PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 6 | 793--823
Tytuł artykułu

Methodology of Social Capital Research and Its Empirical Testing

Warianty tytułu
Metodologia badań kapitału społecznego i jej sprawdzian empiryczny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper tackles the challenging research problem of measuring social capital as well as its increase and structure. It sets out by demonstrating the significance of the research problem, the definition of social capital and formulating research objectives and hypotheses. The theoretical part proposes research methods and a unique approach to formulating and operationalizing the notion of social capital. The authors have developed a multidimentional method of measuring social capital and test it empirically together with the hypotheses. The empirical part presents the outcomes of a survey of 8 counties of the and 4 communities (Wielkopolska Region) carried out between 2010 and 2011. The authors have measured and compared the assessments of social capital across respondent groups, defined gaps, optimized benchmarks for social capital profiles in counties and formulated a theoretical a model for stimulating its development. (original abstract)
Artykuł podejmuje trudny problem pomiaru kapitału społecznego, jego wzrostu i struktury. Autorzy wychodzą od wskazania znaczenia tego problemu, przedstawiają definicję kapitału społecznego oraz formułują cele badania i przyjęte hipotezy. W części teoretycznej artykułu autorzy podejmują próbę operacjonalizacji pojęcia kapitału społecznego i proponują wielowymiarową metodę jego pomiaru. Część empiryczna przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w latach 2010-2011 w 8 powiatach i 4 grupach respondentów Polski zachodniej (region Wielkopolska). Autorzy zmierzyli i porównali oceny kapitału społecznego w poszczególnych grupach respondentów, określili luki istniejące w tym względzie w poszczególnych zbiorowościach lokalnych i sformułowali teoretyczny model stymulowania wzrostu kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
793--823
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Gora, Poland
 • "Milenium" College of Gniezno
 • Poznan University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce: diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, ed. E. Skawińska, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2011.
 • Coase R H., Ning Wang, The Industrial Structure of Production: a Research Agenda for Innovation in an Entrepreneurial Economy, "Entrepreneurial Research Journal" 2011, No. 1(2).
 • Coleman J.S., Social capital in the creation of Human Social, "American Journal of Sociology" 1988, vol. 95.
 • Czajkowski W, Kilka uwag na temat Nowej Gospodarki Masłowa i Fukuyany, in: Nowa Ekonomia, t. 1, KUL, Lublin 2006.
 • Delhey J., Newton K., Determinanten sozialen Vertrauens. Ein international vergleichender Theorietest, in: Zivilgesellschaft und Sozialkapital: Herausforderungen politischer und sozialer Integration, ed. A. Klein, VS Verlag, Wiesbaden 2004.
 • De Soto H., Tajemnice kapitału. Dlaczego kapitalizm tryumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej, Fijor Publishing, Warszawa-Chicago 2002.
 • Fazlagić A., Problematyka budowy kapitału społecznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe WSHiU" 2005, nr 8.
 • Field J., Social Capital. Key ideas, Routledge, London 2003.
 • Findeisen, W., Gutenbaum J., Modele w analizie systemowej, in: Analiza systemowa -podstawy i metodologia, ed. W. Findeisen, PWN, Warszawa 1985.
 • Fornell, C. et al., Customer Satisfaction and Stock Prices: High Returns, Low Risk, "Journal of Marketing" 2006, Vol. 70.
 • Fukuyama F., Social Capital and Development: the Coming Agenda, "SAIS Review" 200 No. 1.
 • Golinowska S., Od redaktora numeru, "Polityka Społeczna" 2011, No. 5-6.
 • Grootaert Ch., Bastelaer T. van, Introduction and Overview, in: The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, ed. Ch. Grootaert, T. van Bastelaer, Cambridge University Press, Cambridge 2002a.
 • Grootaert Ch., Bastelaer T van, Understanding and Measuring Social Capital. A Synthesis of Findings and Recommendations from Social Capital Initiative, Forum Session on the Role of Institutions in Promoting Growth, Washington 2002b.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Hausner J., Za dużo kapitalizmu, za mało kapitału społecznego, in: Bohaterowie polskiej transformacji, ed. K. Gołata, WA.B., Warszawa 2010.
 • Klecka W.L., Discriminant Analysis (Quantitative Applications in Social Science), Sage University Papers, Albany NY 1980.
 • Knack S., Keefer P., Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, "The Quarterly Journal of Economics" 1997, November.
 • Knudsen B., Florida R., Rousseau D., Budging and Bonding: A Multidimesional Approach to Regional Social Capital, www.creativesclass.com/rfcgdb/articles/BridgingandBonding.pdf (15.08.2011).
 • Kołodko G., Wędrujący świat, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2009.
 • Krzyminiewska G., Współpraca i tworzenie kapitału społecznego. Przypadek wsi wielkopolskiej, in: Kapitał społeczny we wspólnotach, ed. H. Januszek, "Zeszyty Naukowe" No. 58, Wydawnictwa Akademii Ekomomicznej, Poznań 2005.
 • Kwiecień W., Metoda modelowania w badaniach ekonomiczno-rolniczych, PWRL, Warszawa 1968.
 • La Jeunesse R.M., Working Time Regulation as Sustainable Full Employment Policy: The Social Effort Bargain, Routledge Chapman & Hall, New York 2009.
 • Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do UE, ed. M. Gorynia, Wydawnictwa Akademii Ekomomicznej, Poznań 2002.
 • Matysiak A., Kapitał jako proces, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" No. 6, Kraków 2008.
 • McDonald M.A., Sutton W.A., Milne G.R., TEAMQUAL TM: Measuring Service Quality in Professional Team Sports, "Sport Marketing Quarterly" 1995, No. 4(2).
 • McLachlan G.J., Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition, J.Wiley&Sons, New York 2005.
 • Measuring Social Capital. An integrated Questionnaire, ed. Ch. Grootaert, "World Bank Working Papers" No. 18, World Bank, Washington 2004.
 • Myrdal G., Znaczenie i wartość ekonomii instytucjonalnej, in: Ekonomia w przyszłości, PWN Warszawa 1982.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 • Parasuraman A., Zeithami VA., Berry J., SERVQUAL:A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality, "Journal of Retailing" 1988, No. 64(1).
 • Putnam R.D., Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, A Touchstone Book, New York-London 2000.
 • Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (www.polska.2030.pl).
 • Skawińska E., Kapitał społeczny jako podstawa rozwoju przedsiębiorczości i współpracy, in: Wielkopolskie rzemiosło między tradycją a nowoczesnością, Wyższa Szkoła Bankowa, I Poznań 2008.
 • Strauss S., Volunteering and Social Inclusion. Interrelations between Unemployment and Civic Engagement in Germany and Great Britain, VS Verlag, Wiesbaden 2007.
 • Subramaniam M., Youndt M.A., The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities, "Academy of Management Journal" 2005, Vol. 48, No. 3.
 • Supiot A., Beyond Employment: Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Sztaudynger J.J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Wilczyński W., Dylematy polityki ustrojowej, in: Polska transformacja i jej przyszłość, ed. E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2009.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.