PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 49--63
Tytuł artykułu

Orientacja projektowa jako systemowe wspieranie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Project Guidance as Systemic Support of Management Control in Territorial Self-Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę przyjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego orientacji projektowej oraz jej wpływu na zapewnienie standardów kontroli zarządczej, zwłaszcza w kontekście zarządzania finansami. Autorzy dokonują charakterystyki kontroli oraz warunków jej skutecznej implementacji do sektora finansów publicznych na szczeblu samorządowym. Obok prezentacji zmian w porządku prawnym podejmują także tematykę orientacji projektowej w jednostkach samorządu terytorialnego i rezultatów wynikających z wdrożenia postulowanych w artykule rozwiązań. Autorzy zwracają także uwagę na zakres informacji zarządczej dostarczanej przez poszczególne techniki, co pozwala ocenić ich użyteczność z punktu widzenia procesu zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of the territorial self-government unit assuming project guidance and its impact on the assurance of management control standards, especially in the context of financial management. The authors describe the characteristics of the control and the conditions for its effective implementation in the public sector at territorial self-government level. In addition to presenting the changes in the legal order, they also discuss the subject of project guidance in territorial self-government units and the results arising from the implementation of the solutions proposed in the article. The authors also draw attention to the scope of management Information provided by the individual techniques, which allows for the assessment of their usefulness from the point of view of the management process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--63
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, póz. 84), s. 2-3.
 • Kowalczyk E., Kontrola zarządczą w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory procedur i instrukcji, Wrocław 2010.
 • Kuc B.R., Kontrola jako funkcja zarządzania, Warszawa 2009.
 • Płoskonka J., Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, "Kontrola Państwowa" 2006/2.
 • Płoskonka J., Założenia modelowe dla systemu budżetowania zadaniowego w Polsce, w: M. Postuła, P. Perczyński (red.), Wdrażanie budżetu zadaniowego, Warszawa 2009.
 • Niewęgłowski A., Controlling w jednostkach administracji publicznej;, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, t. 2, Szczecin 2006.
 • Puchacz K., Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań, Gdańsk 2010.
 • . Siwoń M., Aplikacja międzynarodowych standardów wewnętrznej kontroli finansowej do polskiego systemu prawnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. | Ekonomiczne Problemy Usług" 2006/1, s. 169-175.
 • Skica T., Budżet jako narzędzie zarządzania finansami lokalnymi, "Samorząd Terytorialny" 2005/7-8.
 • Skica, Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009, s. 71-81.
 • Strojny J., Wybrane obszary dylematów decyzyjnych a koncepcja zarządzania przedsiębiorczego jednostką samorządu terytorialnego, w: A. Grzesik, W Tabasz (red.), Rozwój lokalny. Wybrane zagadnienia społeczne, Rzeszów 2005, s. 15.
 • Skica T., Żmuda M., Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2008/21.
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach l publicznych, Druk Sejmowy VI kadencji nr 1181, s. 25.
 • Strojny J., Model zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w gospodarce globalnej, w: B. Plawgo (red.), Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem, Białystok 2008, s. 306.
 • Strojny J., Ulijasz B., Witkowski K., Miśkiewicz M., Żołyniak J., Ocena orientacji projektowej samorządu, Nowy Targ 2012, niepubl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.