PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (6) Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 23--42
Tytuł artykułu

Rola aktywnych instrumentów polityki rynku pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży (na przykładzie województwa dolnośląskiego)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role of Active Instruments of the Labour Market Policy Adopted in Order to Prevent the Youth from Being Unemployed (on the Example of Lower Silesia)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania była identyfikacja oraz charakterystyka programów aktywnej polityki rynku pracy, realizowanych w odniesieniu do ludzi młodych w województwie dolnośląskim. Grupa ta jest szczególna ze względu na jej sytuację na rynku pracy, która charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia i niskim wskaźnikiem zatrudnienia, oraz na niekorzystne konsekwencje bezrobocia w odniesieniu do niej. Pierwsza część artykułu przedstawia charakterystykę młodzieży i jej sytuacji na polskim i dolnośląskim rynku pracy, w tym bezrobocie tej grupy wiekowej. Druga część z kolei przybliża programy aktywnej polityki rynku pracy, ich charakterystykę, zakres, dostępność i efektywność zatrudnieniową w latach 2008-2011 w województwie dolnośląskim.(abstrakt oryginalny)
EN
This study aims at an identification and description of active instruments of the labour market policy that address the youth in Lower Silesia Voivodeship. This social group may be considered special as far as its situation on the market is taken into account i.e. the high unemployment rate, low employment, and unfavourable consequences of its being unemployed. The first part of the article provides a description of the youth on both Polish and Lower Silesian labour markets, addressing the problem of unemployment in this age group in particular. The second one relates to various programmes of active labour market policy, their characteristics, range, availability and the employment effectiveness in the period 2008-2011 in Lower Silesia Voivodeship.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Eurostat, "Youth in Europe. A statistical portrait. Edition 2009", http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-78-09-920-EN.PDF, z dn. 8.06.2012.
 • "Globalne trendy w zatrudnianiu młodych 2011", Raport Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 • Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku i IPiSS w Warszawie, Białystok-Warszawa 2011.
 • Polityka społeczna, G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy, DzU 2007, nr 47, poz. 314.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy, DzU 2007, nr 47, poz. 315.
 • Rynek pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999-2009, Z. Hasińska, K. Sipurzyńska-Rudnicka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Skórska A., Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • "Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2010 roku", Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011.
 • Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.
 • Ustawa budżetowa na rok 2011 z 20 stycznia 2011 r., DzU 2011, nr 29, poz. 150.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004, nr 99, poz. 1001.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2008, nr 69, poz. 415.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, DzU 2003, nr 58, poz. 514.
 • "Wejście ludzi młodych na rynek pracy", Raport Głównego Urzędu Statystycznego, Departament Pracy, Warszawa 2010.
 • Wiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w RFN, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994.
 • Witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
 • Witryna internetowa Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, www.pup-wroclaw.pl.
 • Wróbel J., Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, Raport IPiSS, zeszyt nr 28, Warszawa 2005.
 • Wymiary polityki społecznej, O. Kowalczyk, S. Kamiński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.