PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 2 | 57--69
Tytuł artykułu

Kultura organizacyjna zbudowana na etyce inżynierskiej i jej wpływ na powstanie oraz utrzymanie jakości produktu lub usługi na przykładzie małych firm branży IT

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organizational Culture Built on Engineering Ethics and It's Impact on Uprising and Keeping Product's Quality or Service Based on Example of Small IT Firms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istnieje przekonanie, że potwierdzony certyfikatem system jakości zgodny z ISO serii 9000 automatycznie podnosi konkurencyjność wyrobów wobec innych producentów, chroni przed niepowodzeniami, jest swoistym parasolem ochronnym. Empiria nie potwierdza tej tezy. Okazuje się, że wśród firm, które posiadają certyfikaty, miały miejsce zarówno bankructwa, straty, jak i przejściowe kłopoty finansowe. Dlaczego tak się stało? Co stoi u podstaw efektywnego systemu jakości? Dotychczas problemy jakości rozpatrywano w aspekcie technicznym i organizacyjnym. Tym trzecim czynnikiem, który dotąd nie był rozpatrywany, a wydaje się, że wpływa znacząco na sposób wytwarzania, jest kultura organizacyjna. Kultura organizacyjna zwykle kreowana jest przez najwyższe kierownictwo w firmie lub przez założycieli organizacji. Okazuje się, że najliczniejszą grupą zawodową, pełniącą kierownicze funkcje w firmach lub prowadzącą działalność na własny rachunek, są inżynierowie. Z tego można wnioskować, że wpływ wyznawanych przez inżynierów wartości w sposób istotny kształtuje kulturę organizacyjną danej firmy. Stąd rodzi się pytanie: jakie znaczenie dla powstania i utrzymania jakości ma kultura organizacyjna oparta na etyce inżynierskiej? Czy jakość ufundowana na etyce inżynierskiej przyczynia się do powstania i utrzymania zyskowności firmy? Związek jakości z etyką wydaje się intuicyjnie prawdziwy, bowiem wytwarzanie produktów/usług o wysokiej technicznej jakości i po uczciwie wyliczonych kosztach jest działaniem akceptowanym społecznie. Jeśli tak jest w istocie to: jak silne są to więzy? (...) Na postawione wyżej pytania brakowało odpowiedzi. Zarówno badacze problemów jakości, jak etyki biznesu oraz etyki inżynierskiej nie wykazali związku między jakością a etyką, skupiając uwagę na jakości lub etyce jako dziedzinach oddzielnych. W dotychczasowym piśmiennictwie, zarówno polskim jak i światowym, tylko implicite wskazywało na powyższe związki i wynikający z tych powiązań pożytek w sferze technicznej i ekonomicznej firmy. Ze względu na wagę problemu te nie poparte badaniami, intuicyjne stwierdzenia wymagały szerszego opracowania. Wybrane badania z tego zakresu przedstawiono w niniejszym opracowaniu. (fragment tekstu)
EN
Up to now, the question of quality was based on two factors - technical and organizational. In my work that question has been extended. The third factor is organizational culture based on the engineering ethics. The technical aspects are: safety, reliability and durability. The culture of an organization is made up of the shared beliefs about how business is conducted, how employees are treated and how they behave. Quality appears to be a good business. Quality is also good ethics, because it brings customer's utility and satisfaction. My thesis is: engineer ethics and employees' morale are major factors, except the technical, to built quality and ensure technical quality products and services. If quality is profitable, then the output of the ethics' is a profitable too. Why engineers? Because they are usually managers in a technical organization. Ethical culture in an organization is based on the engineer's value. Their attitudes have influence on the employees' attitudes. Therefore engineering ethics is so important. In ethical culture all actions are based on trust, commitment and teamwork. Quality system, for example ISO 9000 and TQM, requires this support to achieve high effects. I used the outputs of my research in one of IT organization. I made a model of ethical program, which helps quality. Implementing an ethical program means creating a new: mission, vision, training and audit. Concluding the theoretical and empirical part of my work, I can say: the benefits of ethics and its output - quality, are: to increase market share, decrease costs, improve delivery and productivity, and reduce waste. Achieving this, requires a company-wide improvement of engineering ethics. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Edukacji
Bibliografia
 • [1] Boruc R.: Kontrola jakości, "Wprost", 16 sierpnia 1998, s. 37.
 • [2] Brocka B., Brocka M.S.: Quality Management. Implementing the best ideas of the masters, IRWIN, New York 1992.
 • [3] Chryssides G., Kaler J.: Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999.
 • [4] Dahlgaard J.J., Kristensem K., Kanji G.: Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000.
 • [5] Foster S.T.: Managing Quality an Integrative approach, Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall 2001.
 • [6] Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G.: Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, [w:] Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, red. Gasparski W. i inni, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
 • [7] Gazeta o ISO, "Gazeta Wyborcza" 18 czerwca 2002.
 • [8] Hess D.: Regulating Corporate Social Performance: a new look at social accounting, auditing, and reporting, Business Ethics Quarterly, 2001, Vol. 11:2.
 • [9] Kaptein M.: Auditing and developing the ethical content of organization, Kluwer Academic Publishers, Dorsrecht/Boston/London 1998.
 • [10] Laidler D., Estrin S.: Wstęp do mikroekonomii. Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
 • [11] Nazar R.: Problemy moralne zawodu inżyniera, PWN, Warszawa - Poznań 1974, s. 198.
 • [12] Ożarek G.: Jakość jako zagadnienie etyczne: aspekty techniczne i ekonomiczne na przykładzie małych firm branży IT, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2005.
 • [13] Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o projektowaniu, red. W. Gasparski, WNT, Warszawa 1988.
 • [14] Schlesinger P.F. i inni: Projektowanie organizacyjne, PWN, Warszawa 1999.
 • [15] Tkaczyk J.: Działania projakościowe w Europie i świecie, "Problemy jakości", Nr 4/99.
 • [16] Wasilewski L.: Rozważania o jakości, OBJW ZETOM, Warszawa 1999.
 • [17] Wicks A.C.: The value dynamics of total quality management ethics and the foundations of TQM, "Business Ethics Quarterly", 2001, Volume 11, Issue 3.
 • [18] Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 • [19] Zwierzchowski Z.: Co druga mała firma bez programu. Przedsiębiorstwa, "Rzeczypospolita", nr 209, z dnia 8.09.2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.