschaft, t. I, Handbuch der Finanzwissenschsft, Tübingen 1952.
 • Messner Z., Podstawy rachunkowości, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
 • Nojszewska E., Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 • Nowak E., Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa 1998.
 • Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Wyd. Difin, Warszawa 2003a.
 • Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Wyd. Difin, Warszawa 2009b.
 • Organizacja rachunkowości, red. M. Dobiji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Polkowska G., Finanse Publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Prawo bilansowe a prawo podatkowe, red. B. Micherdy, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Strasburger E., Nauka skarbowości, Warszawa 1934.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
 • Waślicki T., Nadrzędne zasady rachunkowości, WoltersKluwer Polska 2007.
 • www.mf.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.