PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 2 | 183--200
Tytuł artykułu

Błędy rynku a błędy państwa - regulacja rynkowa versus regulacja publiczna

Warianty tytułu
Market Failures and State Failures : Market Regulation vs. Public Regulation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł rozpoczyna się od sformułowania dychotomii instytucjonalnej: niedoskonały rynek versus niedoskonałe państwo i w - w konsekwencji - przyjęcia założenia o powszechnej współzależności błędów rynku i błędów państwa. W zgodności z fundamentalną neoklasyczną przesłanką, celem regulacji publicznej nie jest zastępowanie rynku, lecz jego szeroko rozumiane usprawnianie w zakresie funkcji koordynacyjnych i optymalizacyjnych. Błędy zarówno rynku, jak i państwa są analizowane w kontekście 'paradygmatu rynku' i regulacji publicznej, których specyficzny sposób rozumienia przez autora został zdefiniowany w części II artykułu. Jak wynika z tych definicji, regulacja publiczna staje się ipso facto immanentną częścią neoklasycznie rozumianego paradygmatu rynku. Autor wyróżnia ogólne i specyficzne błędy rynku i błędy państwa oraz krótko je omawia. Błędy te są także rozpatrywane z punktu widzenia ekonomicznej teorii regulacji publicznej w gospodarce rynkowej (część III). (abstrakt oryginalny)
EN
The paper begins with the formulation of institutional dichotomy: imperfect market versus imperfect state and, subsequently, with the assumption of the common interdependence between market failures and state failures, as well as the related correlation between market and public regulation. In accordance with the fundamental neoclassical premise, the aim of the latter is not to replace the market mechanism but to improve it within its coordinating and optimizing functions. Market failures and state failures, as well as their interdependence, are analyzed in the context of 'market paradigm' and public regulation whose specific definitions have been proposed by the author in part 2 of the paper. With these definitions, public regulation becomes ipso facto an immanent component of the neo-classically understood market paradigm. The author recognizes general and specific market and state failures and briefly discusses them. The failures concerned are also analyzed in the light of the economic theory of public regulation (part 3). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
183--200
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Acoella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Badania operacyjne, red. W. Sikora, PWE, Warszawa 2008.
 • Bator F.M., The Anatomy of Market Failure, "Quarterly Journal of Economics" 1958, nr 8.
 • Buchanan J.M., The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, Univeristy of Chicago Press, Chicago 1975.
 • Buchanan J.M., Ekonomia polityczna państwa opiekuńczego, w: Filozofia liberalizmu, red. J. Tarnowski, Wydawnictwo Liberałów, Warszawa 1993.
 • Demsetz H., Economic, Legal and Political Dimensions of Competition, North-Holland, Amsterdam-New York-Oxford 1982.
 • Fiedor B., Koncepcja zrównoważonego rozwoju a prawa i kategorie rynku, w: Zrównoważony rozwój: wybrane problemy teoretyczne i implementacyjne w świetle dokumentów Unii Europejskiej, red. B. Poskrobko, S. Kozłowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Człowiek i Środowisko, Warszawa 2005.
 • Fiedor B., Normatywne a ekonomiczne ujęcie regulacji publicznej w gospodarce rynkowej -z uwagami dotyczącymi sektora elektroenergetycznego, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teorìa i praktyka, red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Fiedor B., Państwo jako podmiot gospodarujący: ujęcie neoklasyczne. Istota, krytyka i rozwinięcie w kierunku eklektycznym, w: Co ekonomiści myślą o przyszłości, red. K. Kleer, E. Mączyńska, A.Wierzbicki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Hägg P.G., Theories on the Economics of Regulation: A Survey of the Literature from a European Perspective, "European Journal of Law and Economics" 1997, nr 4.
 • Hertog den J.A., General Theories of Regulation, w: Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, London 1999.
 • Jaffe A.B., Newell R.C., Stavins R.N., A Tale of Two Market Failures. Technology and Environmental Policy, Resources for the Future, Washington 2004.
 • Kahn T, The Economics of Regulation. Principles and Institutions, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1991.
 • Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Klimczak B., Działania grup interesu w okresie transformacji - teoria i zastosowanie, "Ekonomista" 2002, nr 4.
 • Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, "Ekonomista" 2002, nr 2.
 • Lipowski A., O akademickiej koncepcji zawodności rynku krytycznie, "Ekonomista" 2001, nr 3.
 • Medema S.G., The Hesitant Hand: Mill, Sidgwick, and the Evolution of the Theory of Market Failure, "History of Political Economy" 2007, nr 39(3).
 • Neumayer E., Weak versus Strong Sustainability - Exploring the Limits of two Opposing Paradigms, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2010.
 • Ptak P., Ile państwa w gospodarce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Rothbard M., Etyka wolności, Fijorr Publishing, Warszawa 2010.
 • Rothbard M., Interwencjonizm, czyli władza a rynek, Fijorr Publishing, Warszawa 2009.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk R, Współczesne nurty teorii makroekonomii, WN PWN, Warszawa 1998.
 • Szablewski A.T., Zarys teorii i praktyki reform regulacyjnych, Instutut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2003.
 • Wojtyna A., Rola państwa we współczesnej ekonomii, "Ekonomista" 1992, nr 3.
 • Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, "Ekonomista" 2001, nr 1.
 • Wolf C. Jr., Markets or Governments. Choosing between Imperfect Alternatives, MIT Press, Cambridge 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.