PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 20 Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw = The Influence of Innovativeness on Enterprises Development | 9--32
Tytuł artykułu

Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Position of Innovativeness in the Processes of Economic Development of Spatial Structures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszych rozważaniach podjęta zostanie problematyka roli innowacyjności w kształtowaniu firm i procesów rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Zmierzać będziemy do określenia zarysu kształtowania procesów innowacji, roli wybranych czynników w pobudzaniu innowacyjności oraz przedstawienia miejsca Polski w strukturze rangowej pod względem zaawansowania procesów innowacyjności. Wstępnie zakładamy, że szeroko rozumiana innowacyjność jest podstawowym czynnikiem pobudzania wzrostu ekonomicznego oraz podnoszenia jakości i poziomu życia. Wyrazem tego jest historyczny proces kształtowania bazy ekonomicznej, odznaczający się zmianami rozwoju społeczno-gospodarczego, od fazy feudalnej poprzez fazę industrialną i postindustrialną po fazę społeczeństwa informacyjnego. Zakładamy, że w przemianach tych podstawową rolę odgrywają procesy innowacyjne, które w podstawowym stopniu wpływają na rozwój cywilizacyjny. Przejawiają się one w szerokim zakresie i wpływają na zmiany zachowań ludzi, przedsiębiorstw, instytucji, metod gospodarowania, postaw społecznych, kulturowych oraz wpływają na zmiany układów światowych, europejskich, krajowych, regionalnych i prowadzą do wykształcania się nowych relacji funkcjonalnych zachodzących między ich elementami strukturalnymi. Procesy te mogą być w odpowiedni sposób stymulowane przez odpowiednie decyzje zarządów przedsiębiorstw (korporacji), władz państwowych i samorządowych, a także mogą być wspierane przez organizacje społeczne i pozarządowe. Dlatego ważnym problemem pozostaje dążenie do coraz precyzyjniejszego poznania procesu kreowania nowoczesnej działalności przedsiębiorstwa i jej wpływu na innowacyjność gospodarki. Poznawanie związanych z nimi reguł pozwala na podejmowanie określonych działań sterujących procesami innowacyjnymi w przedsiębiorstwach, instytucjach, czy układach przestrzennych. (fragment tekstu)
EN
The present article concerns the issues of innovativeness in the development of enterprises and in the processes of economic, social and cultural development. The aim of this work is to determine the scope of development of innovation processes, and to present the position of Poland in the ranking list according to the advancement of innovation processes. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Albert M., 1994, Kapitalizm kontra kapitalizm, Sinum, Kraków.
 • Dobrowolska M. (red.), 1968, Demograficzno-osadnicze problemy w Tarnobrzeskim Rejonie Uprzemysławianym, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych KBRU przy Prezydium PAN, z. 29.
 • Carnicky S., Krupa K., Skotny P. (red.), 2011, Business Intelligence. Theory and Practice. Rzeszów- Kosice.
 • Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H., 2009, Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny, Przykład Dolnego Śląska. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Długosz Z., Zioło Z. (red.), 2010, Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
 • Heffner K., Kamińska W., 2010, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, t. CXXVI, Warszawa.
 • Huntington S.P., 1998, Zderzenie cywilizacji, MUZA, Warszawa.
 • Kukliński A., 2005, Gospodarka oparta na wiedzy, wyzwania dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • Klasik A. (red.), 2008, Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, Wyd. AE, Katowice.
 • Klasik A. (red.), 2011, Kreatywne przemysły - kreatywne aglomeracje, Biuletyn KPZK PAN, z. 246.
 • Koneczny F., 1935, O wielości cywilizacji, Wyd. Gebether Wolff, Kraków. Reprint, Wyd. Antyk, Komorów 1998.
 • Kukliński A., 1995, Nauka - technologia - gospodarka, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., 1989, Dysproporcje - Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Czytelnik, Warszawa.
 • Rajman J., 1969, Procesy urbanizacyjne w obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po II wojnie światowej, Prace Monograficzne, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 • Stanisławska A., 2011, Innowacyjność jest dla Polski koniecznością, Rzeczpospolita, lista 2000, 23 października.
 • Stryjakiewicz T., Stachowiak K., 2010, Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora krea-tywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., Męczyński M., 2010, Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Stryjakiewicz T, Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K., 2010, Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne nr 213, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Instytut Geografii i Prze-strzennego Zagospodarowania PAN, Prace Geograficzne nr 213, Warszawa.
 • Śleszyński P., 2010, Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 15, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 117-129.
 • Zioło Z. (red.), 1978, Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, Seria: Problemy Rejonów Uprzemysławianych KBRU, PWN, Warszawa.
 • Zioło Z., 2009a, Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 12, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 11-31.
 • Zioło Z., 2009b, Rola przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 13, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa- Kraków, s. 11-20.
 • Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Problematyka badawcza geografii przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 11, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2009a, Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 12, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2009b, Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 13, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2010a, Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 15, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Zioło Z., Rachwał T., 2010b, Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 16, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2011, Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 17, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • Zioło Z., 2012, Procesy kształtowania innowacyjnego miasta, Studia KPZK PAN (złożone do druku).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.