PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 205 Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych | 129--142
Tytuł artykułu

Koordynacja wiedzy matematycznej z zagadnieniami mikroekonomii - stan obecny oraz propozycje zmian : na podstawie pojęcia cenowej elastyczności popytu

Warianty tytułu
The Coordination of the Mathematical Knowledge and Microeconomics Themes - the Present State and Proposals of Changes : on the Example of Price Flexibility of Demand
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule skoncentrujemy się na ujawnieniu i scharakteryzowaniu jakościowych różnic w podejściu do tworzenia wiedzy w zakresie matematyki i mikroekonomii. Obiektem naszych badań uczyniłyśmy pojęcie elastyczności funkcji, z którym studenci kierunku ekonomia zapoznają się zarówno i na matematyce jak i mikroekonomii. Będziemy przyglądać się jak to pojęcie jest i kształtowane w podręcznikach do matematyki i mikroekonomii kierowanych do j studentów studiów ekonomicznych, analizując przy tym zabiegi stosowane przez autorów, które ukierunkowane są na świadome odwoływanie studenta do dotychczasowych doświadczeń, czy to z matematyki, czy mikroekonomii. W szczególności będzie nas interesować: sposób tworzenia i definiowania pojęcia (konieczna wiedza wstępna, podejście formalne, algorytmiczne, czy intuicyjne), używany język (dobór terminologii, symboliki), punkty rozbieżności (i zbieżności) między ujęciami tego pojęcia w naukach matematycznych i ekonomicznych. (fragment tekstu)
EN
In this paper the authors focus on and characterize the qualitative differences which occur in the process of formulating the concept of resilience of function. The concept is introduced during the courses of mathematics as well as microeconomics. The textbooks of mathematics and microeconomics for economics students were compared. The aim of evaluation was to characterize the way the concept is formulated and defined (necessity of prior knowledge, formal, algorithmic or intuitive approach), a language used (selection of terms and symbols), a discrepancy (and a correspondence) between the ways the concept is grasped in mathematics and microeconomics.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Świętokrzyska
 • Akademia Świętokrzyska
Bibliografia
 • Adamkiewicz H.G., Jędrzejewska K. (2000), Mikroekonomia. Gospodarka rynkowa i podstawy zachowania konsumenta, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.
 • Bednarski T. (2004), Elementy matematyki w naukach ekonomicznych. Pdręcznik dla studentów ekonomii, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2000), Ekonomia. Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bergstrom Т.C., Varian H.R. (1997), Ćwiczenia z mikroekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bugajska-Jaszczołt B. (2006), O prawidłowościach tworzenia pojęć matematycznych na przykładzie pojęcia wyznacznika macierzy, [w:] Efektywność procesu nauczania w szkołach wyższych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 103- 117.
 • Bugajska-Jaszczołt В., Drygała D. (2006), Aspekty sytuacyjne wybranych pojęć algebry liniowej, [w:] Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych, Wyd. WSEiA, Kielce, s. 175-190.
 • Czajkowska M. (2006), Czynności o charakterze motywacyjnym podejmowane przez studentów kierunków ekonomicznych w toku rozwiązywania zadań matematycznych, [w:] Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych, Wyd. WSEiA, Kielce, s. 223-243.
 • Dąbrowa M. (2006), Wybrane podręczniki do mikroekonomii a kształcenie matematyczne studentów kierunków ekonomicznych, [w:] Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych, Wyd. WSEiA, Kielce, s. 163-174.
 • Dębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W. (2001), Mikroekonomia wybrane problemy do wykładów i ćwiczeń, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Dubnicki W. (1999), Analiza matematyczna: podręcznik dla ekonomistów, PWN, Warszawa.
 • Dulewicz Z., Dulewicz Z. (2001), Matematyka dla licencjackich studiów ekonomicznych, Wyd. WSEiA, Kielce.
 • Kątowski T. (1997), Podstawowy wykład z mikroekonomii, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kończak G. (2006), Nauczanie statystyki z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel - korzyści i problemy, [w:] Efektywność procesu nauczania w szkołach wyższych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 159-166.
 • Kujda M. (1998), Mikroekonomia, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 • Lassak M. (2000), Matematyka dla kierunków ekonomia, zarządzanie, marketing, bankowość, SUPREMUM, Warszawa.
 • Mansfield E. (2002), Podstawy Mikroekonomii. Zasady, przykłady, zadania, Agencja Wydawnicza "PLACET", Warszawa.
 • Matłoka M., Wojcieszyn B. (1996), Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
 • Nasiłowski M. (1993), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa.
 • Ostoja-Ostaszewski A. (1996), Matematyka w ekonomii, modele i metody, cz. I, Algebra elementarna, PWN, Warszawa.
 • Pardała A. (2006), Współczesne tendencje w podstawach matematyki dla ekonomistów, [w:] Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych, Wyd. WSEiA, Kielce, s. 51-62.
 • Piszczała J. (1998), Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Raport z badań na temat: Dobór treści i metod nauczania przedmiotów ilościowym (matematyki, statystyki, ekonometrii) w oparciu o badania studentów WSEiA w Kielcach, (red. Zbigniew Dulewicz), 2002, Kielce.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. Standardy nauczania dla kierunku studiów ekonomia.: 2002, Dz.U.2002, nr 116, poz. 1004.
 • Semadeni Z. (2002), Trojaka natura matematyki: idee głębokie, formy powierzchniowe, modele formalne, Dydaktyka Matematyki 24, Roczniki PTM, s. 41-91.
 • Smoluk A. (2002), Ekonomia myśli i racjonalizacja nauki, czyli rzecz o strukturach matematycznych, Dydaktyka Matematyki nr 1, Wrocław.
 • Szałański M. (2006), Jak pomóc ekonomistom, czyli o jednolitej metodzie badania funkcji ciągłych i dyskretnych, [w:] Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych, Wyd. WSEiA, Kielce, s. 261-282.
 • Treliński G. (2006), Rola i miejsce matematyki jako przedmiotu nauczania w systemie kształcenia matematycznego na studiach ekonomicznych, [w:] Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych, Wyd. WSEiA, Kielce, s. 31-50.
 • Urbanek P. (red) (2003), Mikroekonomia, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Varian H. R. (1997), Mikroekonomia, PWN, Warszawa.
 • Witkowska D. (2006), Realizacja przedmiotów ilościowych na studiach ekonomicznych oraz z dziedziny zarządzania, [w:] Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych, Wyd. WSEiA, Kielce, s. 93-104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.