PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 249 Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne | 369--377
Tytuł artykułu

Klimat organizacyjny w kontekście elastyczności zatrudnienia w sektorze zdrowia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organization's Atmosphere in a Context of Employment Elasticity in the Health Care Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce odnotowuje się znaczny wzrost wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w grupie zawodów medycznych. Celem takich działań jest przede wszystkim uzyskanie wzrostu wskaźników zatrudnienia w tych grupach oraz wzmocnienie mechanizmu dopasowywania się zasobów pracy do wymogów rynkowych. W przypadku przedstawicieli wolnych zawodów nie bez znaczenia jest możliwość wykorzystania elastycznych form zatrudnienia jako instrumentu warunkującego poczucie "samodzielności zawodowej". Ponieważ "okoliczności organizacyjne" w czasie wprowadzania tych zmian mogą wywierać znaczny wpływ na klimat organizacyjny panujący w placówkach ochrony zdrowia, za cel przyjęto dokonanie analizy i oceny klimatu organizacyjnego towarzyszącego zmianom form zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia na podstawie opinii grupy lekarskiej i pielęgniarskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
At the turn of the last few years, Polish health care sector expressed a significant increase in use of elastic forms of employment among medical professionals. The aim of those actions was most of all to achieve an increase of factors of employment among those groups as well as to strengthen the adjusting mechanisms of work resources to market requirements. Moreover, in case of free professions' representatives not without significance is a possibility of using elastic form of employment as an instrument giving a feeling of "professional self-reliance". Having in mind that "organizational circumstances" during the introduction of those changes may have significant influence on organization's atmosphere in health care centres, the author of this paper set a goal for it to analyse and evaluate organization's atmosphere accompanying changes of employment forms in health care centres based on the opinions of both nursing and doctors' groups.(original abstract)
Twórcy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Antczak Z., Listwan T., Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacjach, [w:] Zarządzanie kadrami, wydanie IV, zmienione, red. T. Listwan, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Bartkowiak G., Geneza i teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 • Jeleniewska J., Chróścielewski R., Opieka R., Korzyści i zagrożenia dla pracowników ze stosowania elastycznych form zatrudnienia na bazie doświadczeń NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej, [w:] Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, red. C. Sadowska-Snarska, WSE, Białystok 2008.
 • Jończyk J., Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w szpitalu publicznym, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 2.
 • Jończyk J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Difin, Warszawa 2008.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa 2004.
 • Krawczyk M., Restrukturyzacja zatrudnienia - szansa i ryzyko pracodawcy, http://www.firma.egospodarka. pl/43438,Restrukturyzacja-zatrudnienia-szansa-i-ryzyko-pracodawcy,1,47,1.html [dostęp 28.03.12].
 • Król H., Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kuczkiewicz M., Motyl P., Sielicka M., Lepsze wyniki przez poprawę klimatu organizacyjnego, http:// www.hbrp.pl/sklep/?cat=22&prod=573 [dostęp 28.03.12].
 • Kunecka D., Analiza sektora publicznej służby zdrowia w kontekście idei flexicurity, niepublikowana dysertacja MBA, ZPSB, Szczecin 2010.
 • Kunecka D., Konsekwencje stosowania elastycznych form zatrudnienia w sektorze zdrowia, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, numer w przygotowaniu, 2012.
 • Kunecka D., Możliwości implementacji modelu flexicurity w zakładach opieki zdrowotnej, "Współczesne Zarządzanie" 2011, nr 3.
 • Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, kanony, realia, kontrowersje, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych, [w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 6, Chrzanów 2002.
 • Skalik J., Zarządzanie zmianami w organizacjach medycznych, [w:] Innowacje organizacyjne w szpitalach, red. J. Stępniewski i in., Wyd. ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Sułkowski Ł., Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 6.
 • Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 • Terelak J.F., Psychologia organizacji i zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.