PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 65 | 63--71
Tytuł artykułu

Rozliczenia z Unią Europejską w budżecie rolnym Polski jako determinanta rozwoju sektora rolnego w Polsce po 2004 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Transfers Between Poland and the European Union as Determinant of Development of Agricultural Sector in Poland After 2004
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie rozliczeń Polski z UE na zadania budżetu rolnego w okresie po akcesji do UE jako determinanty rozwoju sektora rolnego w Polsce. Członkostwo Polski od 2004 roku w Unii Europejskiej oznacza dla podmiotów sektora rolno-żywnościowego uczestnictwo w mechanizmach wspólnej polityki rolnej i rybackiej, a także możliwość partycypowania w środkach pomocowych UE. Towarzyszy temu jednak ponoszenie dodatkowych kosztów z krajowego budżetu. Członkostwo Polski w UE implikuje bowiem konieczność uiszczania składki do budżetu UE, a także finansowania, wspófinansowania i prefinansowania części programów pomocowych ze środków krajowych. Fakt ten ma znaczenie dla budżetu krajowego, szczególnie w zakresie wydatków na sektor rolny, i oznacza, że wydatki na cele finansowane z krajowego budżetu i związane z programami unijnymi mogą być wobec siebie nie tylko komplementarne, ale i konkurencyjne. Analizę zmian wydatków budżetowych na sektor rolny oparto na projektach budżetów na lata 2004-2011. Ocenie poddano części budżetu państwowego bezpośrednio związane z sektorem rolnym oraz wydatki na KRUS. Szczególną uwagę zwrócono na rozliczenia środków, które są związane ze współfinansowaniem i prefinansowaniem programów unijnych w sektorze rolno-żywnościowym. Podjęto również próbę oszacowania beneficjenta tych przepływów. (fragment tekstu)
EN
Since Polish membership in the European Union, agricultural sector and rural areas have been participating in the mechanisms of the Common Agricultural Policy (CAP) and received the possibility to benefit from the EU financial support. However, participation in the CAP implies the necessity to pre-finance and co-finance part of the programs from the national funds. This fact creates some essential implications for the national budget, especially for the competitiveness of national and EU expenditures on agricultural sector. Presented paper deals with the analysis of the structure and dynamic of budgetary expenditures on agriculture after Polish accession to the EU. A special attention has been paid to the measures for co-financing and pre-financing of the EU programs in agricultural sector. The analysis has revealed that the EU funds and institutions are a key determinant of social and economic situation of agriculture, rural areas and agricultural markets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--71
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Czykier-Wierzba D. 2005. Wpływ pomocy Unii Europejskiej na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki i rolnictwa, w: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Red. M. Adamowicz. Warszawa, SGGW, 351-359.
  • Czyżewski A. 2010. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 62, 72, 83, 85), a także planach finansowych na 2011 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych. Warszawa, Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Kancelaria Senatu.
  • Czyżewski A. 2006. Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno-żywnościowym jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku, w: Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Red. S. Urban. Wrocław, Pr. Nauk. AE we Wrocławiu, 153.
  • Czyżewski A. 2011. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 62, 72, 83, 85), a także planach finansowych na 2011 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych. Wieś Jutra, 1/2004, 1/2005, 1/2006, 1/2007, 1/2008, 1/2009, 1/2010, 1-2/2011.
  • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A. 2009. Budgetary Expenditures on Agri Sector in Poland after Integration with the EU in the Light of the Financial Transfers. Management, University of Zielona Góra 13 (10), 315-326.
  • Informacja o projekcie budżetu na 2010 r. w części 21. Rolnictwo, w części 22. Rozwój wsi, w części 35. Rynki rolne, w części 62. Rybołówstwo oraz pozostałych częściach dotyczących rolnictwa. 2009. Materiał dla Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.