PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 253 Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej : gospodarka i infrastruktura | 17--31
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i Republice Czeskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public-Private Partnership in Poland and Czech Republic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z głównych czynników, który wpływa na rozwój gospodarczy kraju oraz wzrost konkurencyjności gospodarki, jest poziom infrastruktury. W warunkach ograniczonych nakładów na inwestycje interesującą alternatywę finansowania rozwoju infrastruktury publicznej może stanowić współpraca sektora publicznego i prywatnego w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. PPP jest stosunkowo nową instytucją w porządku prawnym Polski, jak również Republiki Czeskiej, natomiast wiele państw ma już w tej dziedzinie bogate doświadczenia, które jednoznacznie dowodzą, że stosowanie koncepcji PPP przyniosło wymierne korzyści z zakresu rozwoju infrastruktury zarówno w krajach europejskich, jak i na całym świecie.(abstrakt oryginalny)
EN
Public-Private Partnership (PPP) is treated as an alternative possibility to solve problems of insufficient public infrastructure. According to the literature, PPP is one of the elements of public sector's changing approach to the execution of its tasks. The legal possibility of transferring part of the sector's responsibility for public tasks to the private sector improves the effectiveness and quality of services and helps multiply the number of investment projects. Besides, the public sector's role that has been passive and subordinated to rigid procedures is being replaced by a flexible approach, where specific types of behavior and processes within the public services sphere are encouraged. In practice there are several forms of PPP activities with different share of private capital. Successful implementation of PPP demands fulfillment of some factors, such as economic efficiency, political and social environment, technical requirements, and first of all - legal regulations(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2006.
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie, cele, uwarunkowania, efekty, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce, [w:] Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej, red. S. Korenik, M. Łyszczak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 195, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 • Gasz M., Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji zadań publicznych, [w:] Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, red. R. Przygodzka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Hajdys D., Partnerstwo publiczno-prywatne jako element zarządzania publicznego, [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 141, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Hajdys D., Perspektywy wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, red. R. Przygodzka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Hałaburda D.A., Partnerstwo publiczno-prywatne a możliwości finansowania inwestycji komunalnych, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 426, Ekonomiczne problemy usług nr 1, tom I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • http://ippp.pl/ppp/dlaczego-ppp (22.03.2012).
 • Janowska H., Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Kopańska A., Czynniki rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w polskich samorządach, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471, Ekonomiczne problemy usług nr 11, t. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P., Szymczak P., Metody realizacji projektów inwestycyjnych. Planowanie, finansowanie, ocena, ODiDK, Gdańsk 2004.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, red. B. Korbus, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.
 • Sulkowska K.K., Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wspierający inwestycje w sektorze publicznym, [w:] Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, red. R. Przygodzka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne, zasady wdrażania i finansowania, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008.
 • Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, ODiDK, Gdańsk 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, DzU 2006, nr 125, poz. 866.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, DzU 2006, nr 125, poz. 868.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2006, nr 125, poz. 867.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym z DzU 2009, nr 19, poz. 100.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym z DzU 2005, nr 169, poz. 1420.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.