PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 | 31--70
Tytuł artykułu

Interwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego

Warianty tytułu
Government Interventions in the Banking Sector and the Stability of the Financial Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzysy finansowe na świecie wymuszają na instytucjach rządowych przeznaczenie rekordowej sumy pomocy finansowej w ratowaniu zagrożonych upadkiem systemów finansowych. Ostatnie szacunki z kryzysu 2007-2010 pokazują, że wysokość rządowych pakietów pomocowych na świecie może wynieść 100 bln dolarów. Co raz większą uwagę zwraca się na wpływ interwencji rządowych na funkcjonowanie sektora finansowego w długim okresie. Teoretyczne badania sugerują, iż mogą one doprowadzić do tworzenia się bańki spekulacyjnej w sektorze finansowym, spowodowanym rozprzestrzenianiem się zjawiska nadużyć tzw. "moral hazard". Brak jest jednakże jednoznacznych dowodów empirycznych do potwierdzenia powyższej hipotezy. Celem niniejszej pracy jest ocena sugerowanych przez Raport Banku Światowego (2012) rozwiązań pomocowych dla sektora bankowego. W szczególności badaniu została poddana hipoteza, czy i jakie proponowane rozwiązania mogą zwiększyć ryzyko w sektorze bankowym w długim okresie, a tym samym zachwiać stabilnością tego sektora. Badanie zostało przeprowadzone na próbie prawie 110 banków, które w trakcie trwania kryzysu w swoim kraju uzyskały jakąkolwiek pomoc rządową. Analizą objęte są doświadczenia 24 krajów. Następnie cztery lata po wykorzystaniu mechanizmów pomocowych został porównany profil ryzyka "uratowanej instytucji" do instytucji działającej w tym samym kraju, która jednakże pomocy antykryzysowej od rządu nie otrzymała. Wyniki badań sugerują, iż instytucje, które otrzymały gwarancje rządu w trakcie trwania kryzysu, co do pokrycia swoich zobowiązań w przypadku problemów finansowych oraz zostały poddane pod bezpośrednią kontrolę państwa (nacjonalizacja lub poprzez stworzenie funduszy restrukturyzacyjnych na koszt państwa) są najniebezpieczniejsze z perspektywy stabilności sektora bankowego, gdyż przyczyniają się do rozpowszechnienia zjawiska "moral hazard". Zjawisko to w długim okresie wiąże się z groźbą wystąpienia kolejnego pogłębionego kryzysu finansowego w tym kraju. Wyniki badań jednoznacznie sugerują, iż wyłączenie się państwa z sektora bankowego oraz późniejsze wykorzystanie mechanizmów rynkowych jest najskuteczniejsze w przywracaniu stabilności w sektorze bankowym w długim okresie, ograniczając przy tym ryzyko nadużyć, podejmowane przez "chronione" instytucje. (abstrakt oryginalny)
EN
The systemic banking crises placed enormous pressure on national governments to intervene. However, these actions are justified if they contribute to economic recovery without subsequently increasing significant risk in the banking sector. The recent estimations from the mortgage crisis 2007-2010 document that government interventions may reach nearly 100 trillion US dollars in the world. An increasing attention has been drawing to the long-run impact of government interventions on banks' behavior. Theoretical studies suggest that such government actions may result in an increased risk in the banking sector destroying its long-run stability. However there are no sufficient empirically evidence to support this hypothesis. This paper attempts to fill the existing gap by examining the banks' resolution policies recommended in the World Bank Report (2012). Specifically, the paper examines the link among various government bailout programs and banking sector stability in 24 countries. We analyze the behavior of 110 institutions which were received any government support, and compare it several years afterwards to those banks which were not covered by such interventions. Our study provides interesting results on the effect of government actions on banks' behavior, closing the gap in the existing academic literature. First, the evidence shows that government interventions are strongly correlated with subsequent increased risk taking in the banking sector. In particular, blanket guarantees and capital assistance programs in the form of nationalizations and restructuring funds exert the greatest positive impact on all banks' risk measures. Our evidence suggests that government interventions based on market forces and regulations strengthening market discipline should best promote the performance and stability of distressed financial institutions. Consequently, the government involvement in the banking sector would destroy the incentive system, encouraging the banks to increased risk-taking. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
31--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Goethe Uniwersytet Frankfurt
Bibliografia
 • Baer H., Klingebiel D., Systemic Risk When Depositors Bear Losses: Five Case Studies, "Research in Financial Services: Private and Public Policy" 1995, nr 7.
 • Bageshot W, Lombard Street: A Description of Money Market, Henry, S. King & Co., London 1982.
 • Barth J.R., Caprio. G., Levine, R., Bank Supervision and Regulation: What Works Best? "Journal of Financial Intermediation" 2004, nr 13.
 • Barth J.R., Caprio G., Levine R., Database on Bank Regulation and Supervision, The World Bank, Washington 2008.
 • Beck T.A., Demirguc-Kunt A., Levine R., Bank concentration and Crises: First results, "Journal of Banking and Finance" 2006, nr 5.
 • Beck T, Demirguc-Kunt A., Levine R., Bank Supervision and Corruption in Lending, "Journal of Monetary Economics" 2006, nr 53.
 • Berger A.N., Clarke G.R.G., Cull R., Klapper L., Udell G.F., Corporate Governance and Bank Performance: a Joint Analysis of the Static, Selection, and Dynamic Effects of Domestic, Foreign, and State Ownership, "Journal of Banking and Finance" 2005, nr 29.
 • Berger A.N., Herring R.J., Szegoe G.P., The Role of Capital in Financial Institutions, " Journal of Banking and Finance" 1995, nr 19.
 • Berger A.N., Bouwman Ch.H.S., Schaeck K., Bank Liquidity Creation and Risk Taking During Distress, Deutsche Bundesbank, Working Paper 05/2010, Frankfurt am Main 2011.
 • Bergloef E., Claessens S., Enforcing Corporate Governance, "Research Observer", The Worls Bank, Washington 2006.
 • Boyd J.H., Runkle. D.E., Size and Performance of Banking Firms: Testing the Predictions of Theory, "Journal of Monetary Economics" 1993, nr 31.
 • Boyd J., De Nicolo G., The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited, "Journal of Finance" 2005, nr 60.
 • Braun M., Raddatz C, Banking on Politics, Policy Research Working Paper 2009, nr 4902, The World Bank.
 • Brown CO., Dinc I.S., The Politics of Bank Failure: Evidence From Emerging Markets, "The Quarterly Journal of Economics" 2005, nr 120.
 • Caprio G., Martinez-Peria S.M., Avoiding Disaster: Policies to Reduce the Risk of Banking Crises, Working Paper 2000 nr 47, Egyptian Center for Economic Studies.
 • Claessens S., Feijen E., Laeven L., Political Connections and Preferential Access to Finance: The Role of Campaign Contributions, "Journal of Financial Economics" 2007, nr 3.
 • Claesens S., Klingebiel D., Laeven L., Financial Restructuring in Banking and Corporate Sector Crises: What Policies to Pursue? NBER Working Paper 2001, National Bureau of Economic Research.
 • Dąbrowski J.T., Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako element kształtowania reputacji i zaufania do banku, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 3(42).
 • Demirguc-Kunt A., Detragiache E., Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability? An Empirical Investigation, "Journal of Monetary Economics" 2002, nr 49.
 • Diamond D., Dybvig P., Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity, "Journal of Political Economy" 1983, nr 91.
 • Eisenbeis R.A., Kwan S.H., An Analysis of Inefficiencies in Banking: A Stochastic Frontier Approach, "Economic Review" 1996, Federal Reserve Bank of San Francisco.
 • Flannery M., Using Market Information in Prudential Banking Supervision: A Review of U.S. Evidence, "Journal of Money, Credit and Banking" 1998, nr 30.
 • Freixas X., Optimal bailout-out policy, conditionality and creative ambiguity, "CEPR Discussion Paper" 2238,1999, Centre for Economic Policy Research.
 • Gropp R., Hakenes H., Schnabel I., Competition, Risk-Taking, and Public Bail-out Policies, "The Review of Financial Studies" 2011, nr 6.
 • Gropp R., Vesala J., Vulpes G., Equity and Debt Market Signals as Indicators of Bank Fragility, "Journal of Money, Credit and Banking" 2006, nr 38.
 • Hakenes FL, Schnabel I., Banks without Parachutes: Competitive Effects of Government Bail-out Policies, "Journal of Financial Stability" 2010, nr 6.
 • Honohan P., Klingebiel D., Controlling the Fiscal Costs of Banking Crises, "Policy Research Working Paper Series" 2000, nr 2441, The World Bank.
 • Honohan P., Klingebiel D., The Fiscal Cost Implications of an Accommodating Approach to Banking Crises, "Journal of Banking and Finance" 2003, nr 8.
 • Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski L., The Influence of Political Factors on Commercial Banks in Central European Countries, "Journal of Financial Stability" 2012.
 • Kane E., Appearance and Reality in Deposit Insurance: The case for Reform, "Journal of Banking and Finance" 1986, nr 10.
 • Kane E., Principle Agent Problems in the S&L Salvage, "Journal of Finance" 1989, nr 3.
 • Kane E., Klingebiel D., Alternatives to Blanket Guarantees for Containing a Systemic Crisis, "Journal of Financial Stability" 2004, nr 1.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., Database on World Governance Indicators, The World Bank, Washington 2008.
 • Kotz H.H., Finanzmarktmoden, "Wirtschaftsdienst" 2004, nr 7.
 • Khawaj A. J., Mian A., Do lenders Favor Politically Connected Firms. Rent Provision in an Emerging Financial Market, "Quarterly Journal of Economics" 2005, nr 120.
 • Kroszner R., Strahan P.E., Bankers on Boards: Monitoring, Conflicts of Interest, and Lender Liability, "NBER Working Paper Series" 7319, Cambridge National Bureau of Economic Research 1999.
 • Laeven L., Valencia E, Systemic Banking Crises: A New Database, IMF Working Papers, International Monetary Fund, Washington 2008.
 • Laeven L., Valencia F., The Use of Blanket Guarantees in Banking Crises, "The International Monetary Fund Working Paper", Washington 2009.
 • Laeven L., Levine R., Bank Governance, Regulation, and Risk-Taking, "Journal of Financial Economics" 2009, nr 2.
 • La Porta R., Lopez-de-Silandes F., Shleifer A., Vishny R.W., Law and Finance, "Journal of Political Economy" 1998, nr 6.
 • La Porta R., Lopez-De-Silanes R., Shleifer A., A Government Ownership of Banks, "The Journal of Finance" 2002, nr 57.
 • Levine R., An Autopsy of the US. Financial System, NBER Working Paper 15956, 2010, Cambridge National Bureau of Economic Research.
 • Lindgren C.-J., Balino T.J.T., Enoch Ch., Guide A.M., Quintyn M., Teo L., Financial Sector Crisis and Restructuring Lessons from Asia, International Monetary Fund, Washington 1999.
 • McCarthy N., Poole K.T., Romer T, Rosenthal H., Political Fortunes: On Finance and Its Regulation, "Deadalus" 2010, nr 4.
 • Merton R., An Analytical Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantees: An Application of Modern Option Pricing Theory, "Journal of Banking and Finance" 1977, nr 1.
 • Melzer A.H., Regulatory Overkill, "The Wall Street Journal" 2008, March 31.
 • Melzer A.H., Market Failure or Government Failure, Wall Street Journal, 2010, March 18.
 • Micco A., Panizza U., Yañez M., Bank Ownership and Performance. Does Politics Matter? "Journal of Banking and Finance" 2012, nr 31.
 • Michór A., Nowa europejska architektura nadzoru nad rynkiem bankowym, "Bezpieczny Bank" 2011, nr 1(43).
 • Pawlikowski A., Optymalny model gwarantowania depozytów, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 3(42).
 • Pruski J., Problemy architektury sieci stabilności finansowej na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 3(42).
 • Przygoda A., Znaczenie kryterium rynkowego i kryterium zaufania publicznego dla funkcjonowania współczesnego banku komercyjnego, "Bezpieczny Bank" 2011, nr 3(45).
 • Rajan R.R., Zingales L., Saving Capitalism from the Capitalists. Unleashing the Power of Financial Markets to Create Wealth and Spread Opportunity, Princeton University Press, Princeton 2003.
 • Rogoff K., Sibert A., Elections And Macroeconomic Policy Cycles, "Review of Economic Studies" 1988, nr 55.
 • Sandal K., The Nordic Banking Crisis in the Early 1990s - Resolution Methods and Fiscal Costs, Norges Bank, "Occasional Paper" 2004, nr 33.
 • Sapienza P., The Effects of Government Ownership on Bank Lending, "Journal of Financial Economics" 2004, nr 72.
 • Sironi A., Testing for Market Discipline in the European Banking Industry: Evidence from Subordinated Debt Issues, Journal of Money, "Credit and Banking" 2003, nr 35.
 • Shen C-H., Lin C-Y., Why Government Banks Underperform: A Political Interference view, "Journal of Financial Intermediation" 2012, nr 21.
 • Sheng A., Bank Restructuring: Lessons from the 1980s, The World Bank, Working Paper, Washington 1996.
 • Schnabel I., The German Twin Crisis of 1931, "Journal of Economic History" 2004, nr 3.
 • Schnabel I., The Role of Liquidity and Implicit Guarantees in the German Twin Crisis of 1931, "Journal of International Money and Finance" 2009, nr 28.
 • Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Kryzysy finansowe w krajach skandynawskich, Narodowy Bank Polski, "Materiały i Studia" 2007, nr 216.
 • Tertak E., Szeląg K., The Financial Crisis and the Reform of Deposit Guarantee Schemes in the EU, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 2(41).
 • Winiecki J., Global Financial Crisis. Where Are We Now and Where Are We Heading - If Anywhere, "Bezpieczny Bank" 2011, nr 2(41).
 • Williams J., Determining Management Behavior in European Banking, "Journal of Banking and Finance" 2004, nr 28.
 • The World Bank, Issues and Assumption for the Design of an Upgraded Bank Resolution Framework, Washington 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226173

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.