PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 | 71--98
Tytuł artykułu

Efekt ogłoszeń jako wyraz przejrzystości polityki pieniężnej

Warianty tytułu
Announcement Effect as the Reflection of the Transparency of Monetary Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań dotyczących efektu ogłoszeń na rynku polskim w zakresie decyzji podejmowanych i ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Przeprowadzona analiza obejmowała okres od 1999 roku, kiedy to wdrożono w Polsce strategię BCI oraz zaczęto przywiązywać coraz większą uwagę do prowadzenia odpowiedniej polityki komunikacyjnej pomiędzy bankiem centralnym a otoczeniem gospodarczym. Przy wykorzystaniu 152 zdarzeń analizowano reakcje stawek WIBOR oraz stóp kontraktów FRA. Uzyskane wyniki wskazują, iż reakcje rynku przybierają odpowiedni kierunek w stosunku do decyzji ogłoszonych przez komitet monetarny, co oznacza, że rynek trafnie przewiduje kierunek prowadzonej polityki pieniężnej zarówno dla klasy podwyżek, jak i obniżek. Reakcje te są najsilniejsze dla stóp procentowych o najkrótszym terminie zapadalności, i wraz z wydłużaniem się tego okresu mają one słabszą moc, czego także należało oczekiwać w przypadku banku centralnego prowadzącego politykę pieniężną nastawioną na wpływanie na bardzo krótki odcinek krzywej dochodowości. Pozostałe stopy kształtują się pod wpływem oczekiwań co do przyszłych decyzji RPP. Ponadto podwyżki stopy referencyjnej przez NBP wywołują silniejsze reakcje niż obniżki. Nieznaczne średnie względne zmiany stawek WIBOR 6M i stawek FRA mogą świadczyć o reakcji na częściowo nieoczekiwaną zmianę stóp przez RPP oraz już o reakcji na przyszłe decyzje RPP, które kształtują się w oparciu o oczekiwania rynkowe. Reakcje na polskim rynku pieniężnym w latach 1999 - 2011 wskazują, iż wdrażanie nowych narzędzi komunikacji monetarnej przez NBP skutecznie poprawia szybkość reakcji rynku na ogłaszane decyzje RPP, o czym świadczy kształtowanie się zmienności stóp rynku pieniężnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of the research on the announcement effect of the decisions taken by the Monetary Policy Council about the change or no-change of the reference interest rate on the market interest rates seen in the Polish money market. The analysis covers the period of 1999-2011, when the BCI strategy was implemented and a new information policy was started to improve the communication between the central bank and the economic environment. Using 152 incidents, the author analysed the reaction of the WIBOR and FRA rates to the decisions concerning the reference interest rate. The results of the analysis indicate that the market reacts properly to the decisions taken by the monetary authority, foreseeing correctly the direction of the monetary policy both in the case of the increase of the basic interest rate and in the case of its decrease. The reaction of the market is strongest in case of short-term instruments as could be expected. The reactions are stronger to the increase of the basic rate than to its decrease. The analysis evidences that the introduction of the new means of communication between the central bank and the monetary market improves the speed of reaction to the decisions of monetary authority. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
71--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bernhardsen T., Kloster A., Transparency and Predictability on Monetary Policy, Norges Bank, Economic Bulletin 2002.
 • Bernoth K., von Hagen J., The Performance of the Euribor Futures Market: Efficiency and the impact of ECB policy announcements, Federal Reserve Bank of New York, Workshop Monetary Policy and the Money Market 2003.
 • Blinder A.S., Ehrmann M., Fratzscher M., De Hann J., Jansen D., Central Bank Communication and Monetary Policy. A Survey of Theory and Evidence, "Working Papers Series" 2008, nr 898.
 • Brzoza-Brzezina M., Korzyści z publikacji projekcji makroekonomicznych i ścieżki stop procentowych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2008, nr 12.
 • Clare A., Courtenay R., What Can We Team About Monetary Policy Transparency From Financial Market Data? "Bundesbank Discussion Paper" 2001, nr 6.
 • Cook T., Hahn T, The Effect of Changes in the Federal Funds Rate Target on Market Interest Rates in the 1970s, Federal Reserve Bank of Richmond, "Working Papers" 1988, nr 88(4).
 • Demczuk O., Łyziak T, Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E., Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku? Instytut Ekonomiczny, NBP, Warszawa 2011.
 • Dilen H., Nilsson J., Transparency, Uncertainty and Monetary Policy, Reserve Bank of New Zealand, Workshop Monetary Policy Under Uncertainty 1998 (http://www.rbnz.govt. nz/research/workshops/monpoldillen.pdf).
 • Ferrero G., Secchi A., The Announcement of Monetary Policy Intentions, Banca D'ltalia, "Working Paper" 2009, nr 720.
 • Goodfriend M., Monetary Mystique: Secrecy and Central Banking, "Journal of Monetary Economics" 1986, nr 17.
 • Hahn V, Transparency in Monetary Policy: a Survey, "IFO Studien" 2002, nr 3.
 • Haldan A., Read V, Monetary Policy Surprises and the Yield Curve, Bank of England, "Working Papers" 2000, nr 106.
 • Hardy D.C., Anticipation and Surprises in Central Bank Interest Rate Policy. The Case of Bundesbank, "IMF Staff Papers" 1998, nr 45(4).
 • Holmsen A., Qvigstad J. F., Røisland 0., Solberg-Johansen K., Communicating Monetary Policy Intentions: the Case of Norges Bank, "Working Paper Norges Bank" 2008, nr 20.
 • Janecki J. Reakcja rynkowych stóp procentowych na zmiany stopy procentowej banku centralnego, NBP, Warszawa 2011.
 • Kuttner K.N., Monetary Policy Surprise and Interest Rates: Evidence From the FED Funds Futures Market, "Journal of Monetary Economics" 2001, nr 3.
 • Matousek R., Transparency and Credibility of Monetary Policy in Transition Countries: the Case of the Czech Republic, "Czech National Bank, Working Papers" 2001, nr 37.
 • Monticini A., Vaciago G., Are Euro Interest Rates LED by FED Announcements? Quaderni Istitute of Economics and Finance Working Paper, 4.12.2005.
 • Polityka pieniężna, red. nauk. A. Sławiński, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Roley V.V., Sellon Jr. G.H., Monetary Policy Actions and Long-term Interest Rates, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review 1995.
 • Rosa C, Verga G., The Impact of Central Bank Announcements On Asset Prices In Real Time: Testing the Efficiency of the Euribor Futures Market, 2008 (http://www.cepr.org/ meets/wkcn/l/1666/papers/Rosa.pdf).
 • Rozkrut M., Rybiński K., Sztaba L., Szwaja R., Quest for Central Bank Communications. Does It Pay to be "Talkative"? "European Journal of Political Economy" 2007, nr 23.
 • Rozkrut M, It's Not Only What is Said, it's Also who the Speaker is. Evaluating the Effectiveness of Central Bank Communication, "National Bank of Poland Working Paper" 2008, nr 47.
 • Serwa D., Szymańska M., Reakcje rynków finansowych na szoki w polityce pieniężnej, "Bank i Kredyt" 2004, nr 6.
 • Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa 2003.
 • Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, 1998 (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/strategia.html)
 • Thorburn Ch., The Effect of Changes in the Funding Rate on Market Interest Rates: the Swedish Case, University of Lund, School of Economics and Management, 2005 (http:/Aup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1336295&file-OId=1646040).
 • Wesołowski G., Żuk P., Rola komunikacji banków centralnych z otoczeniem, Instytut Ekonomiczny, NBP, Warszawa 2011.
 • Ziarko-Siwek U., Ocena efektywności informacyjnej wybranych segmentów rynku finansowego w Polsce, "Materiały i Studia NBP" 2004a, z. 178.
 • Ziarko-Siwek U., Transparency of Monetary Policy in Theory and Practice, "Argumenta Oeconomica" 2004b, nr 16(2).
 • Ziarko-Siwek U., Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Zieliński J., Przejrzystości i wiarygodności polityki pieniężnej w Polsce: reakcja krzywej dochodowości na zmiany stóp procentowych NBP, NBP, Warszawa 2001.
 • Zieliński J., Transparency of Monetary Policy in Poland: Yield Curve Responses to Changes in Official Interest Rates, National Bank of Poland, Paper No. 20, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.