PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 268 Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji | 39--55
Tytuł artykułu

Rozwój rynków finansowych a wzrost gospodarczy w obszarze Euro-12

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Market Development and Economic Growth in the Euro-12 Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera analizę związku między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym oraz wpływu rozwoju owych rynków na wzrost gospodarczy w obszarze Euro-12 w okresie 1991-2008. W pierwszej części rozdziału przedstawiono również wyniki wybranych badań empirycznych nad wpływem rozwoju rynków finansowych na wzrost gospodarczy. W analizie tej wykorzystano wielorównaniowy model ekonometryczny estymowany za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Przeprowadzona analiza zależności między wybranymi wskaźnikami rozwoju rynków finansowych a wzrostem gospodarczym w obszarze Euro-12 w okresie 1991-2008 wskazuje, że istnieje statystycznie istotny związek między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym w obszarze Euro-12 w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents theoretical aspects of the relationship between financial market development and economic growth, and its effect in the Euro-12 area in the years 1991-2008. The first part of the paper also outlines results of selected empirical research of the influence of financial market development on economic growth. A multi-equation econometric model estimated by means of a classical method of least squares was usedand cointegration tests were also carried out. An analysis of interdependencies between the two selected indicators shows that there is a statistically significant relationship between the financial market development and economic growth in the Euro-12 area in the examined period. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • Barro R. J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, Second Edition, The MIT Press, Cambridge 2004.
 • Beck T., Al-Hussainy E., Financial Structure Dataset, Revised November 2010, Tilburg University, Netherlands and The World Bank, Washington DC, www.center.nl/staff/beck.
 • Beck T., Demiurguc-Kunt A., Levine R., A New Database on Financial Development and Structure, Policy Research Working Paper, no. 2146, The World Bank Development Research Group Finance, July 1999.
 • Beck T., Levine R., Stock Markets, banks and Growth: Panel Evidence, Journal of Banking and Finance, 28(3), March 2004.
 • Bujnowicz L, Dębski W., Analiza symulacyjna modelu współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, D. Dziawgo (red.), Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
 • Bukowski S. L, Rozwój rynków finansowych a wzrost gospodarczy: przypadek Polski, [w:] Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala (red.), CEDEWU.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 • Caporale G. M., Howełls P. G. A., Soliman A. M., Endogenous Growth Models and Stock Market Development: Evidence from Four Countries, "Review of Development Economics", vol. 9, no. 2, 2005.
 • Caporale G. M., Howells P. G. A. Soliman A. M., Stock Market Development and Economic Growth: The Causal Linkage, Journal of Economic Development, vol. 29, no. 1, June 2004.
 • Fiedor B., Teoria innowacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 • Greenwood J., Jovanovic B., Financial Development, Growth and the Distribution of Income, NBER "Working Papers, no. 3189, 1989.
 • Górecki B., Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Key-Text, Warszawa 2010.
 • King R. G., Levine R., Finance and Growth. Schumpeter Might Be Right, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 108, no. 3, August 1993.
 • Levine R., Stock Markets, Growth, and Tax Policy, "Journal of Finance" no. 46, 1991.
 • Levine R., More on Finance and Growth: More Finance, More Growth?, The Federal Reserve Bank of St. Louis 'Review", vol. 85, no. 4, July/August 2003.
 • Levine R., Finance and Growth: Theory and Evidence, 2004 http// www.econ.brown. edu/fac/Ross levine/Publication.
 • Levine R., Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, "Journal of Economic Literature", vol/XXXV June 1997.
 • Levine R., Loyaza N., Beck T., Financial Intermediation and Growth: Casuality and Causes, "Journal of Monetary Economics", August 2000.
 • Levine R., Zervos S., Stock Market development and Long-Run Growth, The World Bank: Policy Research Working Paper, no. 1582, March 1996.
 • Lucas R., On Mechanism of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", no. 22, 1988.
 • Manning M. J., Finance Causes Growth: Can We Be So Sure?, Contributions to Macroeconomics3, 2003, www.bepress.com/bejm/contributions/vol3/issl/artl2.
 • Próchniak M., Czynniki wzrostu gospodarczego - wnioski z badań empirycznych, Ekonomista 3/2006.
 • Robinson J., The Generalization of the General Theory, [in:] The Rate of Interest and Other Essays, Macmillan, London 1952.
 • Rousseau P. L., Wachtel P., Economic Growth and Financial Depth: Is the Relationship Extinct Already?, "WIDER Discussion Paper", vol. 2005/10.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN Warszawa 1960.
 • Wachtel P., How Much Do We Really Know about Growth and Finance?, Federal Reserve Bank of Atlanta "Economic Review", First Quarter 2003.
 • Zyżyński J., System finansowy a gospodarka: między służebnością a wyobcowaniem, Ekonomista 4/2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.