PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 20--25
Tytuł artykułu

Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do żywności wg normy PN-EN 15593:2010

Warianty tytułu
Hygiene Management in Production of Packaging for Foods According to PN-EN 15593: 2010 Standard
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opakowania do żywności mogą stanowić źródło fizycznych, chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń, które mogą obniżać poziom jakości i bezpieczeństwa środków spożywczych. W artykule przedstawiono wymagania obligatoryjnych przepisów prawnych oraz dobrowolnych standardów (BRC, IFS, ISO/TS 22002-1) w zakresie wytycznych dotyczących opakowań do żywności. W opracowaniu scharakteryzowano rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 PE i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w kontekście dobrych praktyk produkcyjnych GMP w produkcji opakowań do żywności. W zakresie wytycznych dobrych praktyk higienicznych zaprezentowano wymagania dla systemu zarządzania higieną w produkcji opakowań do żywności zawarte w normie PN-EN 15593: 2010. (abstrakt oryginalny)
EN
Packaging for foodstuffs can be a source of the physical, chemical and biological contaminations which are able to reduce the level of food quality and food safety. In the article some requirements of the obligatory food law regulations and the voluntary standards (BRC, IFS, ISO/TS 22002-1) relating to food packaging are presented. In the paper the regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council as well as the Commission regulation (EC) No 2023/2006 are characterized in the context of good manufacturing practices GMPs in production of packaging for food products. Relating to good hygienic practices GHPs principles some requirements for the hygiene management system according to PN-EN 15593: 2010 standard were presented. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
20--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. CAC 2003. Recommended International Code of Practice. General Principles of Food Hygiene. CAC/RCP 2003, 1-1969, Rev.4.
 • 2. BRC (2011). BRC Global Standard for Food Safety. Issue 6. British Retail Consortium, London.
 • 3. Dzwolak W. 2005. GMP/GHP w produkcji bezpiecznej żywności. Przemyśl spożywczy, obrót żywnością i gastronomia. BDL, Olsztyn, s. 27-33.
 • 4. Dzwolak W. 2011. Programy wstępne PRP wg specyfikacji technicznej ISO/TS 22002-1. Przegl. Mlecz. 9, 44-48.
 • 5. IFS (2012). International Food Standard. Standard for Auditing Retail and Wholesaler Branded Food Products, Version 6. HDE Trade Services GmbH, Berlin.
 • 6. ISO/TS 22002-1: 2009. Prerequisite programmes on food safety. Part 1: Food manufacturing.
 • 7. PN-EN ISO 9000: 2006. Systemy zarządzania jakością - Terminologia. PKN, Warszawa.
 • 8. PN-EN 15593: 2010. Opakowania - Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych - Wymagania. PKN, Warszawa.
 • 9. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.Urz. UE, L338, 13.11.2004, s. 4-17.
 • 10. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dz.Urz. UE, L139, 30.04.2004, s. 1-54.
 • 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dn. 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz.U. UE, L384, 29.12.2006, s. 75-78.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze. Dz. U. 2004, nr 104, poz. 1096 (z późn. zmian.).
 • 13. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 2006, nr 171, poz. 1225 (z późn. zmian.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.