PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 52 | 107--130
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty opodatkowania kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwach polskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of The Taxation of Equity Cost in Polish Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał własny stanowi zasadnicze źródło finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce. Może on pochodzić ze środków zakumulowanych jako niepodzielone zyski lub z podwyższenia kapitału zakładowego (emisja akcji, udziałów). Niezależnie od formy, na cenę tego kapitału ogromy wpływ mają podatki. Podsumowując przeprowadzone w artykule analizy, należy stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym, przedsiębiorstwo ma częściowe prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z kosztami emisji akcji zwykłych, a będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonując czynności opodatkowane, ma pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących poniesienie tych kosztów. Jednak złożoność systemu podatkowego i jego niestabilność powoduje duże ryzyko podatkowe i finansowe w przedsiębiorstwie.(fragment tekstu)
EN
The issue of the impact of taxation on capital structure is very extensive. The paper presents essential issues associated with tax solutions that affect the cost of equity in the company.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • VI Dyrektywa VAT, red. K. Sachs, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Co to są niepodzielone zyski spółki kapitałowej, "Rzeczpospolita", 12.08.2010.
 • Gomułowicz A., Koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne, Wyd. Difin, Warszawa 2005.
 • Iwin-Garzyńska J., Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw, "Finanse" 2011, nr 4, Warszawa PAN INoF.
 • Iwin-Garzyńska J., Podatek od towarów i usług a koszt kapitału własnego z emisji nowych akcji przedsiębiorstw polskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 549, Ekonomiczne Problemy Usług nr 39, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych - Komentarz, t. 1, Wyd. Zakamycze 2006.
 • MSR 1. Prezentacja sprawozdań finansowych, red. K. Winiarska, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. 2, komentarz do artykułów 151-300, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 1992, nr 21, poz. 86, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU 200, nr 68, poz. 450 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU, nr 209, poz. 1319).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (DzU, nr 97, poz. 970 ze zm.).
 • Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2011 r., sygn. akt II FPS 6/10.
 • Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2008, sygn. I FSK 706/07 (niepublikowany).
 • Wyrok NSA z dnia 7 czerwca 2004 r., sygn. akt FSK 87/04.
 • Wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt II FSK 871/08.
 • Wyrok NSA z dnia 23 lutego 2009 r,. sygn. akt II FSK 1753/07.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FSK 2105/08.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/OL 528/06.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. akt III S.A./Wa45/10.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2010 r. sygn. akt III SA/Po 178/10.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 listopada 2007 r. sygn. akt I SA/Gd 753/2007.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 46/08.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 44/08.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1684/08.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 marca 2009 r., sygn. akt I SA/GI 1077/08.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Po 257/08.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2008 r. sygn. akt l SA/Ol 504/08.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 lutego 2009 r., sygn. akt l SA/Po 1370/08.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 października 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1420/08.
 • Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izba Skarbowa w Warszawie, sygn. 1401/PH-I/4407/14-42/07/EN/PV-I z dnia 19 lutego 2008 r.
 • Dyrektywa Rady Europy 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, DzUrz UE L 46 z 21 lutego 2008 r.
 • Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.