PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 26--35
Tytuł artykułu

Atrybuty jakościowe informacji w zarządzaniu

Warianty tytułu
Qualitative Attributes of Information in Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Informacja jest jednym z pojęć często używanych w kontekście opisu współczesnego świata, społeczeństwa i gospodarki. W opracowaniu omówiono ewolucję pojęcia informacji i jej roLę w zarządzaniu. Przedstawiono funkcje i grupy informacji w zarządzaniu. Wreszcie, w głównej części pracy, zaprezentowano zweryfikowano z wykorzystaniem metody bib Li o metrycznej cechy jakościowe informacji w zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Information is one of the common ideas used in a context of describing contemporary world, society and economy. In the paper, the evolution of the concept of information is described, as well as its role in management. Also, functions and groups of information in management are talked over. Then, in the main part of the paper, qualitative features of information in management are presented and verified with the use of a bibliometric method. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
26--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
 • 1. Ackoff R., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 • 2. Bruchelt B., Strategiczne aspekty zarządzania talentami, w: Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • 3. Buśko B., Filipek H., Śliwieński J., Wiarygodność informacji ekonomicznej w systemach informacyjnych, PWE, Warszawa 1980.
 • 4. Bytniewski A., Matouk K., Bola informacji we współczesnej organizacji, w: Szewczyk A. (red.), Informacja - dobra czy zła nowina, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • 5. DolhaszM. i in., Podstawy zarządzania. Koncepcje - strategie - zastosowania, PWN, Warszawa 2009.
 • 6. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 • 7. English L., Improving Data Warehouse and Business Information Quality. John Wiley & Sons Inc., New York 1999.
 • 8. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2001.
 • 9. Gomółka Z., Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Placet, Warszawa 2009.
 • 10. Gryncewicz W., Doskonalenie jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej. Podejście infologiczne, niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • 11. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002.
 • 12. Henrykowski W. (red.), Europejska wizja jakości: Spojrzenie w przyszłość, Wydawnictwo PCBC, Warszawa 2000..
 • 13. ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006.
 • 14. Januszewski A., Funkcjonalność systemów informatycznych zarządzania, Tom I i II, PWN, Warszawa 2011.
 • 15. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Bachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SZSPiZ, Łódź 2001.
 • 16. Kisielnicki J., Informatyczna infrastruktura zarządzania, PWN, Warszawa 1993.
 • 17. Kisielnicki ]., MIS - systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
 • 18. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne Biznesu, Placet, Warszawa 1999.
 • 19. Koźmiński A., Obłój K., Zarys koncepcji równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 • 20. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006.
 • 21. Krzakiewicz A., Podejmowanie decyzji kierowniczych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1993.
 • 22. Mazur M., Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970.
 • 23. McLuhan E., Zingrone E, Marshall McLuhan - Wybór tekstów, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • 24. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • 25. Niedźwiedziński M., Cechy informacji - próba systematyzacji., w: Oleński R. (red.), jakość danych w systemach informacyjnych, Wydawnictwo OBSR, Warszawa 1987.
 • 26. Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • 27. Nowicki A. (red.), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 • 28. Oleński ]., Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2003.
 • 29. Penc ]., Strategie Zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, PWN, Warszawa 1994.
 • 30. Rapacz A., Jakość sposobem konkurencji przedsiębiorstw i regionów turystycznych, w: Gołembski G. (red.), Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
 • 31. Rokicka-Broniatowska A. (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, Warszawa 2002.
 • 32. Senn J., Information Technology in Business, Prentice Hall, New Jersey 1995.
 • 33. Shannon C., A Mathematical Theory of Communication, The Bell System Technical Journal, 1948.
 • 34. Simon H., A Behavioral Model of Rational Choice, Quarterly Journal of Economics, vol. 69 1955.
 • 35. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 • 36. Skrzypek E., Asymetria informacji i jej wpływ na podejmowanie decyzji, w: Szewczyk A. (red.), Informacja - dobra czy zła nowina, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • 37. Stefanowicz B. (red.), Wstęp do informatyki, PLJ, Warszawa 1998.
 • 38. Stefanowicz B., Informacja, SGH, Warszawa 2004.
 • 39. Stoner J., Wankel C" Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 • 40. Sudoł S., Jajuga K., Zakres dyscyplin "ekonomia " i "zarządzanie" w ramach dziedziny "nauki ekonomiczne" 2005.
 • 41. Sundgren B., An InfologicalApproach to Data Bases, Skriftse- rie Statistika Centralbyran, Stockholm 1973.
 • 42. Szaniawski K., Pragmatyczna wartość informacji, PWN, Warszawa 1969.
 • 43. Szymański K., Problemy metodologiczne nauki rachunkowości, SGH, Warszawa 1989.
 • 44. van Maanen ]., Fear and Loathing in Organization Studies, "Organization Science", 6/1995.
 • 45. Wiener N., Cybernetyka a społeczeństwo, PWN, Warszawa 1961.
 • 46. Wiktorowski K., Kategorie i determinanty jakości informacji - ujęcie teoretyczne i procesowe, w: Szewczyk A. (red.), Informacja - dobra czy zła nowina, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • 47. Wrycza S. (red.), Informatyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2010.
 • 48. Wyrwisz J., Zarządzanie informacjami w procesie innowacyjnym przedsiębiorstwa, w: Szewczyk A. (red.), Informacja - dobra czy zła nowina, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • 49. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.