PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 64 Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne | 53--73
Tytuł artykułu

Determinanty rozwoju koncepcji i praktyki ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Factors of Idea and Practice Development of the Corporate Ecological Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi odpowiedź na narastającą dynamikę i złożoność interakcji przedsiębiorstw z otoczeniem. Oznacza to m.in. konieczność poszerzania kryteriów oceny przedsiębiorstw o cele pozaekonomiczne, związane z szeroko pojętym interesem społecznym. W tym kierunku opracował koncepcję H.I Ansoff, według którego przedsiębiorstwa jako organizacje służące otoczeniu realizują trzy kategorie transakcji z otoczeniem: techniczne, handlowe i politycznej. Pierwszy etap rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności charakteryzował się wypełnianiem obowiązków społecznych przez dynamicznie rozwijające się korporacje. Podejmowanie dobrowolnych zobowiązań społecznych było często formą wymuszonej reakcji na narodowe rozwiązania legislacyjne i administracyjne. Zakładały one konieczność większej kontroli państwa nad dynamicznie rozwijającymi się korporacjami. Rosnący udział korporacji w eksploatacji bogactw naturalnych, często o charakterze rabunkowym, uczynił ważnym problem przejmowania przez nie dobrowolnej odpowiedzialności za zanieczyszczenie i ochronę środowiska (fragment tekstu)
EN
In this article thc directions of evolution of the ecological corporate responsibilily concept have been presented. Global and structural conditions have been characterized. The necessity of a holistic and systematic approach in examining the interaction between corporation and environment has been shown. Furthermore, the main motives and premises of voluntary proecologic actions undertaken by enterprises have been described together with the instruments applied. The role of corporation within the area and the premises of its responsibility for the environment have been discussed. The particulars of undertaking ecological responsibility by SMEs have also been stressed. Finally, the results of questionnaire rescarch have been presented concering the evaluation of the selected problems of theory and practice in the field of corporate environmental responsibility. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • H. I. Ansoff: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 • A. Budnikowski: Ochrona środowiska jako problem globalny. PWE. Warszawa 1998.
 • Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Red. W Gasparski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • M. Rybak: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • T. Donaldson. Lee E. Preston: The Stakeholders Theory of the Corporation, Concepts, Evidence and lmplications. ,,Academy of Management Review" 1995, Vol. 20, Issue 1, January, p. 65.
 • L. Preuss: The Green Multiple. Palgrave Macmillan, New York 2005.
 • M. Rojek-Nowosielska: Wpływ kultury organizacyjnej na odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa. ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 6.
 • Ch. Laszlo: Firma zrównoważonego rozwoju. Studio Emka. Warszawa, s. 78.
 • C.H. Teutsch: Biznes na cenzurowanym. "The New York Times" 27.12. 2005.
 • R. Trochimiuk: Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. ,,Masters of Business Administration"' 2003, nr l.
 • D. Maison: Dla własnych korzyści czy na rzecz społeczeństwa. ,,Harvard Business Review" maj 2005, nr 27.
 • R.M. Kanter: Korporacyjna innowacyjność społeczna - nowy model innowacji. W: Zarządzanie innowacją. Helion, Katowice 2006, s. 169-170.
 • C.K. Prahalad: The Fortune an the Bottom of the Pyramid. Wharton School Publishing 2006. p.48.
 • P. Płoszajski, J. Szumniak, P. Pohrybieniuk: Firma jako odpowiedzialny obywatel. Koncepcja podstawy globalnej piramidy ekonomicznej w praktyce. W: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Wrocław 2008, s. 58-67.
 • A. Chodyński: Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Difin. Warszawa 2007.
 • Z. Bauman: Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Znak, Kraków 2007, s. 317-321.
 • M. Kozmana, A. Łojewska: Biznes zapłaci za czyste powietrze nad Europą. ,,Rzeczpospolita" 27 marca 2007.
 • T. Buck: Unia chce, by cały świat przestrzegał jej reguł. ,,Financial Times" 19.02.2007.
 • M. Rojek-Nowosielska: System i modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Wrocław 2008, s. 69-75.
 • J. Rokita: Systemowe podejście do tworzenia nowego paradygmatu w naukach o zarządzaniu. W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2007, s. 31.
 • R. Janikowski: Czym jest zarządzanie antropopresją? ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 6, s. 25
 • H. Jastrzębska-Smolaga: W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 117-119.
 • James. P. Womack. Daniel T. Jones: Nowa płaszczyzna konkurowania: wydajna konsumpcja. ,,Harvard Business Review" mąj 2005, nr 27.
 • J. Bajończyk: Globalna sprzedaż i troska. "Rzeczpospolita" 27 marca 2007.
 • J. Stankiewicz: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toruń 2002. s. 88.
 • S. Galata: Biznes w przestrzeni etycznej. Difin, Warszawa 2007, s. 104 i n.
 • A. Matuszak-Flejszman: System zarządzania środowiskowego w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 • J. Ejdys: Ocena instrumentów polityki ekologicznej państwa. ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 6, s. 62-63.
 • G. Winter: Czysty zysk. Przewodnik środowiskowego zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Artystyczne i Reklamowe S. Kowalski i S-ka, Warszawa 1995.
 • A. Kubasik: Obszary kreowania kompetencji ekologicznych przedsiębiorstwa. ,,Przegląd Organizacji" 2006, nr 5.
 • Corporate Environmental Strategy and Competitive Advantage. Eds. S. Sharma, J.A. Aragon-Correa. Edward Elgard Publishing Limited, Cheltenham, UK, Northhampton, MA, USA. 2005, p.96-109.
 • J. Rokita, K. Serafin, A. Kubasik: Etyka jako obszar wyborów strategicznych przedsiębiorstw. Badania statutowe 2008, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.