PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 73--90
Tytuł artykułu

Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce objętych FADN

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Sustainability of Individual Holdings in Poland on the Basis of FADN Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach 90. XX w. rozpoczęto wprowadzanie zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, które znalazły wyraz w reformach w większym stopniu uwzględniających wymogi środowiskowe w produkcji rolnej. Wdrażanie dobrych praktyk rolniczych, czy też przestrzeganie zasad wzajemnej zgodności stało się obligatoryjne dla rolników, zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych funduszy w ramach realizowanych instrumentów WPR. Warunkowe finansowanie rolnictwa podkreśliło tym samym decydującą rolę gospodarstw rolnych w kształtowaniu stanu środowiska przyrodniczego. Podjęte działania polityczne wywołały potrzebę monitorowania skali oddziaływania produkcji rolnej na środowisko oraz poszukiwania interpretowalnych miar i odpowiednich metod badawczych, pozwalających na syntetyczną ocenę zrównoważenia gospodarstw rolnych, w tym jego organizacji wewnętrznej (powiązania produkcji roślinnej i zwierzęcej) oraz relacji z otoczeniem. Celem artykułu było określenie poziomu zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych oraz czynników go determinujących na podstawie danych FADN. Przedmiotem badań były gospodarstwa indywidualne objęte systemem rachunkowości rolnej w 2008 roku. Do badań wybrano 11 283 gospodarstwa następujących typów rolniczych: specjalizujące się w uprawach polowych (typ 1), specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym - zwierzęta trawożerne (typ 4), specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi - zwierzęta ziarnożerne (typ 5), różne uprawy (typ 6), różne zwierzęta (typ 7), różne uprawy i zwierzęta łącznie (typ 8). (abstrakt oryginalny)
EN
The changes in the Common Agricultural Policy have been introduced since the 90 s. of the 20th century, leading to reforms including higher environmental standards. The application of good agricultural practices or cross-compliance principles is mandatory for the farmers who are interested in obtaining additional funds for their activity. Conditional agricultural subsidizing emphasises the role of the agricultural holdings in the natural environment. There is a need for creating comprehensible indicators that will enable synthetic evaluation of agricultural holdings sustainability, including its internal organisation (interconnection between plant and animal production) and the relationship with the natural environment. The main purpose of the paper was estimation of the sustainability level of the agricultural holdings and factors determining this phenomenon on the basis of FADN data. The research involves 11 283 agricultural holdings covered by FADN system in 2008. There were 6 types of farming of agricultural holding considered in this analysis, namely: specialist fieldcrops (type 1), specialist grazing livestock (type 4), specialist granivores - feed on grain (type 5), mixed crops (type 6), mixed livestock (type 7), various crop and livestock (type 8). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 1.Baker S.: Sustainable development. Routledge, New York 2006. 66.
 • 2.Costanza R., Cumberland J.H., Daly H.E., Goodland R., Norgaard R.B.: An introduction to ecological economics. ISEE, CRC Press, Boca Raton, Florida 1997.
 • 3.Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A.: Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego. Refleksje na temat sprzężeń regulacyjnych i realnych [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red. J.St. Zegar). Raport PW nr 11. IERiGŻ-РІВ, Warszawa 2005.
 • 4.Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa 2009.
 • 5.Harasim A.: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNG-PIB, Puławy 2006.
 • 6. Krasowicz S.: Cechy rolnictwa zrównoważonego [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red. J.St. Zegar). Raport PW nr 11. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 • 7.Krasowicz S., Kuś J., Jankowiak J.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego [w:] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 7, Puławy 2007.
 • 8.Kuś J.: Rola zmianowania roślin we współczesnym rolnictwie. IUNG, Puławy 1995.
 • 9.OECD: Environmental Indicators for Agriculture. Issues and Design, vol. 2, 1999.
 • 10. Rószkiewicz M.: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 2002.
 • 11.Rószkiewicz M.: Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • 12.Runowski H.: Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsięwzięć rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t. 2, z. l, Warszawa 2000.
 • 13.Skarżyńska A.: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2008 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • 14.Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Statsoft, t. l, Kraków 2006.
 • 15.Strahl D., Walesiak M.: Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym. Przegląd Statystyczny, PAN, t. 44, Warszawa 1997.
 • 16.van Loon G.W., Patii S.G., Hugar L.B.: Agricultural sustainability. Strategies for assessment. SAGE Publications, New Delhi/Thousand Oaks/London 2005.
 • 17.World Commission on Environment and Development: Our Common Future. The World Commission on Environment and Development, Oxford University Press 1987.
 • 18.Woś A.: Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szansę rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa 2003.
 • 19.Woś A., J.St. Zegar: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa 2002.
 • 20.Wrzaszcz W.: Bilans nawozowy oraz bilans substancji organicznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red. J.St. Zegar). Raport PW nr 129. IERiGŻ-РІВ, Warszawa 2009.
 • 21.Zegar J.St.: Ekonomia wobec kwestii agrarnej. Ekonomista, nr 6, Warszawa 2010.
 • 22.Zegar J.St.: Kategoria optymalności w rozwoju rolnictwa. Współczesne wyzwania. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 3, Warszawa 2010.
 • 23.Zegar J.St.: Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Raport PW nr 11. IERiGŻ-РІВ, Warszawa 2005.
 • 24.Zegar J.St.: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 7, 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.