PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 268 Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji | 85--106
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach polskich w świetle teorii i badań empirycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge Management in Polish Enterprises : Theoretical and Empirical Analyses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dariusz Błaszczuk podejmuje rozważania na temat zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Autor charakteryzuje warunki niezbędne do tworzenia wiedzy w przedsiębiorstwach i czynniki determinujące ich innowacyjność. W szczególności, wskazane są czynniki zewnętrzne oraz "twarde" i "miękkie" czynniki wewnętrzne. Następnie przedstawione są obszary innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach oraz stan i świadomość zarządzania wiedzą na tle firm zagranicznych i z udziałem kapitału zagranicznego. Rozdział kończą rozważania na temat sposobów dostosowywania się polskich przedsiębiorstw do szybko zmieniającego się otoczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the most important aspects of proper knowledge management in Polish enterprises now and in the up-coming years. All conditions for knowledge creation and the factors influencing innovativeness are reviewed both from theoretical and empirical points of view in order to meet this aim. External as well as internal "hard'' and "soft" factors are described in detail in particular. Fields and domains of innovations in Polish enterprises are compared with respective topics in Polish firms with prevailing foreign capital and foreign companies as the next step. Similar comparisons are made both for scope of knowledge management and awareness of necessity of such management. Directions of the most important changes in all of these fields that are necessary in Polish enterprises are suggested as well. Lastly there are considerations of necessity and methods of respective adjustments in Polish firms. They include capital groups (holdings) and other companies operating on foreign/international markets to a rapidly changing external environment, especially to changing needs and preferences of customers. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Batorski J., Evaluation of conditions fostering creating knowledge in an enterprise, [in:] Creating knowledge-based economy. Infrastructure -Organizations - Individuals, W. Gasparski, J. Dąbrowski (eds.), Publishing house of Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2003.
 • Błaszczuk D. J., Grupy kapitałowe. Podstawy teorii. Funkcjonowanie w Polsce, "Zarządzanie Ryzykiem", nr 34 (2010).
 • Błaszczuk D. J., Tworzenie wiedzy w korporacjach japońskich. Rekomendacje dla Polski, "Zarządzanie Ryzykiem", nr 33 (1/2010).
 • Błaszczuk D. J., Zarządzanie ryzykiem w świetle teorii kierowania, "Zarządzanie Ryzykiem", nr 26 (2008).
 • Bochniarz Z., Sieńko B., Globalization, Clustering and Innovations. Some Regional Aspects, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, A. Herman i K. Poznańska (red.), tom 2, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Brusoni S., Sgalari G., New combinations in old industries: The introduction of radical innovations in tire manufacturing, [in:] Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation. Schumpeterian Legacies, U. Cantner, F. Malerba (eds.), Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2007.
 • Colombo M. G., Grilli L., Young firm growth in high-tech sectors: The role of founders' human capital, [in:] Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation. Schumpeterian Legacies, U. Cantner, F. Malerba (eds.), Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2007.
 • Dobiegała-Korona B., Zarządzanie innowacją jako korzyścią dla klienta, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, A. Herman i K. Poznańska (red.), tom 2, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Drucker P., Post-Capitalist Society, Butterworth Heinemann, Oxford 1993.
 • Dyduch W., Innowacyjność organizacji - istota, pomiar i powiązanie Z innowacyjnością, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Ferriani S., Cattani G., Baden-Fuller Ch., Fitness determinants in creative industries: A longitudinal study on the Hollywood film-making industry, 1992-2003, [in:] Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation. Schumpeterian Legacies, U. Cantner, F. Malerba (eds.) Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2007.
 • Francik A., Targalski J., Innowacyjność przedsiębiorstw regionu południowego, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Gierszewska G., Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach - wyniki badań, "Współczesne Zarządzanie", nr 2/2004.
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK, Toruń 2007.
 • Grzesiak M., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw współpracujących z przemysłem okrętowym, [w:]: Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Gudkova S., Wiedza a rozwój małych przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Hopej-Kamińska M., Hopej M., Kamiński R., Kulturowe i strukturalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, H. Czubaszewicz, W. Golman (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 • Jankowiak R., Zarządzanie wiedzą a innowacyjność w systemach zarządzania jakością współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Jaremczuk K., Danielewski F., Zarządzanie wiedzą ukrytą, [w:] Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, H. Czubaszewicz, W. Golman (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B., Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego ze środków Unii Europejskiej - ujęcie regionalne, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, A. Herman, K. Poznańska (red.), tom 2, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Kasperkiewicz W., Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej. Teoria i praktyka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008.
 • Kisielnicki J., Management infrastructure in the process of knowledge management - an attempt at diagnosis of the state and potential of Polish businesses, [in:] Creating knowledge-based economy. Infrastructure - Organizations - Individuals, W. Gasparski, J. Dąbrowski (eds.), Publishinghouse of Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2003.
 • Krawiec F., Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa 2009.
 • Majchrzak K., Dialog z interesariuszami w naftowych korporacjach ponadnarodowych jako koncepcja dostosowania się do wyzwań globalnych, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, A. Herman, K. Poznańska (red.), tom 2, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Martins E. C., Terblanche E., Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation, "European Journal of Innovation Management", no. 1, v. 6(2003).
 • Mc Kelvie A., Innovation in new firms. Examining role of knowledge and growth willingness, Joenkoeping International Business School, Joenkoeping University 2007.
 • Mizgajska H., Wściubiak L., Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw sektora high-tech, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Morone A., Morone P., Taylor R., A laboratory experiment of knowledge diffusion dynamics, [in:] Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation. Schumpeterian Legacies, U. Cantner, F. Malerba (eds.), Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2007.
 • Niedzielski P., Downar W., Rychlik K., Innowacyjność przedsiębiorstw gospodarki morskiej w regionie zachodniopomorskim - stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2007.
 • Nogalski B., Karpacz J., Przedsiębiorczość jako czynnik stymulacji aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw - ujęcie regionalne, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2007.
 • Nonaka I., Konno N., The concept of "ba": Building a foundation for knowledge creation, [in:] Knowledge management. Critical perspectives on businesses and management, I. Nonaka (ed.), Routledge, London and New York 2005.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak japońskie spółki dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 • Nonaka I., Toyama R., Konno N., SECI, ba and leadership: A unified model of dynamie knowledge creation, [in:] Knowledge management. Critical perspectives on businesses and management, I. Nonaka (ed.), Routledge, London and New York 2005.
 • Osbert-Pociecha G., Elastyczność jako wiodący wymiar paradygmatu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, A. Herman, K. Poznańska (red.), tom 2, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Polowczyk J., Podstawowy cel przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, B. Godziszewski (red.), Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Poniatowska-Jaksch M., Motywy i konsekwencje wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju przez korporacje transnarodowe, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, A. Herman, K. Poznańska (red.), tom 2, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Poznańska K., Twórcza destrukcja w warunkach globalizacji a innowacje przedsiębiorstw, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Rahe M., Innovation and competence, [in:] Creating knowledge-based economy. Infrastructure - Organizations - Individuals, W. Gasparski, J. Dąbrowski (eds.), Publishinghouse of Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2003.
 • Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, K. Perechuda, M. Sobińska (red.), Difin, Warszawa 2008.
 • Sitko-Lutek A., Sawa M., Charakterystyka kultury innowacyjnej organizacji, [w:] Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, H. Czubaszewicz, W. Golman (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 • Sopińska A., Wiedza - zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, A. Herman, K. Poznańska (red.), tom 2, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Strychalska-Rudzewicz A., Kultura organizacyjna sprzyjająca tworzeniu innowacji czynnikiem gwarantującym sukces przedsiębiorstwa, [w:] Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, H. Czubaszewicz, W. Golman (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 • The Enterprise of the Future, IBM Global CEO Study, 2008.
 • The Policy Agenda for Growth. An Overview of the Sources of Economic Growth in OECD Countries, OECD, Paris 2003.
 • Wiedza i technologie informacyjne w biznesie, A. Nowicki, D. Jelonek (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia organizacji, T. Borys, P. Rogala (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Zastempowski M., Ukryte źródła innowacyjności mikroprzedsiębiorstw, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Zerka P., Innowacyjna administracja: oksymoron czy nowy standard?, demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.