PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 5--25
Tytuł artykułu

Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych

Warianty tytułu
Warsaw as a Commuting Centre
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł powstał na podstawie międzygminnych danych macierzowych, obejmujących wyjazdy do pracy najemnej w 2006 r., udostępnionych przez Ośrodek Statystyki Miast US w Poznaniu. Na tej podstawie zidentyfikowano kierunki, natężenie i zasięgi dojazdów do pracy do Warszawy oraz obliczono inne podstawowe charakterystyki, dające podstawy do formułowania prawidłowości kształtowania się przestrzennej ruchliwości zawodowej na tle rozwoju rynku pracy. Wykazano silną rolę Warszawy w strukturze przestrzennej województwa pod względem dojazdów pracowniczych, co wynika zarówno z pełnionych funkcji stołecznych, jak i rozwoju rynku pracy w okresie transformacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is based on the statistics of intercommunal data matrix concerning employees who commuted to work in 2006, compiled on the basis of the taxpayers' tax deductions provided by the Central Statistical Office of Poland (Urban Statistics Centre in Poznan). The author identifies directions, intensity and catchment areas of commuting flows to Warsaw and calculates other basic characteristics, providing a basis for further studies into occupational mobility in relation to the development of the labour market. It has been demonstrated that Warsaw plays a significant role in the spatial structure of the voivodeship in terms of the number of workers who commute to the city. It is the result of its function as the capital and of the development of the labour market in the transition period. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Bergel I., 1987, "Warszawa jako ośrodek dojazdów do pracy", Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego, nr 2, s. 31-46.
 • Bijak J., Kicinger A., Kupiszewski M., Śleszyński P., 2007, Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy, CEFMR Working Paper, nr 2, Warszawa: Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych.
 • Cegielski J., 1974, Dalekie dojazdy pracownicze do Warszawy, Materiały i Studia, z. 238, Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.
 • Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego województwa warszawskiego, Urząd Wojewódzki w Warszawie, Warszawa: BPRW.
 • Dziewoński K., Korcelli P. (red.), 1981, Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, Prace Geograficzne, nr 140, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Filipek M. (red.), 2009, Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy, Warszawa: Urząd Pracy m.st. Warszawy.
 • Gawryszewski A., 1995, Rynek pracy Warszawy i województwa warszawskiego 1990- 1993, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, nr 32, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Gawryszewski A., Korcelli P. Nowosielska E., 1998, Funkcje metropolitalne Warszawy, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, nr 53, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Ginsbert A., 1968, Dojazdy do pracy do Warszawy, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 2004, "Wyjazdy łodzian do pracy w Warszawie. Przykład dążenia do poprawy warunków życia", w: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Jałowiecki B., Sekuła E.A., Smętkowski M., Tucholska A., 2009, Warszawa. Czyje jest miasto?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Komornicki T., Czapiewski K., Solon B. (red.) 2012, Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza, nr 4, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.
 • Korcelli P. (red.), 1996/1997, Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, Zeszyły Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, nr 41-46, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Kruszka K. (red.), 2010, Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, Ośrodek Statystyki Miast, Poznań: Główny Urząd Statystyczny, US w Poznaniu.
 • Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W. (red.) 2000, Globalizacja polskich metropolii, Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Oficyna Wydawnicza "Rewasz".
 • Lisowski P, 2000, "Radom - w blasku czy cieniu Warszawy?", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(4), s. 113-132.
 • Mierniczak M., 2008, "Ocena przemian strukturalnych gospodarki aglomeracji warszawskiej w latach 1995-2005 w świetle analizy przesunięć", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 87, s. 170-188.
 • Misztal S., 1992, Przemiany strukturalne w przemyśle aglomeracji warszawskiej, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, nr 11, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Misztal S., 1998a, Przekształcenia struktury przemysłu Warszawy, Atlas Warszawy, nr 6, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Misztal S., 1998b, Przekształcenia przemysłu Warszawy, Atlas Warszawy, nr 8, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Monkiewicz S., 2008, "Dojazdy do pracy spoza Warszawy (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005)", Referat na seminarium "Praca - wyzwania rozwojowe" w ramach Warszawskiego Forum Polityki Społecznej w dniu 29 marca 2008 r., Warszawa: Biuro Planowania Rozwoju; maszynopis.
 • Niedzielski M., 2006, "A spatially disaggregated approach to commuting efficiency", Urban Studies, t. 43, nr 13, s. 2485-2502.
 • Niedzielski M., Śleszyński P., 2008, "Analyzing accessibility by transport mode in Warsaw, Poland", Geographia Polonica, nr 3-4, s. 61-78.
 • Nowosielska E., 2000, Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992-1997: przemiany strukturalne i tendencje rozwoju, Dokumentacja Geograficzna, nr 16, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Potrykowska A., 1983, Współzależności między dojazdami do pracy a strukturą społeczną i demograficzną regionu miejskiego Warszawy w latach 1950-1973, Dokumentacja Geograficzna, nr 2, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Potrykowska A., 1995, "Restructuralization, deindustrialization and unemployment in Poland. Case study of Warsaw", Geographia Polonica, nr 64, s. 19-36.
 • Potrykowska A., Śleszyński P., 1999, Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, Atlas Warszawy, nr 7, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Rakowski W., Gocał T., 1989, "Struktura przestrzenna i demograficzno-społeczna osób dojeżdżających do pracy do Warszawy", Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego, nr 32, s. 92-116.
 • Rosik P., Stępniak M., Wiśniewski R., 2010, "Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku - alternatywne podejścia metodologiczne", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 77-98.
 • Szukalski S.M., 2011, "Gospodarka polska w perspektywie 2050 roku - uwarunkowania, scenariusze zmian, rekomendacje", w: J. Kleer, A.P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. Tom II: Gospodarka i środowisko, Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN, s. 13-53.
 • Śleszyński P., 2002, "The office space investments and the development of the management space in Warsaw in the period of transformation (1989-2001)", Europa XXI, nr 7, Warszawa: IGiPZ PAN, s. 87-98.
 • Śleszyński P., 2003, "Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej", Przegląd Geograficzny, nr 75(3), s. 403-432.
 • Śleszyński P., 2004, Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy, Prace Geograficzne, nr 196, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Śleszyński P., 2006, Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy, Atlas Warszawy, nr 9, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Śleszyński P., 2007, "Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w Warszawie", Przegląd Geograficzny, nr 79(3-4), s. 401-433.
 • Śleszyński P., 2010, Aktualne i spodziewane tendencje demograficzne w rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy, opracowanie wykonane dla Urzędu m.st. Warszawy, maszynopis.
 • Śleszyński P., 2012, Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza, nr 8, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.
 • Śleszyński P., Czapiewski K., Jane K., Komornicki T., Stępniak M., Węcławowicz G., Wiśniewski R., 2012, Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza, nr 3, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.
 • Strategia Rozwoju Warszawy, 1998, Warszawa: Urząd m.st. Warszawy.
 • Tyrowicz J., 2008, Diagnoza rynku pracy miasta stołecznego Warszawa, opracowanie wykonane w ramach prac nad "Społeczną Strategią Warszawy", Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, maszynopis.
 • Warszawskie Badanie Ruchu 1998. Raport końcowy nr 1, 1999, Warszawa: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
 • Warszawskie Badanie Ruchu 2005 wraz z opracowaniem modelu ruchu, 2005, Warszawa: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
 • Wilk W., 2001, Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • Zalewski A., 1997, "Przemiany gospodarki w aglomeracji Warszawy w latach dziewięćdziesiątych", w: Korcelli P. (red.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: III, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, nr 43, Warszawa, s. 19-36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226201

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.