PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 45 | 147--166
Tytuł artykułu

Egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów a program kształcenia na specjalności "rachunkowość finansowa i auditing" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Exams for Certified Auditor's Candidate and a Study Program at the Faculty of Economics and Management of the University of Szczecin in the Area of Financial Accounting and Auditing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uzyskanie tytułu biegłego rewidenta wiąże się z koniecznością zdania trudnych egzaminów. Celem działania Uniwersytetu Szczecińskiego jest kształcenie na kierunkach, które zaspokajają indywidualne i społeczne aspiracje i oczekiwania studiujących. Specjalność "Rachunkowość finansowa i auditing" jest adresowana, między innymi, do osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta. Zakres wiedzy weryfikowany podczas egzaminów dla kandydatów na biegłego rewidenta jest szeroki i w ogólnym zakresie odpowiada wiedzy zdobytej przez absolwenta specjalności "Rachunkowość finansowa i auditing". Oferta edukacyjna, zwłaszcza w zakresie prawa oraz wykorzystania narzędzi informatycznych, mogłaby być poszerzona. Biorąc pod uwagę ograniczenia finansowe, warto zastanowić się również, czy nie zmienić przyjętej zasady adresowania "przedmiotów do wyboru" do poszczególnych kierunków. Nie bez znaczenia jest również forma prowadzenia zajęć oraz sposób weryfikacji wiedzy w czasie egzaminów i zaliczeń. Wprowadzenie zmian dostosowujących program nauczania do zakresu wiedzy, która jest wymagana od kandydatów na biegłych rewidentów, jak również dostosowanie formy egzaminów, może uprawniać absolwentów uczelni do uzyskania zwolnienia z określonych egzaminów.(abstrakt oryginalny)
EN
The candidates for certified auditor are obligated to pass a lot of difficult exams. The study program at the Faculty of Economics and Management of the University of Szczecin in the area of Financial accounting and auditing is addressed to students interested in certified auditor's career. The scope of knowledge verified during the exams for certified auditor's candidates is large and in general accordance with the knowledge of Financial accounting and auditing specialty's graduate. However, the educational offer can be improved. The knowledge of law and information technology should be expanded. The current rule accepted in the field "subjects to choose" can be changed. The form of conducting a class and the way the knowledge is verified is also important. If the university put an effort into adapting the exam rules and the scope of knowledge applies to certified auditor's candidate, the students can be excused from the concrete exam.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Gos W., Kierunki rozwoju programu studiów na kierunku "finanse i rachunkowość", Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 273, Oeconomica 56, red. K. Brzozowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2009.
 • Jagoda R., Ocena programu nauczania przedmiotów związanych z rachunkowością przeprowadzona przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego a potrzeby rynku, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 273, Oeconomica 56, red. K. Brzozowska. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2009.
 • Mazur Ł., Zawody zaufania publicznego, "Fiskus" 2007, nr 08, http://www.e podatnik. pl/artykul/fiskus/12584/Zawody_zaufania_publicznego.html.
 • Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, Załącznik nr 32, DzU 2007, nr 164, poz. 1166.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, DzU 2009, nr 6, poz. 36.
 • Strategia rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego na lata 2008-2015 - projekt, Szczecin, styczeń 2008.
 • Uchwała nr 1802/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania zwolnienia kandydata na biegłego rewidenta z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne.
 • Uchwała nr 1868/43/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ramowego harmonogramu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, określającego miejsce i termin przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, a także egzaminu z prawa gospodarczego dla osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy.
 • Uchwała nr 2059/44/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie terminów egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. Uchwała Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 162/06/2010 z dnia 17.06.2010.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005, nr 164, poz. 1365.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU 2009, nr 77, poz. 649.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2011, nr 84, poz. 455.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.