PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 255 Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja | 13--27
Tytuł artykułu

Środki trwałe i ich zużycie w cyklu życia produktu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fixed Assets and Their Consumption in a Product Life Cycle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Środki trwałe uczestniczą we wszystkich fazach cyklu życia produktu, od powstania do schyłku (lub odrodzenia). Środki trwałe zużywają się w wyniku użytkowania, zmian naturalnych oraz w wyniku postępu technicznego. Amortyzację środków trwałych regulują przepisy prawa bilansowego i podatkowego oraz MSR 16. Jednostki gospodarcze, wybierając uproszczone rozwiązania podatkowe - charakteryzujące się prostą procedurą obliczeniową - dotyczące amortyzacji, odbiegają od możliwości ustalenia wiarygodnej informacji finansowej. W takiej sytuacji ważne jest przeanalizowanie zużycia środków trwałych w poszczególnych fazach cyklu życia produktu, wykorzystując rachunek cyklu życia, ponieważ wtedy można ustalić korzyści ekonomiczne wynikające ze środków trwałych i ich rzeczywiste zużycie.(abstrakt oryginalny)
EN
Fixed assets are present in all phases of a product life cycle, from its establishment to its closure (or revival). Fixed assets wear out as a result of their usage, natural changes or technical progress. The depreciation of fixed assets is regulated by balance law and tax law as well as IRS 16. Economic entities, by choosing simplified tax solutions, characterized by procedures based on simple calculations regarding deprecation, deviate from the possibility of specifying credible financial information. In such situations it is important to analyze the consumption of fixed assets in particular phases of a product life cycle by applying life cycle account because it offers the possibility of calculating adequate economic profits resulting from fixed assets and their actual consumption.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąk M. [2008], Charakterystyka cyklu życia przedsiębiorstwa, [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Buk H. [2008], Wiarygodność wyceny planowanego zużycia i odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Gabrusewicz W., Samelak J. (red.) [2002], Rachunkowość finansowa. Obszary problemowe, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Irwin J., Niedzielski Z. [2002], Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 • Jędrzejczak K. [1987], Amortyzacja środków trwałych i jej funkcje, PTE, Warszawa.
 • Kabalski P. [2008], Amortyzacja aktywów niematerialnych w MSSF/MSR a rachunek cyklu życia produktu, [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, część A, MSR 16, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Nahotko W. [1999], System amortyzowania majątku trwałego w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Seredyński R., Szaruga K., Dziedziak M. [2010], Operacje gospodarcze w praktyce księgowej. Wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego, ODiDK, Gdańsk.
 • Sobańska I. [2010], Rozwój rachunkowości zarządczej w Polsce po 1990 r., [w:] Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sobańska I., Michalak J. [1999], Metoda cyklu życia produktu a strategiczna rachunkowość zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 52, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.