PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 22--41
Tytuł artykułu

Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Model of Development of Polish Agriculture in the Light of the CAP Implementation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka rolna w Polsce wspomaga funkcjonowanie wielu typów rolnictwa, w tym opartego na modelach: tradycyjnym, industrialnym, ekologicznym, rozwoju indukowanym i wzroście zrównoważonym. Cele i mechanizmy WPR oraz cechy indywidualne rolnictwa polskiego wskazują, że w drugim okresie wzorzec jego funkcjonowania powinien został oparty na modelu dualnym. Część gospodarstw, zachowując podstawowe wymogi ochrony środowiska, powinna wdrażać metody produkcji zapewniające wysoką efektywność ekonomiczną (rolnictwo industrialne), pozostałe gospodarstwa powinny oprzeć swój rozwój o metody bardziej przyjazne dla ekosystemu, umożliwiające wykorzystanie posiadanych atutów środowiskowych i społeczno-kulturowych (rolnictwo zrównoważone) W artykule zdefiniowano najważniejsze etapy rozwoju rolnictwa światowego, wskazano związek pomiędzy koniecznością prowadzenia polityki interwencyjnej państwa a rozwojem zrównoważonym, przedstawiono wybrane charakterystyki rolnictwa polskiego wraz z analizą najważniejszych efektów realizacji WPR oraz zaprezentowano wnioski dotyczące kształtu przyszłej długookresowej polityki rolnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural policy in Poland supports the functioning of numerous types of agriculture, including the model-based one: traditional, industrial, environmental, induced development and sustainable growth. The CAP objectives and mechanisms, as well as individual characteristics of Polish agriculture indicate that in the long run its pattern should be based on the dual model. Certain farms, while maintaining the basic requirements of environmental protection, should implement production methods ensuring high economic viability (industrial agriculture); other farms should base their development on methods more ecosystem-friendly, which enable the use of the environmental and social and cultural assets at hand (sustainable agriculture). This article defines the most important development stages of global agriculture, indicates the connection between the necessity of State's intervention-based policy and sustainable development, presents selected characteristics of Polish agriculture with an analysis of the most important effects of implementing the CAP and illustrates the conclusions concerning the shape of the future long-term agricultural policy in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--41
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 1.Adamowicz M.: Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy na drugą dekadę XXI wieku [w:] Polityka Unii Europejskiej (red. D. Kopycińska). Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • 2. Buckwell A.: Towards a common agricultural and rural policy for Europe. European Economy, nr 5, 1997.
 • 3. Chechelski P.: Wpływ czynników globalnych na polską gospodarkę żywnościową [w:] Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich (red. M. Wigier). Raport PW nr 26. IERiGŻ-РІВ, Warszawa 2011.
 • 4. Czyżewski A.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro i mikroekonomiczne (red. A. Czyżewski). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007.
 • 5.Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (red. J. Kulawik). Raport PW nr 20. IERiGŻ-РІВ, Warszawa 2011.
 • 6.Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Synteza) (red. A. Kowalski). Raport PW nr 184. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • 7.Fischer S.: Recent developments in macroeconomics. Economic Journal, June, 1988.
 • 8.Floriańczyk Z.: Produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa innych krajów unijnych w latach 2002-2010. IERiGŻ-PIB. Maszynopis z dnia 8.06.2011.
 • 9.Grochowska R.: Udział WPR w tworzeniu innowacyjnego rolnictwa [w:] Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich (red. M. Wigier). Raport PW nr 26. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • 10.Józwiak W.: Competitiveness and progress in Polish agriculture and mid-term forecast [in:] Competitiveness of food economy in the conditions of globalization and European integration (ed. M. Wigier). Raport PW nr 60.1. IERIGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 • 11.Józwiak W., Michna W., Mirkowska Z.: Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane. Raport PW nr 21. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • 12.Kamiński W.: Polityka regionalna a rozwój obszarów wiejskich. Problemy teorii i praktyki. Roczniki Nauk Rolniczych; Seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 87, z. 1. PWN, Warszawa 1998.
 • 13.Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa 1956.
 • 14.Kowalczyk S.: Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2007. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • 15.Kowalski A., Rembisz W.: Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 • 16.Łopaciuk W.: Zmiany w polskim rolnictwie po wejściu do UE [w:] Wpływ wspólnej polityki rolnej na rolnictwo (red. W. Łopaciuk). Raport PW nr 9. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • 17.Niewęgłowska G.: Koszty spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w polskich gospodarstwach rolnych. Raport PW nr 24. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • 18.Rembisz W.: Krytyczna analiza podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie. Współczesna Ekonomia, nr 4, 2010. WSFiZ, Warszawa.
 • 19.Sikorska A.: Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Raport PW nr 1. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • 20.Stiglitz J.E.: Some theoretical aspects of agricultural policies. The World Bank Research Observer, Vol 2, No 1, January, 2987.
 • 21.Tomczak F.: Rolnictwo industrialne u progu XXI wieku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2003. IERiGŻ, Warszawa.
 • 22.Urban R.: Przemysł spożywczy [w]: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku (i w latach kolejnych) (red. A. Kowalski). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005-2011.
 • 23.Wigier M.: Efekty WPR w odniesieniu do przemysłu spożywczego [w:] Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich (red. M. Wigier). Raport PW nr 26. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • 23. 24.Wilkin J.: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie: dlaczego był, jest i będzie [w:] Materiały z konferencji nt. Dostosowania polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. ARR, 2003.
 • 25.Woś A.: Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szansę rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa 2003.
 • 26.Woś A.: Transformacja polskiego sektora żywnościowego. IERiGŻ, Warszawa 1995.
 • 27.Woś A.: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa 2004.
 • 28.Woś A., Zegar J.: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa 2002.
 • 29.Zegar J.: Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - uwarunkowania regionalne [w:] Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską (red. A. Stasiak). PAN, SGGW, Warszawa 2000.
 • 30.Zegar J.: Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (11) (red. J.St. Zegar). Raport PW nr 3. IERiGŻ-РІВ, Warszawa 2011.
 • 31.Zegar J.: Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym. Roczniki Nauk Rolniczych, t. 96, z. 4, 2009.
 • 32.Ziętara W.: Tendencje i możliwości rozwoju przedsiębiorstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII, z. 5. Warszawa - Poznań - Wrocław 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.