PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 8 | 25--29
Tytuł artykułu

Bieda i zdrowie

Warianty tytułu
Poverty and Health
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule pod­jęto próbę oceny wpływu współpłace­nia na zjawisko ubóstwa na pod­stawie anal­izy rozkładu wydatków gospo­darstw domowych na ochronę zdrowia pod kątem poszuki­wa­nia nowych rozwiązań sys­te­mowych możli­wych do imple­men­tacji w naszym kraju. Przyjęto, iż kra­jem którego doświad­czenia mogą posłużyć za wzór do kon­strukcji rozwiązań sys­te­mowych w warunk­ach pol­s­kich, może być Szwecja. W naw­iąza­niu do tak określonego celu sfor­mułowano tezę badaw­czą, która wskazuje na więk­szą skalę uboże­nia spowodowanego współpłace­niem w Polsce w porów­na­niu ze Szwecją w 2003 r. (abstrakt oryginalny)
EN
To assess how out-of-pocket health care pay­ments (OOP pay­ments) affect poverty, the com­par­a­tive study between Poland and Swe­den was pre­formed. The Pol­ish house­holds were more often impov­er­ished due to OOP pay­ments than their Swedish coun­ter­parts. It could be mainly observed in the group of house­holds liv­ing in the coun­try­side, with­out high/level of edu­ca­tion and unem­ployed fam­i­lies. It should be under­lined that while in Poland, the main rea­son for impov­er­ish­ment was the con­sump­tion of phar­ma­ceu­ti­cal and med­ical prod­ucts, it was den­tal ser­vices in Sweden. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--29
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Fałkowska M. (2004), Poczucie zagrożenia biedą i postrzeganie rozmiarów ubóstwa w Polsce, CBOS Komunikat z badań, kwiecień, s. 2-6.
 • Zakres przysługujących świadczeń (2003), "Gazeta Prawna" nr 62(918).
 • GUS (2003), Rocznik statystyczny 2003 r., Warszawa, s. 380.
 • Gębka B. (2003), Tak źle jeszcze nie było, "Rzeczpospolita".
 • Hjertqvist J. (2002), User fees for health care in Sweden. A two-tier threat or a tool for solidarity?, Atlantic Institute for Market Studies, An AIMS Health Care Commentary, s. 2.
 • Landstinget, Kalmar I. (2005), Patientguiden, Landstinget i Kalmar Ian, Kalmar.
 • Sauerborn R. i in. (1996), Household strategies to cope with the economic costs of illness, "Social Science Medicine" Vol. 43 nr 3.
 • Socialstyrelsen (2000), Patientavgifter och v&rdefterfr&gan - enkunskapoversikt, Socialstyrelsen, Linkoping, s. 88.
 • Socialstyrelsen (2003), Socialtjansten i Sverige. En oversikt 2003, Socialstyrelsen, Sztokholm.
 • Socialstyrelsen (2004), Ekonomiskt bistind,irsstatistik., Socialstyrelsen, Sztokholm, s. 1-5.
 • Wiórka B. (2003), Pogorszenie położenia materialnego rodzin, Komunikat z badań, Warszawa: CBOS, s. 2-3.
 • O'Donnell O. (2006) Poverty impact of health care payments, Quantitive Techniques for Health Equity Analysis- Technical Note nr 18, www1.worldbank.org [dostęp 20.02.2006],
 • Wagstaff A. (2002), Poverty and health sector inequalities, Bulletin of the World Health Organization 80(2), Genewa, s. 97.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.