PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 273
Tytuł artykułu

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem teoretycznym pracy jest rozpoznanie funkcjonowania, ocena i próba sformułowania prawidłowości komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlowych w świetle teorii marketingu w handlu oraz pokrewnych dyscyplin naukowych (m.in. z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych) oraz sformułowanie modelu teoretyczno-opisowego komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem. (...) Podmiotem rozważań prowadzonych w pracy (zgodnie z przyjętą dla potrzeb pracy klasyfikacją) są detaliczne przedsiębiorstwa handlowe o charakterze stacjonarnym, posiadające stałą powierzchnię sprzedażową. (...) Przedmiotem badań jest komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego prowadzona na rynku w odniesieniu do konsumentów, za pomocą ogółu charakterystycznych i wykorzystywanych w handlu detalicznym instrumentów komunikacji marketingowej. Przyjęto przy tym dość ogólny poziom prowadzonych rozważań tak, aby powstał pełny obraz sytuacji komunikacyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego. Zaprezentowane w ten sposób treści dają się łatwo zaadaptować przez przedsiębiorstwa handlowe dysponujące różnymi (lub wieloma) typami placówek handlowych. (...) Prowadzone w pracy rozważania odnoszą się głównie do handlu detalicznego w Polsce, w odniesieniu do handlu europejskiego. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
273
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 2010 Full Year Sales. Carrefour, www.carrefour.com/docroot/groupe/C4com/Pieces_jointes/CA/communique_sales_Q4_2010GB.pdf.
 • Aerni M., Bruhn M., Pifko C.: Integrierte Kommunikation: Grundlagen mit zahlreichen Beispielen, Repetitionsfragen mit Lӧsungen und Glosar. Compendio Bildungsmedien, Zuerich 2008.
 • Ahlert D., Becker J., Kenning P., Schϋtte R.: Internet & Co. im Handel. Strategien, Geschäftsmodelle, Erfahrungen. Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York 2001.
 • Ahlert D., Kenning P.: Handelsmarketing. Grundlagen der marktorientierten Fuehrung von Handelsbetrieben. Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York 2007.
 • A Business for New Decade. Annual Report & Review 2010, www.tesco-corporate.com.
 • Andruszkiewicz K.: Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
 • Aniszewska G.: CSR a kultura organizacyjna. "Marketing i Rynek" 2010, nr 12.
 • Arbeitslosenquote - insgesamt. Anteil der Arbeitslosen an der gesamten Erwerbsbevӧlkerung. Eurostat, http://pp.eurostat.ec.europa.eu [31.03.2010].
 • Armani setzt auf Flughaven-Stores. "Textil Wirtschaf" 2009, Nr. 44.
 • Armstrong G., Kotler Ph.: Marketing. Wprowadzenie. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Backhaus K.: Vom Kundenvorteil ueber die Value proposition zum KKV. "Texis" 2006, Nr. 3.
 • Badania marketingowe: teoria i praktyka. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Bajdak A.: Preferencje nabywców instytucjonalnych - metody badania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Bartneck N., Klaas V., Schoenherr H.: Prozesse optimieren mit RFID und Auto ID. Grundlagen, Problemlӧsungen und Anwendungsbiespiele. Publicis Corporate Publishing, Erlangen 2008.
 • Baum F.: Handelsmarketing. Marktforschung im handel. Marketing-Konzeptionen. Instrumente des Handelsmarketing. Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Herne-Berlin 2002.
 • Becker J.: Marketing - Konzeption. Grundlagen des ziel-strategischen und operativen Marketing-Managements. Verlag Franz-Vahlen, Mϋnchen 2006.
 • Becker J., Schϋtte R.: Handelsinformationssysteme. Redline Wirtschaft bei Verlag Moderne Industrie, Frankfurt am Main 2003.
 • Belz Ch.: Trends in Kommunikation und Marktbearbeitung. "Thexis" 1999, Nr. 3.
 • Belz Ch.: Vom Leistungsvorteil zur Value Proposition. "Thexis" 2006 Nr. 3.
 • Belz Ch., Bieger Th.: Customer Value - Kundenvorteile schaffen Unternehmensvorteile. Redline Wirtschaft, Frankfurt am Main, St. Gallen 2004.
 • Belz F., Peattie K.: Sustainability Marketings. J. Wiley and Sons, UK 2010.
 • Belz Ch., Schӧgel M.: Beispiele zu innovatien Loesungen im Marketing. W: Ch. Belz, M. Schӧgel, T. Tomczak: Innovation Driven Marketing. Vom Trend zur innovativen Marketingloesung. Gabler Verlag, Wiesbaden 2007.
 • Belz Ch., Schӧgel M., Tomczak T.: Innovation Driven Marketing. Vom Trend zur innovativen Marketinglӧsung. Gabler Verlag, Wiesbaden 2007.
 • Benedykt A.: Reklama jako proces komunikacji. Astrum, Wrocław 2004.
 • Biegel B.: Visual merchandising. Erfolgsstrategien zur Verkaufsfӧrderung. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 1994.
 • Bilharz M., Belz F.M.: Ӧko als Luxus-Trend: Rosiege Zeiten für die Vermarktung "grϋner" Produkte? "Marketing Review St. Gallen" 2008, Vol. 25, Nr 4.
 • Black S.: Public Realtions. ABC, Warszawa 1998.
 • Blythe B.: Komunikacja marketingowa. PWE, Warszawa 2002.
 • Bolumiński J., Karlin S., Naetscher Ch.: Medien des Web 2.0 - Chance oder Risiko im Kundendialog? "Marketing Review St. Gallen" 2009, Nr. 1.
 • Boom-Regionen Locken. www.lz-net.de/dossiers/internationalisierung [10.11.2007].
 • Bruhn M.: Kommunikationspolitik. Systematischer Einsatz der Kommunikation fuer Unternehmen. Verlag Franz Vahlen. Muenchen 2003.
 • Bruhn M.: Kommunikationspolitik. Systematischer Einsatz der Kommunikation fϋr Unternehmen. Verlag Franz Vahlen, Mϋnchen 2005.
 • Bruhn M.: Kommunikationspolitik. Grundlagen der Unternehmenskommunikation. Verlag Franz Vahlen, Mϋnchen 1997.
 • Bruhn M.: Integrierte Unternehmens - und Markenkommunikation. Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003.
 • Bruhn M.: Lexikon der Kommunikationspolitik. Begrife und Konzepte des Kommunikationsmanagements. Verlag Franz Vahlen, Mϋnchen 2008.
 • Bruhn M., Ahlers G.M.: Customer Touch Points - Aufgaben und Vorgehensweise einer Multi-Channel Communication. W: Handbuch Multi-Channel-Marketing. Hrsg. W. Wirtz. Gabler Verlag, Wiesbaden 2007.
 • Budzyński W.: Reklama. Techniki skutecznej perswazji. Poltext, Warszawa 2000.
 • Bϋren A., Eckstein M., Zuegler E.: Nachhaltiges Marketing im Schweizer Detailhandel: Das Beispiel Migros. "Marketing Review St.Gallen" 2008, Nr. 4.
 • Buse S.: Der mobile Erflog. W: Electronic Business und Mobile Business: Ansätze, Konzepte und Geschäftsmodelle. Hrsg. F. Keuper. Gabler Verlag, Wiesbaden 2002.
 • Bywalec Cz.: Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. c.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Caples J., Hahn F.: Skuteczna reklama. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Carbonaro S., Votava Ch.: Die Konsumenten haben eine tiefe Sehnsucht nach Authentizität. W: Mehrwertkommunikation Retail Lab. Hrsg. Th. Rudolph, N. Meise. University St. Gallen, st. Gallen 2009.
 • Carrefour: 2008. Annual Report.
 • Cova B., Bonnemaizon A., Louyot M.C.: Relationship Marketing in 2015 - a Delphi Approach. 35th EMAC Conference, Relationship Marketing, Athens, 23-26 May 2006.
 • Cox R., Brittain P.: Zarządzanie sprzedażą detaliczną. PWE, Warszawa 2000.
 • Cummins J., Mullin R.: Promocja sprzedaży. Helion, Gliwice 2005.
 • Cyganski P., Hass B.: Potenziale sozialer Netzwerke fϋr Unternehmen. W: Neue Perspektiven fuer Marketing und Medien. Hrsg. B. Walsh. G. Killian. Berlin-Heidelberg 2008.
 • Czakon W.: Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Danilewicz S.: Sprzedaż bezpośrednia. Biuro Mediów i Reklamy PKB, Gdańsk 2001.
 • Diamond J., Diamond E.: Merchandising. Magnetyzm przestrzeni handlowej. Helion, Gliwice 2007.
 • Dietl J.: Handel we współczesnej gospodarce. PWE, Warszawa 1991.
 • Dobiegała-Korona B. et al.: Kompozycja promocji. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997.
 • Domański T., Kowalski P.: Marketing dla menedżerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Łódź 1998.
 • Drzazga M.: Promocja w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Drzazga M.: Systemy promocji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
 • Drzazga M.: Systemy promocji przedsiębiorstw na polskim rynku. Struktury i funkcjonowanie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Drzazga M.: Uwarunkowania prowadzenia komunikacji marketigowej przez przedsiębiorstwa handlowe. W: Handel we współczesnej gospodarce. Red. M. Sławińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 • Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszzawa 1994.
 • Dunn S.W., Barban A.M., Krugman D.M., Reid L.N.: Advertising. Its Role in Modern Marketing. The Dryden Press, Orlando 1990.
 • Dushinski K.: The Mobile Marketing Handbook. A Step-by Step Guide to Creating Dynamic Mobile Marketing Campaigns. Information Today, Medford - New Jersey 2009.
 • E-commerce via Internet - Anteil des elektronischen Geschäftsverkehrs via Internet am Gesamtumsatz der Unternehmen. Eurostat, http//pp.eurostat.ec.europa.eu [30.03.2010].
 • Efektywność marketingu. Red. W. Wrzosek. PWE, Warszawa 2005.
 • Eggert U.: Der Handel im 21.Jahrhundert. Metropolitan Verlag, Dϋsseldorf - Regensburg 1998.
 • Ekonomika handlu wewnętrznego. Red. Z. Zakrzewski. PWE, Warszawa 1989.
 • Fenton N.: New Media, Old News. Journalism & Democracy in the Digital Age. Sage, London 2010.
 • Fiesler Ch., Fleck M., Stanoevska-Slabeva K.: Corporate Blogs - Kundendialog im Netz mit hohem Anspruch. "Marketing Review St. Gallen" 2008, Nr. 4.
 • Fiesler Ch., Hoffmann P., Meckel M.: CSR 2.0 - die Kommunikation von Nachhaltigkeit in Sozialen Medien. "Marketing Review St. Gallen" 2010, Nr. 5.
 • Fiesler Ch., Fleck M., Stanoevska-Sableva K.: Corporate Blogs - Kundendialog im Netz mit hohem Anspruch. "Marketing Review St. Gallen" 2008, Nr. 4.
 • Finkenzeller K.: RFID. Grundlagen und praktischer Adwendungen von Transponder, kontaktlosen Chipkarten und NFC. Carl Hansen Verlag, Muenchen 2008.
 • Finsterwalder J., Reinecke S,: Ist Customer Relationship Management "besseres" Marketing? W: Customer Relationship Management - 12 CRM Best Practice-Fallstudien zu Prozessen, Organization, Mitarbeiterfuehrung und Technologie. M. Stadelmann, S. Wolter, T.Tomczak, S.Reinecke (eds). Verlag Indusrtielle Organisation, Zuerich 2003.
 • Fisher-Buttinger C., Vallaster Ch.: Interaktion mit On-line Communites - Spielregeln zur Stärkung der Marke. "Marketing Review St. Gallen" 2009, Nr. 11.
 • Fisher-Buttinger C., Vallaster Ch.: Interaktion mit On-line Communities - Spielregeln zur Staerkung der Marke. "Marketing Review St. Gallen" 2009, Nr 1.
 • Forman J., Argenti P.A.: How Corporate Communication Influences Strategy Implementation , Reputation and the Corporate Brand: An Exploratory Qualitative Study. "Corporate Reputation Review" 2005, No. 8.
 • Foscht Th., Angerer Th.: Handelswerbung. Strategien und Instrumente. W: Handel: Strategien - Perspektiven - internationaler Wettbewerb. Red. J. Zentes. Gabler Verlag, Wiesbaden 2006.
 • Fӧsken S.: Mobile Marketing lehrnt laufen. "Absatzwirtschaf" 2008, Nr. 10.
 • Fuchs W.A.: Integration der E-Communication in die Corporate Communications. "Thexis" 2000, Nr. 3.
 • Futrell C.: Nowoczesne techniki sprzedaży. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Futrelly Ch.: Fundamentals of Selling. Irwin, Homewood, Boston 1990.
 • Gałązka-Sobotka M.: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na efektywność systemu motywacji. W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Red. J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Garbacik E.: Ekonomika obrotu towarowego i usług. PWN, Warszawa 1978.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2001.
 • Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Red. B. Liberska. PWE, Warszawa 2002.
 • Goban-Klas T.: Public relations, czyli promocja reputacji. Business Press, Warszawa 1997.
 • Graf A., Maas P.: Customer Value a Customer Perspective: A Comprehensive Review. Institute of Insurance Economics, University St. Gallen, St. Gallen 2008.
 • Grant J.: Ist "Grϋn" nur ein gesselschaftlicher Tick? "GDI Impuls" 2007, Nr. 25.
 • Gregor B., Stawiszyński M.: e-Commerce. Oficyna Wydawnicz Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002.
 • Grepel A.: Erlebnisstrategien im Einzhandel. Physica Verlag, Heidelberg 1991.
 • Grimm S., Rӧhricht J.: Die Multichannel Company. Strategien und Instrumente fϋr die integrierte Kundenkommunikation. Galileo Press, Bonn 2003.
 • Gwiazda A.: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 1998.
 • Haller S..: Handels-Marketing. Friedrich Kiehl Verlag, Ludvigshafen am Rhein 1997.
 • Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Red J. Szumilak. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 • Handel we współczesnej gospodarce. Red. M. Sławińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 • Handel: Strategien - Perspektiven - internationaler Wettbewerb. Red. J. Zentes. Gabler Verlag, Wiesbaden 2006.
 • Hanke G.: Mitten-im-Lieben-Konzept. "Lebensmittelzeitung" 30.10.2009, Nr. 44.
 • Hansen U.: Gesselschaftliche Verantwortung als Business Case. W: Betriebswirtschaftslehre und gessels Verantwortung. Hrsg. U. Schneider, P. Steine. Gabler Verlag, Wiesbaden 2004.
 • Hefner E.M.: Mit dem Kundene zum Erflog - Customer Touchpoint Management als Strategie. "Marketing Review St. Gallen" 2010, Nr. 2.
 • Heinemann G.: Verkauf auf allen Kanälen - Multi Channel-Systeme - Systeme erfolgsorientiert ausrichten. "Marketing Review St. Gallen" 2009, Nr. 4.
 • Henneking K.-M.: Marketingcontrolling im Einzelhandel. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 1998.
 • Hermes V. CRM zwischen Krise und Innovation. " Absatzwirtschaft" 2009, Nr. 3.
 • Herzig B., Meister D.M.,Moser H., Niesyto H.: Jahrbuch Medienpädagodik. Medienkompetenz und Web 2.0. Verlag fuer Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010.
 • Hiam A.: Marketing. Wydawnictwo RM, Warszawa 1999.
 • Hofbauer G., Hohenletner Ch.: Erfolgreiche Marketing-Kommunikation. Wertsteigerung durch Prozessmanagement. Verlag Franz Vahlen, Mϋnchen 2005.
 • Hofbauer G., Schӧpfel B.: Professionelles Kundenmanagement. Ganzheitliches CRM und seine Rahmenbendingungen. Publicis, Erlangen 2010.
 • Holland H., Bammel K.: Mobile Marketing. Direkter Kundenkontakt ϋber das Handy. Verlag Franz Vahlen, Mϋnchen 2006.
 • Homburg C., Sieben F.: Customer Relationship Management: Strategische Ausrichtung statt IT-getriebenem Aktivismus. Intsitut fuer Marktorientierte Unternehmungsfuehrung an der Universität Mannheim 2000.
 • Horster B.: M-Commerce - Floop oder top? W: Handbuch Mobile-Commerce: Technische Grundlagen, Marktchancen und Einsatzmӧglichkeiten. Hrsg. W. Gora, S. Rottger, K. Gering. Berlin-Heidelberg 2002.
 • Hudetz K., Kaapke A.: Lexikon Handelsmanagement. Controlling - Fϋhrung - Marketing. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 2009.
 • Huldi Ch.: CrM - Ein Blick zurϋck in die Zukunft. "Absatzwirtschaft" 2009, Nr. 3.
 • Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki). Red. R. Borowiecki, M. Kwieciński. Zakamycze, Kraków 2003.
 • Internet - Zugangsdichte - Haushalte-in Prozent der Privathaushalte mit Internet- Zugang. Eurostat, http://pp.eurostat.ec.europa.eu [30.03.2010].
 • Internet w marketingu. Red. A. Bajdak. PWE, Warszawa 2003.
 • Jasiewicz S.: Globalizacja pzedsiębiorstw - polskie dylematy. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2003.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe - metody i techniki. PWE, Warszawa 1995.
 • Kaczmarczyk S.: Metody badania skuteczności i efektywności reklamy. W: Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia Kadr, Gdańsk 2001.
 • Kaczmarek T.: Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2010.
 • Kadragic A., Czarnowski P.: Public relations, czyli promocja reputacji. Business Press, Warszawa 1997.
 • Kałężna-Drewińska U., Iwankiewicz-Rak B.: Marketing w handlu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 • Kall J.: Promocja sprzedaży, czyli jak sprzedawać więcej. Business Press, Warszawa [b.r.w.].
 • Kall J.: Reklama. PWE, Warszawa 2000.
 • Kamiński J.: Nowa definicja marketingu AMA. "Makreting i Rynek" 2009, nr 5.
 • Kapera K., Kuziak M.: Różnice w postrzeganiu marketingu. W: Wizerunek marketingu w Polsce. Red. R. Niestrój. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009.
 • Keller K.L., Kotler Ph.: Marketing Management. Pearson Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey 2006.
 • Kempski D.: Indoor Air Quality und oelfaktorische Behaglichtkeit. W: GDI - Trendbuch Handel. NR. 1. Hrsg. J. Zentes, H.P. Liebmann. Metropolitan Verlag, Duesseldorf-Muenchen 1996.
 • Kernstock J., Foster A.: Trend als Katalysator einer Marketingkarriere. "Thexis" 2006, Nr. 1.
 • Key Figures on Europe. Eurostat, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011.
 • Kirn A.: E- Business im Mittelstand. Analysen, Trends, Ausblicke. Noneon Publishing, Freiburg 2002.
 • Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P. Woźniczka J.: Marketing - jak to się robi? Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Kłosiewicz-Górecka U: Handel detaliczny. W: Handel wewnętrzny w Polsce w latach 2006-2011. Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.
 • Kłosiewicz-Górecka U.: Zmiany w handlu detalicznym. W: Handel wewnętrzny w Polsce w latach 1989-2009. Instytut BadaN Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
 • Kӧhler S.: Die neue Business Moral: Corporate Social Responsibility prägt die Märkte von morgen. Zukunftsinstitut, Kelkheim 2007.
 • Kӧhler S., Tomczak T., Rumler A., Reinecke S.: Kundenbeziehungmanagement und der Einsatz von Cupons im Stationaeren Einzelhandel. Verlag Thexis, St. Gallen 2005.
 • Kołodko G.W.: Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów postsocjalistycznyh. Tonik "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 • Kompendium wiedzy o handlu. Red. M. Sławińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Komunikacja marketingowa - kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego. Red. T. Goban-Klas. Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2006.
 • Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Red. B. Szymoniuk. PWE. Warszawa 2006.
 • Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia Kadr, Gdańsk 2001.
 • Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004.
 • Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów. Red. M. Strużycki. IRWiK, Warszawa 2000.
 • Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty. Red. E. Kieżel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2006.
 • Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Red. E. Kieżel. PWE, Warszawa 2010.
 • Kӧppl P., Neureiter M.: Gesellschaftliche Verantvortung als Business-Motor: Was is Corporate Social Responsibility? Ein globaler Rundgang. W: P. Kӧppl, M. Neureiter: Corporate Social Responsibility: Leitlinien und Konzepte im Management der gesselschaftlichen Verantvortung von Unternehmen. Linde Verlag, Wien 2004.
 • Kotler Ph.: Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. Rebis, Poznań 2004.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Marketing. Rebis, Poznań 2005.
 • Kotler Ph., Keller L.K., Bliemel F.: Marketing Management. Strategien fuer wertschaffendes Handeln. "Pearson Studium" 2007.
 • Kowalski P.: Marketing a orientacja rynkowa. W: Tożsamość i wizerunek marketingu. Red. R. Niestrój. PWE, Warszawa 2009.
 • Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 2000.
 • Kroeber-Riel W.: Strategie und Technik der Werbung. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Koeln 1993.
 • Kwarciak B.: Co trzeba wiedzieć o reklamie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Leclerc bietet Online-Bestellungen zum Abholen in der Filiale. "Lebensmittel Zeitung" 2009, Nr. 40.
 • Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn, T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 • Lewis L., Dart M.: The New Rule of Retail. Palgrave MacMillan, New York 2010.
 • Li Ch., Bernoff J.: Marketing technologii społecznych. MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Liebmann H.P., Zentes J.: Handelsmanagement. Franz Vahlen Verlag, Mϋnchen 2001.
 • Lischka A.: Dialogkommunikation in Relationship Marketing. Kosten-Nutzen Analyse zur Steuerung von Interaktionsbeziehungen. Gabler, Wiesbaden 2000.
 • Łodziana-Grabowska J.: Efektywność reklamy. PWE, Warszawa 1996.
 • Lӧfner J.: Jetzt auf die Karte mobile Kommunikation setzen. :Marketing & Kommunikation" 2009, Nr. 4.
 • Luff J.: The Branding of CSR Excellence. W: Management Models for Corporate Social Responsibility. J. Jonker, M. de Witte (ed.). Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2006.
 • Lyczek B., Meckel M.: Corporate Communications als integraler Wertschӧpfungsprozess. Die neuen Kommunikationsfunktionen. "Marketing Review St. Gallen" 2008, Nr. 1.
 • MARKANT Handelsmagazin: Die Kunst des Verfϋhrens. W: Mehrwertkommunikation. Retail-Lab. Hrsg. Th. Rudolph, N. Meise. University of St. Gallen, St. Gallen 2009.
 • Marketing - doświadczenia, trendy. Red. J. Adamczyk. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 • Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania, podstawowe opcje, instrumenty. Red. L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Marketing w handlu. Red. L. Białoń. WSM, Warszawa 2007.
 • Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania. Red. L. Garbarski. PWE, Warszawa 2011.
 • Marketing. Koncepcja skutecznych działań. Red. l. Garbarski. PWE, Warszawa 2011.
 • Mattmϋller R.: Strategisches Handelsmarketing. Verlag Franz Vahlen, Muenchen 2004.
 • Mayerhofer W., Grusch L., Mertzbach M.: Corporate Social Responsibility. Einfluss auf die Einstellung zu Unternehmen und Marken. Facultas Verlag und Buchhandlungs, Wien 2008.
 • Meffert H., Burmann Ch., Kirchgeorg M.: Marketing Grundlagen marktorientierter Unternehmungsfϋhrung. Konzepte-Instrumente-Praxisbeispiele. 10. vollständige ϋberbearbeitete und erweiterte Auflage. Betriebswirtschaftlier Verlag Dr. Th. Gabler - GWV Fachverlage, Wiesbaden 2008.
 • Metro Group in Zahlen. www.metrogroup.de/internet/site/metrogroup/node/10986/Lde/index.html [16.03.2011].
 • Migros fϋhrt neues Frsche Konzept ein. "Lebensmittel Zeitung" 22.08.2008, Nr. 34.
 • Mikołajczyk J.: Wpływ centrów handlowych na rozwój rynków lokalnych. W: Handel wewnętrzny w Polsce w latach 2006-2011. Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.
 • Mikołajczyk B., Kolny B.: Przyszłość przedsiębiorstw usługowych w Polsce i w województwie śląskim-opinie ekspertów. W: Zarządzanie: współczesne problemy badawcze. Red. A. Bajdak, A. Czakon. Centrum Badań i Ekspertyz, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 • Mitręga M.: Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Mӧdritscher G.J.: Customer Value Controlling. Hintergrϋnde - Herausforderungen - Methode. GWV Verlag, Wiesbaden 2008.
 • Morschett D.: Wachstum durch innovative Betriebstypenpolitik. Shaker Verlag, Aachen 2010.
 • Morschett D.: Wachstum durch innovative Betriebstypenpolitik. W: Der Schweizer Handel 2010 - Mit Innovationen waschen. Forschungszentrum fϋr Handelsmanagement, Universität St. Gallen, St. Gallen 2010.
 • Morschett J.: E-Commerce: Die Zukunft des elektronischen Handels. W: Faszination Handel. Hrsg. J. Zentes. 50. Jahre saarbrϋcker Handelsforschung, Frankfurt am Main 2006.
 • Mróz B.: Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach. W: Oblicza konsumpcjonizmu. Red. B. Mróz. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Mruk H.: Wydarzenia marketingowe (event marketing). W; Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004.
 • Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H.: Marketing. Uwarunkowania i instrumenty. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 • Mϋller-Hagedorn L.: Handelsmarketing. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2005.
 • Mϋller-Lankenau C.: Multikanalstrategien im stationären Einzelhandel. EUL Verlag, Kӧln Verlag 2007.
 • Munkelt I.: Warum sollte der Kunde bei uns on-line kaufen? "Absatzwirschaft" 2009, Nr. 8.
 • Murdoch A.: Kreatywność w reklamie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Mynarski S.: Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Fogra, Kraków 1995.
 • Niemczyk J.: Metodologia nauk o zarządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Nieschlag R., Dichtl E., Hӧrschgen H.: Marketing. Duncker & Humbold, Berlin 1994.
 • Nieschlag R., Dichtl E., Hӧrschgen H.: Marketing. Duncker & Humbold, Berlin 2002.
 • Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem, aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Nikodemska-Wołowik A.M.: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.
 • Nowacki R.: Działalność promocyjna przedsiębiorstw handlowych w okresie spowolnienia gospodarczego. W: Handel wewnętrzny w Polsce w latach 2006-2011. Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.
 • Oehme W.: Handelsmarketing - die Handelsunternehmen auf dem Weg vom namenlosen Absatzmittler zur Retail Brand. Verlag Franz Vahlen, Mϋnchen 2001.
 • Oliver S.: Strategia public relations. PWE, Warszawa 2005.
 • Osteuropa: Die Rushhour ist vorbei. www.lz-net.de/dossiers/internationaliesierung [10.11.2007].
 • Otto J.: Marketing bezpośredni. Business Press, Warszawa 1994.
 • Otto J., Olczak A.: Marketing w handlu i usługach. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 • Pabian A.: Marketing sensoryczny. "Marketing i Rynek" 2011. nr 1.
 • Pabian A.: Promocja. Nowoczesne środki i formy. Difin, Warszawa 2008.
 • Palmer R., Lindgreen A., Vanhammer J.: Relationship Marketing: Schools of Thought and Future Research Direcitons. "Marketing Intelligence and Planning" 2005, No. 23.
 • Pepels W.: Kommunikations-Management. Marketing-Kommunikation vom Briefing bis zur Realisation. Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1999.
 • Personen, die Waren und Dienstleistungen fϋr den privaten Haushalt ϋber das Internet bestellt haben. Eurostat, http://pp.eurostat.ec.europa.eu [30.03.2010].
 • Piekut M.: E-handel w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach. "Handel Wewnętrzny" listopad-grudzień 2010, nr 6.
 • Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H.: Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. PWE, Warszawa 2001.
 • Podstawy marketingu. Red. H. Mruk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Karwowski. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2003.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Pindakiewicz. SGH, Warszawa 1997.
 • Pokorska B., Zaleszczyk E.: Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym. PWE, Warszawa 2002.
 • Prognose: Top 4 LEH Welt 2015. www.lebensmittelzeitung.net/business/handel/rankings/pages/Prognose-Top-4-LEH-Welt-2015 [15.05.2011].
 • Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. red. M. CieSlak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W.: Marketing. ABC, Warszawa 1998.
 • Public relations. Red. H. Przybylski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Queck M.: Caffe Lidl. "Lebensmittel Zeitung" 2008, Nr. 34.
 • Reinecke S.: Creating Value Propositions. "Thexis" 2006, Nr. 3.
 • Retail Innivation: Ten Opportunities for 2010. Retail-Forward, Columbus, OH 2008.
 • Reust F.: Strategie: Mobile Marketing. Grundlagen, Technologien, Fallbeispiele. Midas Management Verlag, St. Gallen - Zϋrich 2010.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2010. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 2010.
 • Rode J.: Zara geht 2010 online. "Lebensmittelzeitung" 25.09.2009, Nr. 39.
 • Romanowska M.: Strategie rozwoju i konkurencji. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
 • Rota F.P.: Informationsmittel des Unternehmens. Wege und Formen effizienter Marktinformation. Verlag C.H. Beck, Muenchen 1999.
 • Rothschild M.L.: Adversiting From Fundamentals to Strategies. D.C. Heath and Company, Lexington, Toronto [b.r.w.].
 • Rozwadowska B.: Public Relations. Studio EMKA, Warszawa 2002.
 • Rudawska E.: Lojalnoćś klientów. PWE, Warszawa 2005.
 • Rudolph Th.: Die drei Trends im Detailhandel. W: Mehrwertkommunikation. RetailLab. Hrsg. Th. Rudolph, N. Meise. University St. Gallen, St. Gallen 2009.
 • Rudolph Th.: Modernes Handelsmanagement - eine Einfϋhrung in die Handelslehre. Schaeffel-Poeschel Verlag, Stuttgart 2009.
 • Rudolp Ph.: Neue Optionen im europäischen Handel. "Thexis" 2001, Nr. 3.
 • Rudolph Th.: Positionierungs- und Profilerungsstrategien im Europäischen Einzelhandel.Verlag Thexis AG, St. Gallen 2009.
 • Rudolph Th., Emrich O., Sohl T.: Der Schweizer Online-Handel 2009. Internetutzung Schweiz 2009. Forschungszentrum fuer Handelsmanagement, Universitaet St. Gallen, St. Gallen 2009.
 • Russel T., Lane R.: Komunikacja według Ottona Kleppnera. Felberg SJA, Warszawa 2000.
 • Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Rϋtzel H., Nohel Ch.: Lebensmittel im Europa. Elemente einer zukunftsorientierten Agrar- und Lebensmittelpolitik. Publikation der Gewerkschaft Agrar-Nahrung-Genuss, Mai 2007, www.dioezese-linz.at [12.06.2009].
 • Rydel M.: Podręczny leksykon promocji. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1998.
 • Rynek wewnętrzny w 2007 roku. Departament Handlu i Usług,GUS,Warszawa 2011.
 • Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 • Schenk H.; Handelspsychologie. Vandenhoeck & Ruprecht, Gӧttingen 1995.
 • Schenk G.: Profesjonalny sprzedawca. Jak budować trwałe więzi z klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Schmid F.: Positionierungsstrategien im Einzelhandel. Marktposition erobern und verteidigen. Deutcher Fachverlag, Frankfurt am Main 2006.
 • Schmidiger M.P.: Die Qualität von Beratungsleistungen im Einzelhandel. Diagnose-Strategien-Realiesierung. PACTA-Druck, St. Gallen 1996.
 • Schmidt J., Lampert C., Schwinge Ch.: Nutzungspraktiken im Social Web - Impulse fϋr die medienpädagogische Disskusion. W: Jahrbuch Medienpädagogik, Medienkompetenz und Web 2.0. Hrsg. B. Herzig, D.M. Meister, H. Moser, H. Niesyto. Verlag fϋr Socialwissenschaften, Wiesbaden 2010.
 • Schobesberger A.: Multichannel - Retailing im Eizelhandel. Entwicklung, Motivation, Einflussfaktoren. VDM Verlag Dr. Mϋller e.k.und Linzberger, Saarbrϋcken 2007.
 • Schӧgel M.: Trends erfolgreich im Unternehmen nutzen - Hinweise zum effizienten Umgang mit neuen Entwicklungen im Marketing. "Thexis" 2005, Nr. 2.
 • Schӧgel M., Saurer A., Schmidt I.: Multichannel Marketing -Fokus auf Kunden und Kanäle. "Thexis" 2002, Nr. 2.
 • Schӧgel M., Schulten M.; Wertorientierte Kundensteuerungin Mehrkanalsystemen."Thexis" 2006, Nr. 4.
 • Schreiber K.: Wer im Glashaus sitzt. "Absatzwirtschaft" 2008, Sonderheft-Vertrieb.
 • Schroeder H.: Handelsmarketing - Methoden und Instrumenten im Einzelhandel. Landsberg/Lech, Mϋnchen 2002.
 • Schrӧder H., Kristes S.:Innovative Sortimente im Einzelhandel: Wie breit, wie tief, wie hoch. "Schweizer Handel" 2010.
 • Schubert P.: Digitale Median fϋr das Management der 1:1-Kundenbeziehung. "Thexis" 2000, Nr. 3.Schweiger G., Schrattenecker G.: Werbung. 6 Auflage, UTB, Lucius & Lucius, Stuttgart 2005.
 • Schwieren J.; Konzeption und Realisierung einer RFID-Middleware-Architektur fϋr Mobile Systeme. Akademische Verlagsgesellschaft AKA, Leipzig 2009.
 • Seiler A.: Marketing. BWL in der Praxis. Orell Fϋssli, Zϋrich 2000.
 • Seitel F.: Public relations w praktyce. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Sławińska M.: Dynamika zmian w handlu. W: Handel we współczesnej gospodarce. Red. M. Sławińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 • Sławińska M.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
 • Sławińska M.: Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. PWE, Warszawa 2002.
 • Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E.: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
 • Stanoevska-Slabeva K.: Die Potenziale des Web 2.0 fϋr das Interaktive Marketing. Hrsg. Ch. Belz, M. Schӧgel, O. Arndt, W.Walter. Gabler, Wiesbaden 2008.
 • Stanton W.J.: Fundamentals of Marketing. McGraw-Hill, New York 1981.
 • Stone M., Bond A., Blake E.: Marketing bezpośredni i interaktywny. PWE, Warszawa 2007.
 • Sullivan M., Adcock D.: Marketing w handlu detalicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Sułkowski Ł.: Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu. W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Red. W. Czakon. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Sułkowski Ł.: Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Sutherland M., Sylvester A.: Reklama a umysł konsumenta. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003.
 • Sϋdmeyer V.: Wettbewerbsvorteile durch strategisches Betriebsformenmanagement. PETER LANG- Europaeischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 2003
 • Sznajder A.: Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna - ABC, Kraków 2000.
 • Sznajder A.: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Business Press, Warszawa 1993.
 • Sztucki T.; Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody. Placet, Warszawa 1998.
 • Sztucki T.: Promocja - sztuka pozyskiwania nabywców. Placet, Warszawa 1999.
 • Szulce H.: Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa 1998.
 • Szuman-Dobska M., Dobski P.: Marketing bezpośredni. INFOR, Warszawa 1999.
 • Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla kliente i przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Theis H.J.: Handels-Marketing. Analyse- und Planungskonzepte fϋr den Einzelhandel. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 1999.
 • Tracy B.: Skuteczne metody sprzedaży. Muza, Warszawa 2000.
 • Trommsdorf V.: Handelsforschung 2000/2011 - Kooperations- und Wettbewerbsverhalten des Handels, Jahrbuch der FfH-Institut fϋr Markt und Wirtschaftsforschung, BBE-Verlag.
 • Unger F., Fuchs W.: Management der Marketing-Kommunikation. Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York 2005.
 • Walter V.: Die Zukunft des Online-Marketing. Rainer Hampp Verlag, Mϋnchen - Mering 2000.
 • Webster F.E.: The Changing Role of Marketing in the Corporation. "Journal of Marketing" 1992, No. 56.
 • Weinberg P.: Erlebnismarketing. Alen Verlag, Mϋnchen 1992.
 • White R.: Reklama. Co to jest i jak się ją robi. McGraw-Hill, Warszawa 1993.
 • Wiktor J.W.: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Willhard R.: Themenwelten statt Aufsteller. "Absatzwirtschaft" 2009, Nr. 4.
 • Wilmańska-Sosnowska S.: Zachowania polskich przedsiębiorstw handlowych w warunkach konkurencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Winch A., Winch S.: Techniki sprzedaży i negocjacji. Difin, Warszawa 1999.
 • Wojcik K.: Public relations od A do Z. Placet, Warszawa 1997.
 • Wojcik K.: Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Placet, Warszawa 2009.
 • Woźniczko W.: Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 2002.
 • Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Red. J. Rokita, W. Czakon i A. Samborski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • www.mein-wirtschaftslexikon.de [10.11.2007].
 • www.walmartstores.com/AboutUs [11.12.2011].
 • Wybrane problemy public relations. Red. A. Adamus-Matuszyńska. Kolegium Zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Zakrzewski Z.: Ekonomika handlu wewnętrznego. PWE, Warszawa 1972.
 • Zakrzewski Z.: Wstęp do teorii handlu wewnętrznego. PWE, Warszawa 1969.
 • Zangler M.: Einkauf im Internet. Neue Median optimal nutzen. Carl Hanser Verlag, Mϋnchen-Wien 2002.
 • Zemler Z.: Public relations: Kreowanie reputacji firmy. Poltext, Warszawa 1992.
 • Zentes J.: Neue Entwicklungen aufspϋren und gestatten. W: Faszination Zukunft - Erfolgreiches Handeln im 21. Jahrhundert. Hrsg. A.G. Markant. Medialog, Pfäffikon 2008.
 • Zentes J., Morschett D., Schramm-Klein H.: Strategic Retail Management - Text and International Cases. Gabler, Wiesbaden 2007.
 • Zentes J., Swoboda B.: Kommunikation von Handelsunternehmen. Instrumente und Bedeutung aus Unternehmens - und Kundensicht. W: Handbuch Kommunikation. Hrsg. M. Bruhn, F.R. Esch, T. Langer. Gabler, Wiesbaden 2007.
 • Zerfass A., Buchele M.s.: Kommunikationscontrolling - Forschungsstand und Entwicklungen. "Marketing Review St. Gallen" 2008, Nr. 1.
 • Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Żabiński L.: Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, systematyka. W: Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Red. T. Żabińska i L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Żabiński L.: Marketing i zarządzanie. O niektórych relacjach interdyscyplinarnych. W: Zarządzanie marketingowe: podstawy teoretyczne, wezłowe specjalizacje badawcze. Red. L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Żabiński L.: Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej i społeczeństwie konsumpcyjnym (refleksje nad istotą i kierunkami zastosowań). W: Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki. Red. E. Okoń-Horodyńska. PTE, Warszawa 2009.
 • Żabiński L.: Podstawowe koncepcje marketingu i ich paradygmaty. W: Modele strategii marketingowych: wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. Red. L. Żabiński. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225599

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.