PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 64 Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne | 19--38
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność moralna fundamentem odpowiedzialności społecznej organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Moral Responsibility as a Basis of the Organization Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka społecznej odpowiedzialności, będąca jednym z istotnych zagadnień polityki gospodarczej Unii Europejskiej, w Polsce jest stosunkowo mało znana - choć rozwija się dosyć gwałtownie. Rozważania nad treścią owej problematyki coraz częściej przyjmują charakter interdyscyplinarny. W głównej mierze dotyczy to nauk ekonomicznych, lecz badania w tym kierunku prowadzą także socjologowie bądź politolodzy. Stosunkowo nikłe zainteresowanie przejawiają filozofowie, zwłaszcza odczuwa się brak solidnej refleksji etycznej. Poszczególne prace, które pojawiły się dotychczas, dotyczą raczej problemów etycznych ujmowanych z punktu widzenia menedżerów, biznesmenów lub szeroko rozumianej kadry zarządzającej. Brakuje jak dotąd solidnego opracowania podstaw etycznych przeprowadzonych na gruncie filozoficznym. Niniejsze studium nie rości sobie praw do całościowego omówienia etycznej problematyki społecznej odpowiedzialności. Jest raczej głosem włączającym się w dyskusję nad moralnymi aspektami aktywności gospodarczej w społeczeństwie. (fragment tekstu)
EN
The role of multiply profit which occurs in contemporary business is exaggerated. This is the cause of appearance of the selfrestraint actions. One of the methods of over-coming emerging abuses is social responsibility. Such activities suggested that responsibility of an organization should have not only economic or legal dimension, but should have an ethic one, too. The point is that business should be obliged to ethical behavior and contribution to diverse an economic development through care for employees and theirs families, local society and nation, in order to raise the quality of live. However, the organization as a structure can not hold the real responsibility. Re-sponsibility belongs to a person only. This is man who is responsible for who he is and what does he does. Only activity which is rational and free can be called a moral activity and be related to good and evil. Organization never holds moral responsibility because it does not have status of a person. Social responsibility of an organization is realization of moral attitude in the activities of every single person who creates organization. Only man as a human being can hold responsibility. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • I. Adamczyk: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001, s. 66
 • H.I. Ansoff: Zarządzanie strategiczne. PWE. Warszawa 1985. s. 54.
 • M. Friedman: Kapitalizm i wolność. One Press, Warszawa 2008.
 • K.D. Walters: Corporate Social Responsibility and Political ldeology. "California Management Review", spring 1977, p. 19
 • M.E. Porter. M.E. Kramer: The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. "Harvard Business Review on Corporate Responsibility", Harvard Business School 2003. p. 27-64.
 • R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004, s. 123-126.
 • W. Budzyński: Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy. Poltext, Warszawa 2005, s. 17-19.
 • H.G. Fitch: Achieving Corporate Social Responsibility. "The Academy of Management Review" Briarcliff Manor, January 1976, Vol. 1
 • L. Zbiegień-Maciąg: Etyka w zarządzaniu. CiM, Warszawa 1997, s. 48-49.
 • J. Filek: Wprowadzenie do etyki biznesu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004
 • J. Filek: Ontologizacja odpowiedzialności. Analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996. s. 15.
 • J. Schwartländer: Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozoficzne. "Znak" 1995, nr 10, s.5.
 • J. Kamiński: Respondere. W: Prawo rzymskie. Słownik Encyklopedyczny. Red. W. Wołodkiewicz. PIW. Warszawa 1986. s. 134.
 • G. Picht: Odwaga utopii. PIW, Warszawa 1981. s. 232.
 • J. Woleński: Analiza i odpowiedzialność. "Znak" 1995, nr 10, s. 5.
 • A. Podsiad, Z. Więckowski: Poczytalność. W: Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych. Pax, Warszawa 1983, k. 273.
 • T. Ślipko: Zarys etyki ogólnej. WAM, Kraków 1974, s. 348-349.
 • T. Ślipko: Odpowiedzialność w świetle etyki chrześcijańskiej. W: Odpowiedzialność. Moralny wymiar odpowiedzialności w życiu publicznym. Red. J. Pawlica. Wydawnictwo Instytut Filozofii UJ, Kraków 1993, s. 11.
 • A. de Saint-Exupery: Ziemia, planeta ludzi. Książka i Wiedza, Warszawa 1964, s. 117.
 • H. Schuster: Verantwortung. In: Philosophisches Warterbuch. Hrsg. W. Brugger. Freiburg 1967, S. 412.
 • R. Ingarden: Książeczka o człowieku. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 116-122.
 • K. Wojtyła: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. RW KUL, Lublin 1994. s. 214 i n.
 • G. Piana: Liberta e responsabilita. In: Nuovo Dizionario di teologia morale. Red. F. Compagnoni. Milano 1990, p. 671-673.
 • R. Spaemann: Podstawowe pojęcia moralne. RW KUL, Lublin 2000. s. 5
 • K. Wojtyła: Elementarz etyczny. TUM. Wrocław 1996. s. 13.
 • T. Styczeń: ABC etyki. RW KUL, Lublin 1983, s. 18-19.
 • Arystoteles: Etyka Nikomachejska. PWN, Warszawa 1982, s. 3.
 • św. Tomasz z Akwinu: Suma teologiczna. Veritas, Londyn 1975, l. 6. 2 ad 2.
 • S. Świeżawski, M. Jaworski: Byt. TN KUL, Lublin 1961, s. 121 i n.
 • W. Szymański: Metafizyczne podstawy etyki. ,,Znak" 1961, nr 5, s. 651-653.
 • A. Szostek: Pogadanki z etyki. Niedziela, Częstochowa 1993, s. 107-112.
 • W. Granat: Personalizm chrześcijański. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1985, s. 18-19.
 • T. Ślipko: Życie i płeć człowieka. WAM, Kraków 1978, s. 142-146,465.
 • K. Wojtyła: Miłość i odpowiedzialność. TN KUL, Lublin 1986, s. 30.
 • I. Kant: Uzasadnienie metafizyki moralności. PWN, Kraków 1953, s. 62-63.
 • T. Styczeń: Problem możliwości etyki. RW KUL, Lublin 1972, s. 141-142.
 • T. Styczeń: Osoba wśród wartości. "Roczniki Filozoficzne" 1975, nr 23. s. 3-10.
 • A. Szostek: Pozycja osoby w strukturze moralności. "Roczniki Filozoficzne" 1976, nr 24, s. 51-62.
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. cz. l. Red. H. Bieniok. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Katowice 1998, s. 104.
 • J. Zieleniewski: Przedsiębiorstwo w świetle prakseologii. W: Przedsiębiorstwa w polskim systemie społeczno-ekonomicznym. Red. J. Lenart. PWE, Warszawa 1967, s. 9.
 • T. Gruszecki: Przedsiębiorstwo jako kategoria ekonomiczna. W: Teoria i praktyka przemian gospodarczych. Red. T. Jakubik. Ossolineum. Wrocław 1989, s. 125.
 • M. Nowicka-Skowron: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. W: Ekonomika przedsiębiorstwa. Red. M. Jerzak, M. Nowicka-Skowron. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 1995, s. 26.
 • H.I. Ansoff: Zarządzanie strategiczne. PWE. Warszawa 1985. s. 15.
 • B. Wawrzyniak: Zrozumieć współczesne przedsiębiorstwo. WSPiZ, Warszawa 1996. s. 15.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. L. Bednarski, T. Waśniewski. PWE, Warszawa 1996. s. 6-14.
 • P.A. Frencz: Spółka jako podmiot moralny. W: Etyka biznesu. Red. L.V. Ryan, J. Sójka. W Drodze, Poznań 1997, s. 91.
 • M.G. Valasquez: Business Ethics: Concepts and Cases. New York 1982.
 • M. Keeley: Organizations as Non - Persons. "Journal of Value Inquiry" 1981. Vol. 15.
 • T. Donaldson: Corporations and Morality. New York 1982.
 • Ethical Issue in Business: A Philosophical Approach. Red. P. Werhane, T. Daldson. New York 1979.
 • Cz. Porębski: Czy etyka się opłaca? Znak, Kraków 1997.
 • ; W. Gasparski: Wykłady z etyki biznesu. WSPiZ, Warszawa 2000.
 • B. Klimczak: Etyka gospodarcza. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • G. Polok: Etyczny wymiar działalności gospodarczej. "Studia Ekonomiczne" 2005, nr 35.
 • K.E. Goodpaster, J.B. Matthews Jr.: Czy osoba prawna może mieć świadomość? W: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Harvard Business Review. Helion. Gliwice 2007. s. 145.
 • J. Ladd: Morality and the Ideal of Rationality in Formal Organizations. "The Monist" October 1970, p. 499.
 • H. Steinmann. G. Schreyogg: Zarządzanie. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992, s. 58 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225909

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.