PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 249 Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne | 347--357
Tytuł artykułu

Metodologia i zastosowanie badań klimatu organizacyjnego - na przykładzie zrealizowanego projektu badawczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methodology and Application of Study of Organizational Climate on the Example of Realized Research Project
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania dotyczą klimatu organizacyjnego, jego czynników i metodologii pomiaru, ważnych narzędzi służących świadomemu i elastycznemu zarządzaniu organizacją oraz moderowaniu zachowań organizacyjnych. Elastyczność jest rozumiana jako deklarowana gotowość reagowania na zmieniające się wyzwania rynku, oczekiwania klientów i pracowników firmy. Poza częścią teoretyczną, w której przedstawiono zarys koncepcji naukowych dotyczących zagadnień klimatu i kultury organizacyjnej, dużą część artykułu poświęcono wynikom badań empirycznych. Ta część referatu odwołuje się do realizacji projektu badawczego dotyczącego percepcji czynników klimatu i kultury organizacyjnej w organizacji Avista-Media. Badania miały charakter kwestionariuszowy i zostały zrealizowane w 2010 r. w dwóch oddziałach organizacji, na łącznej próbie (N = 130) pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is based on the authors research project conducted in a Polish media company Avista Media Sp. z o.o. on a sample of 130 employees. The research was realized in two departments of the organizations, located in Ślęza (N = 72) near Wrocław and Legnica (N = 58), in 2010. The aim of the project was to diagnose the employees' perceptions of organisational climate and some elements of organisational culture. These perceptions proved to be important for organizational flexible functioning and related to other organizational behaviour.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Argyris C., Personality and Organization, Harper&Row, New York 1957.
 • Blake R., Mouton J., The Managerial Grid, Gulf, Houston (TX) 1985.
 • Cameron K., Quinn R., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Durniat K., Mobbing jako patologiczny proces wykluczania jednostek kulturowo odmiennych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2010a, vol. 11, nr 3.
 • Durniat K. Mobbing jako przejaw deficytów kompetencyjnych współczesnej organizacji, [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. T. Listwan, S.A. Witkowski, Difin, Warszawa 2008.
 • Durniat K., Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego, [w:] Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. W.S. Banaszak, K. Doktór, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007.
 • Durniat K., Możliwości i ograniczenia diagnozowania mobbingu w miejscu pracy, na przykładzie badania mobbingu w organizacji Avista Media (artykuł oddany do recenzji naukowych do "Czasopisma Psychologicznego" 2012a).
 • Durniat K., Organizational culture's mechanism of social exclusion in the process of workplace bullying, Proceedings of the 6th European Conference on Management, Leadership and Governance, ed. W.E. Pańka, A. Kwiatkowska, The College of Management "Edukacja" and the Professional Development Center Edukacja Wroclaw, Reading (UK): Academic Publishing Limited, Wrocław- -Reading (UK) 2010b.
 • Durniat K., Polish adaptation of L. Rosenstiel and R. Boegel's organizational climate diagnosis questionnaire, "Polish Journal of Applied Psychology" 2012b.
 • Gellerman S., The company personality, "Management Review" 1990, vol. 48, no 1.
 • González-Romá V., Fortes-Ferreira L., Peiró J.M., Team climate, climate, strength and team performance. A longitude study, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2009, vol. 82, iss. 3.
 • González-Romá V., Peiró J.M., Lloret S., Zornoza A., The validity of collective climates, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 1999, vol. 72, iss. 1.
 • González-Romá V., Peiró J.M., Tordera N., An examination of the antecedents and moderator influences of climate strength, "Journal of Applied Psychology" 2002, vol. 87, iss. 3.
 • Halpin A.W., Change and organizational climate, "Journal of Educational Administration" 1967, vol. 85, iss. 1.
 • Halpin A.W., Croft D.B., The Organizational Climate of Schools, The University of Chicago Midwest Administration Center, Chicago 1963.
 • Harrison R., Diagnosing Organization Ideology, [w:] Annual Handbook for Group Facilitators, eds. J. Jones, J. Pfeiffer, University Associate La Jolla, San Diego (CA) 1975.
 • Harrison R., Understanding your organization's character, "Harvard Business Review" 1972, vol. 4.
 • Hirigoyen M.-F., Molestowanie w pracy, Wyd. W drodze, Poznań 2003.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 • James L.R., Jones A.P., Organizational climate, "Psychological Bulletin" 1974, vol. 81.
 • James R., Sells S.B., Psychological climate: Theoretical perspectives and empirical research. Towards psychology of situations: An interactional perspective, D. Magnusson, Erlbaum, Hillsdale (New Jersey) 1981.
 • Katz D., Kahn R., The Social Psychology of Organizations, John Wiley, New York 1966.
 • Kostera M., Kultura i kultura organizacyjna, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 8.
 • Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 • Likert R., New Patterns of Management, Harper&Row, New York 1961.
 • Likert R., The Human Organization, McGraw-Hill, New York 1967.
 • Łucewicz J., Kultura organizacyjna jako wyznacznik postaw menedżerów wobec sukcesu, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 3, red. S. Witkowski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 • Maslow A., Motivation and Personality, Harper&Row, New York 1954.
 • Mayo E., Human Problems of an Industrial Civilisation, Macmillan, London 1953.
 • McGregor D., The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York 1960.
 • Paluchowski W.J., Klimat organizacyjny i jego pomiar, [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 4, red. S.A. Witkowski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • Paluchowski J.W., Kultura a badania nad kadrą menedżerską, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032, Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, UE, Wrocław 2004.
 • Payne R., Madness in our method: A comment on on Jackofsky and Slocum's paper "A longitudinal study of climate", "Journal of Organizational Behaviour" 1990, no 11.
 • Payne R., Mansfield B., Relationship of perceptions of organizational climate to organizational structure, context, and hierarchical radical positions, "Administrative Science Quarterly" no 18.
 • Perrow C., The analysis of goals in complex organizations, "American Sociological Review" 1961, vol. 26, iss. 6.
 • Rosenstiel L., Boegel R., Betriebsklima geht jeden an, Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung, Monachium 1992.
 • Schneider B., Organizational climate: Individual preferences and organizational realities, "Journal of Applied Psychology" 1972, vol. 60, no 4.
 • Schneider B., Bartlett J., Individual differences and organizational climate I: The research plan and questionnaire development, "Personnel Psychology" 1968, no 21.
 • Schneider B., Rentsch J., Managing climates and cultures: A futures perspective, [w:] Futures of organizations, ed. J. Hage, Lexington Books, Lexington 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.