PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 65 | 113--121
Tytuł artykułu

Systemy informatyczne klasy ERP jako źródło innowacyjności sektora MSP w aspekcie budowy organizacji inteligentnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management Information Systems (ERP) as a Source of Innovation in the SME Sector in the Aspect of Intelligent Design Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza budowy organizacji inteligentnej ze szczególnym uwzględnieniem roli systemów informatycznych klasy ERP jako istotnego czynnika w praktyce funkcjonowania firm sektora MSP. Podstawą analizy są materiały wtórne, wśród których znalazły się m.in.:publikacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczące sektora MSP;publikacje innych instytucji (m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Ministerstwa Gospodarki); publikacje dotyczące implementacji zintegrowanych systemów informatycznych (ZSI), systemów zarządzania jakością, organizacji procesowej, organizacji inteligentnej. Autor zebrał i zanalizował materiały pierwotne. Zgromadził je w wyniku badań własnych w organizacjach, które wdrożyły system informatyczny klasy ERP i w których implementacja ZSI, będąc źródłem innowacji, wpłynęła na zmianę w zarządzaniu firmą i stworzyła przesłanki budowy organizacji uczącej się. W artykule zaprezentowano na podstawie źródeł literaturowych i własnych oddziaływanie systemów klasy ERP na budowę organizacji inteligentnej. Jednocześnie podjęto próbę określenia barier w tworzeniu inteligentnej firmy w sektorze MSP. Autor chciał dowieść, że ZSI klasy ERP to jedno ze źródeł procesu implementacji innowacyjności, która przyczynia się do tworzenia organizacji inteligentnej. W artykule wykorzystano metodę opisową oraz analizę porównawczą, które umożliwiły weryfikację hipotezy badawczej. (fragment tekstu)
EN
The world economy has entered a stage of knowledge-based economy (KBE). Although knowledge has always been an important factor in the economy, today its rank increases exponentially. Having access to advanced knowledge, ability to rational development and disposition of this resource is an important factor out the chances of success in a competitive and rapidly changing environment. It should, however, that an impulse to the qualitative changes in the process of creating an intelligent organization has become a dynamic development of information technology, including integrated ERP systems. Implementation of information systems has become the main vehicle of technological progress and helped to speed up the processes of change in all sectors of the economy and in nearly every area of social life. SME sector, with Poland becoming increasingly important both in the creation of GDP, employment and turnover has to meet the next challenge of learning organization and the organization of intelligence. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Davenport T.H. 1993. Process innovation: reengineering work through information technology. Boston, Harvard Business School Press.
 • Davenport T.H. 1998. Putting the Enterprise into the Enterprise System. Harvard, Harvard Business Review 76 (4).
 • Delic K.A., Dayal U. 2010. The Rise of the intelligent enterprise. ACM Ubiquity (45), Retrieved February 1.
 • Grabot B., Mayère A., Bazet I. 2008. ERP systems and organisational change: a socio-technical insight. London, Springer Verlag.
 • Grajewski P. 2007. Organizacja procesowa. Warszawa, PWE, 44.
 • Gupta J., Sharma S. 2004. Intelligent enterprises of the 21st century. Londyn, Idea Group Publishing, 144.
 • Hamel G., Prahalad C.K. 1994. Competing for the Future. Harvard, Harvard Business School Press.
 • Klonowski Z. 2004. Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne. Wrocław, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
 • Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J. 2010. Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Warszawa, Wyd. PARP.
 • Kolka H., Rozważania o współczesnym biznesie, czyli o firmach w gospodarce opartej na wiedzy, http://globaleconomy.pl/content/blogcategory/74/33/9/9/, dostęp 30.12.2010 r.
 • Lech P. 2003. Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Warszawa, Difin.
 • Łobejko S. 2009. Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce. Ekspertyza współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warszawa, EMAR Research Marketing, 17.
 • Mikuła B., Ziębicki B. 2000. Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się. Przegląd Organizacji 5.
 • Myszczyszyn J. 2004. Zintegrowane systemy informatyczne (ZIS) w firmach agrobiznesu. Seria Monografie. Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku.
 • Myszczyszyn J. 2010. Znaczenie zintegrowanych systemów informatycznych (ZSI) w tworzeniu organizacji procesowej. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Ser. Oeconomica 282 (60), 105-118.
 • OECD Review of SME and Entrepreneurship Issues and Policies at National and Local Levels in Poland. 2009. Report on the Local Dimension, Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Publishing.
 • OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship Poland 2010 - Key issues and Policies. 2010. OECD Publishing.
 • Pomykalski A. 2001. Zarządzanie innowacjami. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości. 2000. Red. W. Grudzewski, I. Hejduk. Warszawa, Wyd. Difin, 185.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007. 2008. Red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota. Warszawa, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. 2009. Radom, Wyd. Nauk. Inst. Tech. Ekspl. - PIB.
 • Sharma S. 2004. Intelligent enterprises of the 21st century. London, Idea Group Publishing.
 • Smith R.F. 2007. Business process management and the balanced scorecard: using processes as strategic drivers. Hoboken, John Wiley & Sons, 14.
 • Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. 2004. Red. J. Kisielnicki. Wrocław, Wyd. AE we Wrocławiu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.