PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (6) Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 7--22
Tytuł artykułu

Rodzicielstwo jako bariera aktywności zawodowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Parenting as a Barrier To Economic Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Brak miejsc pracy jest szczególnie dotkliwy dla tych grup ludności, które mają słabszą pozycję na rynku pracy. Taką grupę stanowią rodziny wychowujące dzieci, a przede wszystkim matki. Współczesne rozwiązania dotyczące rynku pracy i rodziny pozwalają obciążenia wynikające z posiadania dzieci rozkładać na oboje rodziców. Artykuł jest próbą przybliżenia zarówno negatywnych skutków braku właściwych powiązań między rolami zawodowymi i rodzicielskimi, jak i sposobów ich łagodzenia. Artykuł pokazuje, że niwelowanie napięć między tymi rolami wymaga wielu zmian dotyczących rynku pracy, a także zmian postaw pracodawców i pracowników, i musi być to proces elastyczny i ciągły.(abstrakt oryginalny)
EN
Problems arising from the merger of professional and parental roles have always been important. However, in modern times, often characterized by lack of jobs, they become more severe, especially for those population groups that have a weaker position on the labor market, and such is a group of families with children, especially mothers. Modern solutions concerning the labor market and family, let the burden of having children be taken by both parents. The article is based on numerous studies conducted by CBOS and CSO and is an attempt to familiarize the negative effects of lack of appropriate links between professional and parental roles, and methods for their mitigation. The article shows that eliminating tensions between these roles requires a lot of changes on the labor market, and the changing attitude of employers and workers and it must be a flexible and continuous process.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąk E., Elastyczne formy zatrudnienia, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, www.diagnoza.com, 17.07.2012.
 • Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003.
 • Kalinowska-Sufinowicz B., Równość czy dyskryminacja? Kobiety na polskim rynku pracy - lata 1989--2008, [w:] Gospodarka rynkowa w Polsce - 20 lat transformacji, red. K. Pająk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 130, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Laureaci plebiscytu "Firma przyjazna mamie" 2012, http://www.agora.pl/agora/1,110923,11768575,Laureaci_plebiscytu__Firma_przyjazna_mamie__2012.html, 22.07.2012.
 • Mama w pracy, www.mamawpracy.pl, 22.07.2012.
 • Ministrowie UE zdecydują o urlopie macierzyńskim, "Dziennik Gazeta Prawna" z 21.10.2011, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/558944,ministrowie_ue_zdecyduja_o_urlopie_macierzynskim.html, 16.07.2012.
 • Piętka-Kosińska K., Ruzik-Sierdzińska A., Żłobki w Polsce. Badanie empiryczne i jakościowe, Warszawa 2010, http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/33427257_Raport%20o%20zlobkach_do%20publikacji%20CASE_eReport_0.pdf, 16.07.2012.
 • Polityka państwa wobec rodziny, BS/67/2012, CBOS, Warszawa 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_067_12.PDF, 12.07.2012.
 • Pracujący na niepełny etat w krajach UE, www.rynekpracy.pl, 16.07.2012.
 • Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, http://www.kapitalludzki.gov.pl/podpisane-umowy/priorytet-i/dzialanie-13/poddzialanie- 132/?sbl=textonly, 23.07.2012.
 • Rollnik-Sadowska E., Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w województwie podlaskim, [w:] Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 • Sobotka A., Edukacja przedszkolna w wybranych krajach europejskich, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011, http://www.google.pl/search?q=A.+Sobotka%2C+Edukacja+przedszkolna+w+ wybranych+krajach+europejskich.+Warszawa+2001, 15.07.2011.
 • Strojek A., Ruchomy czas pracy - sam decyduj, o której zaczynasz, www.rynekpracy.pl, 16.07.2012.
 • Sytuacja na rynku pracy powoduje, że coraz później zakładamy rodziny, "Dziennik Gazeta Prawna", z 16.04.2011, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/505817,sytuacja_na_rynku_pracy_powoduje_ze_coraz_pozniej_zakladamy_rodziny.html, 15.07.2012.
 • Szukalski P., Polityka rodzinna narzędziem przeciwdziałania dziedziczeniu statusu społecznego?, "Polityka Społeczna" 2008, numer specjalny "Dziedziczenie nierówności społecznych".
 • Tokarska D., "Firma przyjazna mamie" - nowoczesne podejście do zatrudnienia kobiet, [w:] Kobieta we współczesnym społeczeństwie, red. A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek, KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Salowej Woli, Stalowa Wola 2010.
 • Ubóstwo w Polsce w 2011 r., Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf, 10.07.2012.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 237 z 31 grudnia 2008 r., poz. 1654, http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/prawo-pracy/.
 • Wierzchom M., Elastyczne formy zatrudnienia - szansa i zagrożenie dla kobiet na rynku pracy, cz. 1, http://www.rowniwpracy.gov.pl/50/przeciwdzialanie-dyskryminacji/elastyczne-formy-zatrudnienia-szansa-i-zagrozenie-dla-kobiet-na-rynku-pracy-cz-1.html.
 • Założenia polityki wsparcia mieszkalnictwa do roku 2020, www.mi.gov.pl, 18.07.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.