PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 354 | 197
Tytuł artykułu

Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powrót do gospodarki rynkowej, do własności prywatnej to wejście na drogę, która jest niezbędna dla osiągnięcia sukcesu, ale sama nas do tego sukcesu nie poprowadzi. Odrzucenie eksperymentu, to odrzucenie możliwości szukania innych dróg niż gospodarka rynkowa. To uznanie, że nowy ład gospodarczy będzie się opierał ba rynku, realnym właścicielu i otwarciu gospodarki na świat. Tak generalne cele nie mają alternatywy. Natomiast podejście metod, sposobów, tempa przekształceń ma wiele wariantów i nie tylko nie odrzuca eksperymentowania, ale ze względu na pionierski charakter jest de facto samym eksperymentem. Uwolnienie gospodarki z okowów sytemu scentralizowanego i upaństwowionego jest nieporównanie trudniejsze niż upaństwowienie i scentralizowanie gospodarki, która była uprzednio wolnorynkowa. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
197
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adolison J.T., On the Consation of Inflation. "The Machester School of Economics" 1982 nr 3.
 • Arrow K.I., Social Choice and Industry Value. New York 1952.
 • Ashby W.R., Wstęp do cybernetyki. PWN, Warszawa 1965.
 • Bebel A., Kobieta i socjalizm. Kraków 1907.
 • Beksiak J. Libura U., Równowaga gospodarcza w socjalizmie. PWN, Warszawa 1971.
 • Bień W., Obrót papierami wartościowymi. Stowarzyszenie Księgowych, Warszawa 1990.
 • Bień W., Zatory płatnicze trzeba rozwiązać. Maszynopis. SGPiS, Warszawa 1990.
 • Błaszczyk B., Bez schematów. "Życie Gospodarcze" z 11 III 1990.
 • Brus W., Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. PWN, Warszawa 1961.
 • Chodkiewicz Z. Żurawski S., Historia myśli ekonomicznej. Zagadnienia wybrane. PWN, Warszawa 1962.
 • Cypko A., Źródła stalinizmu. "Nauka i Żiźń" 1988 nr 11, s. 11-12.
 • Czakańska H., Geneza i rozwój przedsiębiorstw wielonarodowych. [w:] Praca zbiorowa: Przemiany we współczesnej ekonomii burżuazyjnej. PWE, Warszawa 1987.
 • Dziewulski J., Z utopii w utopię. "Życie Gospodarcze" z 11 IX 1990.
 • Engels F., Anty-Dühring. KiW, Warszawa 1949, s.304.
 • Fredman M., Wolność ekonomiczna a polityczna - stosunek wzajemny. Cato Institute 1982.
 • Galbraith J.K., The New Industruial State. Boston 1967.
 • Gilson E., Tomizm. PAX, Warszawa 1960, cz.III, rozdz. IV- Życie społeczne.
 • Glikman P. Mity i fakty. "Życie Gospodarcze" 1988 nr 19.
 • Gotz-Kozakiewicz D., Wymienialność pieniądza po II wojnie światowej. PWE, Warszawa 1990.
 • Grabowski Z., Czynniki przewlekłej deprecjacji pieniądza krajowego w kapitalizmie. "Ekonomista" 1972 nr 3.
 • Hayek F., Competition as a Discovery Procedure [w:] F.Hayek new Studies in Philosophy, Politics, Economics and History of Ideas. Chicago 1978.
 • Hayek F., Individualism and Economic Order. Chicago 1972.
 • Hayek F., Konkurencja jako sposób zdobywania wiedzy. Gospodarka nakazowa. In Plus, Warszawa 1988.
 • Hayek F., The Use of Knowledge in Society.[w:] Hayek Indyvidualism and Economic Order. Chicago 1972.
 • Hayek F.A., New Studies in Philosophy. Politcs and the History of Ideas. Chicago 1978.
 • Hayek F.A., The Constitution of Liberty. Chicago 1960.
 • Informacje miesięczne GUS.
 • Informacje NBP na podstawie badania Bilansu dochodów i wydatków ludności za1988 r.
 • Jakóbik W., Warianty rynku w gospodarce socjalistycznej. "Wektory Gospodarki" 1988 nr 12.
 • James E., Historia myśli ekonomicznej XX wieku. PWN, Warszawa 1958.
 • Janaczak H. (Stefan Kurowski), Reforma gospodarcza w PRL. Trzecie podejście. Wyd. CDN, Warszawa 1986.
 • Jędraszczyk A., Model prywatnego przedsiębiorstwa w otoczeniu państwowo-socjalistycznym. Zeszyty Naukowe KUL nr 2, Lublin 1987.
 • Jędruszczyk A., Ryzyko i odwaga. Dyskusja "Życie Gospodarcze" 1991 nr 4.
 • Jędrzejczak G. Rozłucki W., Jak zorganizować rynek kapitałowy. "Rzeczpospolita" z 10 VII 190 r.
 • Józefiak C., Reforma pilniejsza niż równowaga. "Życie Gospodarcze" 1988 nr 51 i 52.
 • Kaleta J., Droga do rynku, SWL, Warszawa 1990.
 • Karks K., Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r. [w:]K.Karka , F.Engels :Dzieła. KiW, Warszawa 1960, t.1.
 • Kautsky K., Terrorism and Communism. London 1920.
 • Kołodko G., Po roku I po szoku. "Życie Gospodarcze" 1991 nr 2.
 • Kołodko G., Polska w świecie inflacji. KIW, Warszawa 1987.
 • Kornai J. Anti-Equlibrium. PWN, Warszawa 1973.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce. PWE, Warszawa 1985.
 • Kornai J., The Road to a Free Economy. New York, London 1990.
 • Krajewski M. Kaliszko H., Destalinizacja własności. "Wektory Gospodarki" 1988 nr 10.
 • Kramerowa J., Próba analizy porównawczej różnych propozycji reformy gospodarczej. Referat na konferencje AE, PTE, Katowice 1981.
 • Krawczyk R., Wielka przemiana. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
 • Krawczyk R., Z utopii w utopię. Dyskusja. "Życie Gospodarcze" z 11 XI 1990.
 • Kulczycki M., Kurs walutowy w systemie kierowania handlem zagranicznym. PWE, Warszawa 1979.
 • Kurowski St., Dyskusja "Z utopii w utopie". "Życie Gospodarcze" z 11 XI 1990 r.
 • Laffer A., The new economic, A debate. "Economic Impact" 1981 nr 3.
 • Lange O., Zagadnienie rachunku gospodarczego w ustroju socjalistycznym. "Ekonomista" 1936 nr 4.
 • Lipiński J., Sprawność funkcjonowania gospodarki a sytuacja rynkowa... [w:] Studia nad wewnętrznie zgodnym mechanizmem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. PWE, Warszawa 1982.
 • Lipowski A., Ceny a wybór ekonomiczny. PWE, Warszawa 1982.
 • Lipowski A., Ceny dla dostawców. PWN, Warszawa 1978.
 • Łagowski B., Ciężar synonimu. "Przegląd Tygodniowy" 1989 nr 4.
 • Łagowski B., Co dzieje się na lewicy. "Zdanie" 1987 nr 7.
 • Łagowski B., Czego potrzebuje lud. "Tygodnik Kulturalny", 1990.
 • Macieja J., Dylematy przemian strukturalnych. [w:] Z badań nad mechanizmami gospodarki polskiej. PAWINE, Warszawa 1986.
 • Małecki-Tepicht St., Od planu do rynku. "Życie Gospodarcze" 1990.
 • Marks K., Krytyka Programu Gotojskiego. [w:] K.Marks, F.Engels: Działa Wybrane, KiW, Warszawa 1949, t.II, s. 13,14.
 • Matysik A., Czy własność społeczna hamuje reformy. "Życie Gospodarcze" 1988 nr 4.
 • Miegel M., Socjalna gospodarka rynkowa. "Profil" 1990 nr 7.
 • Mikołajczyk Z., Niewiadome układu docelowego. "Życie Gospodarcze" 1989 nr 2 i 3.
 • Miłkowski S., Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego. Kraków 1934.
 • Mommsen W., Max Weber Gesellschott, Politik und Geschichte. Frankfurt 1974.
 • Moralność, polityka, historia. "Polityka" 1991 nr 6.
 • Mujżel J., Alternatywa. "Życie Gospodarcze" z 18 II 1990.
 • Mujżel J., System ekonomiczny przedsiębiorstw - cele, zasady, modele. PTE, Warszawa 1983, seria "Czas pracy".
 • Nasiłowski N., Dokąd zmierzamy w gospodarce polskiej, PWN, Warszawa 1988.
 • Nuti M., Jak reformować. "Życie Gospodarcze" 1991 nr 3.
 • Pajestka J., Kształtowanie procesu rozwoju. Racjonalność i manowce polityki. PWE, Warszawa 1983.
 • Pajestka J., Teoretyczna interpretacja reform gospodarczych. Diagnoza niedowładu reformy w działaniu. PTE, Warszawa 1968.
 • Pajewska J., Prolegomena globalnej racjonalności człowieka. PWN, Warszawa 1990, s. 174.
 • Philips A.W., The Relations Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in United Kingdom 1861-1957. "Economica" 1958 November.
 • Płużański T., Jakiej potrzebujemy filozofii [w:] Myśl społeczno-ekonomiczna wobec współczesnych problemów Polski. Praca zbiorowa, SGPiS-ES, Warszawa 1988.
 • Podhoretz N., Krwawe skrzyżowanie. Krytyka, Warszawa 1988.
 • Pohorille M., Wzrost wydajności I wynagrodzeń w poszczególnych gałęziach produkcji. "Ekonomista" 1972 nr 5.
 • Porwit K., Rynek, ale i państwo. "Życie Gospodarcze" 1989 NR 50.
 • Pruss W., Bez rynku nie ma wyjścia. "Życie Gospodarcze" 1988 nr 46.
 • Quesnay F., Pisma ekonomiczne. Warszawa 1928.
 • Rosati D., Polityka proeksportowa. PWE, Warszawa 1990.
 • Rutkowski M., Wzbierająca fala. "Życie Gospodarcze" 190 nr 27.
 • Sadowski Z., Reforma gospodarcza - jaka była, jak będzie? "Zdanie" 1990 nr 1.
 • Schumpeter J., Capitalism, Socialism and Democracy. New York 1947, s. 191-199.
 • Smith A., Badania nad naturą I przyczynami bogactwa narodów, PWE, Warszawa 1954.
 • Spółka akcyjna. Praca zbiorowa pod red. T. Kierczyńskiego. Warszawa 1990.
 • Stigler C., Teoria cen. Tłumaczenie E.Teylora. Poznań 1959.
 • Stolaru L. , L'equilibre et la croissance economiques. Paris 1969.
 • Szymański W., Polityka trudnego pieniądza. "Wektory Gospodarki" 1987 nr 5,6.
 • Szymański W., Realia gospodarcze i co dalej. LSW, Warszawa 1982.
 • Szymański W., Warunki odejścia od gospodarki niedoborów. "Wektory Gospodarki" 1987 nr 4.
 • Tomidajewicz I.I., Jaki plan, jaki rynek, jaki socjalizm. "Życie Gospodarcze" 1988 nr 30.
 • Weber M., Polityk jako zawód I powołanie. Krytyka 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.