PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 90--106
Tytuł artykułu

Innowacja w wiejskiej przedsiębiorczości : studium przypadku działalności gospodarczej z obszaru Doliny Pilicy

Autorzy
Warianty tytułu
Innovation in Rural Entrepreneurship : Case Study of Economic Activities in the Pilica River Valley (Dolina Pilicy)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedno z wyzwań dla współczesnej polskiej wsi to transformacja jej struktury gospodarczej. Konieczne jest nie tylko tworzenie nowych, pozarolniczych miejsc pracy, lecz również zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw. W swojej działalności przedsiębiorcy mogą innowacyjnie wykorzystywać zasoby lokalne. W artykule poszukuje się odpowiedzi na pytanie: Jaki jest potencjał przedsiębiorców z obszaru "Doliny Pilicy" w zakresie tworzenia innowacji przy wykorzystaniu tych zasobów? Innowację definiuje się jako taki sposób wykorzystania zasobów lokalnych, który polega na ich wyeksponowaniu w nawiązaniu do specyfiki danego terenu. W badaniach (przeprowadzonych w 2012 r.) analizowano zasoby lokalne "Doliny Pilicy" oraz wnioski o wsparcie działalności gospodarczej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 składane przez przedsiębiorców do lokalnej grupy działania. Przedsiębiorcy nie wykorzystują zasobów zidentyfikowanych w lokalnej strategii rozwoju. Pozyskane środki pomogły im zwiększyć konkurencyjność swoich firm, jednak nie zostały wykorzystane na rzecz wprowadzenia innowacji w zakresie prowadzonej działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the challenges for the contemporary Polish village is the transformation of its economic structure. It is necessary not only to create new jobs in the non-agricultural sector, but also to increase the competitiveness of enterprises. In their activities, entrepreneurs may use local resources in an innovative way. The author of the present article focuses on the following question: "What is the potential of entrepreneurs as far as the innovation based on local resources is concerned?". Innovation is defined as a way of using local resources which emphasizes the specificity of an area. In her research (undertook in 2012), the author analyzed the local resources of the Pilica River Valley and the applications for support (from Rural Development Programme 2007-2013) submitted by the entrepreneurs to the local action group. The entrepreneurs (in their activity) do not use the resources which have been identified in the local development strategy. The additional funding allowed them to increase the competitiveness of their companies, but was not used to make their activities more innovative. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
90--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brussa A., Tarnawa A., 2011, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Budzich-Szukała U., 2008, "Program LEADER w Polsce - sposób na aktywizację wsi", w: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Warszawa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
 • Drucker P, 1992, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, tłum. A. Ehrlich, Warszawa: PWE.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2000, "Przedsiębiorcy (właściciele firm) i ich rola w społecznościach wiejskich", w: M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Francik A., 2003, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Kraków: AE.
 • Gąsiorowska-Mącznik E., 2011, "Stan i możliwości rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych", Wieś i Rolnictwo, nr 4, s. 160-164.
 • Informator Dolina Pilicy, 2010, Stowarzyszenie Dolina Pilicy (bez daty i miejsca wydania), s. 39-42.
 • Jewtuchowicz A., 2005, Terytorium i współczesne dylemat jego rozwoju, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kamiński R., Kwatera K., 2005, Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilotażowego Programu Leader+, Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy, "Agrolinia".
 • Kapusta F., 2004, "Przedsiębiorczość i okresy jej rozwoju na wsi Polskiej", w: S. Urban (red.), Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich, Wrocław: Wydawnictw Akademii Ekonomicznej im. O. Langego.
 • Kłodziński M., 2000, "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich", w: M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Knieć W., Hałasiewicz A., 2008, LEADER. Budowanie potencjału społecznego, Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Doliny Pilicy (bez daty i miejsca wydania).
 • Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy (bez daty i miejsca wydania), s. 1.
 • Łapiński J., 2010, "Działalność innowacyjna przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce", w: P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjność 2010, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Maurel M.C., Chevalier P., 2011, Interpréter les stratégies à travers les projets. Raport cząstkowy z projektu ALDETEC, http://recherche.univ-montp3.fr/artdev/aldetec/Livrable7.pdf (dostęp: 12.03.2012).
 • Michalska S., Zajda K, 2011, "Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki" ", Wieś i Rolnictwo, nr 4, s. 124.
 • "Najlepsze wykorzystanie bogactw naturalnych i kulturowych", 2006, Leader+ Magazine, nr 4, s. 12.
 • Nowakowska A., 2011, Regionalny wymiar procesów innowacji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ocena funkcjonowania LGD realizujących LSR w ramach PROW 2007-2013, maszynopis niepublikowany 2012, PSDB, Warszawa.
 • Pecqueur B., Zimmermann J.B., 2004, Economie de proximités, Paris: Hermes Science Publications.
 • "Przyszłość programu Leader", 2006, Leader+ Magazine, nr 6, s. 6.
 • Rallet A., Torre A., 2005, "Proximity and localization", Regional Studies, nr 39, s. 47-59.
 • Rallet A., Torre A., 2007, Quelles proximités pour innover?, Paris: L'Harmattan.
 • Rosner A., 2000, "Samorząd i firmy w gminie. Nadzieje a rzeczywistość rozwoju lokalnego", w: M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Załącznik nr 8 do LSR "Doliny Pilicy" - karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (bez daty i miejsca wydania).
 • www.karolinow.za.pl.
 • www.dolinapilicy.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.