PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych : perspektywa nauki i biznesu | 13--66
Tytuł artykułu

Kompetencje absolwentów studiów wyższych w świetle ogólnoeuropejskich badań Cheers, Reflex i Tuning

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrastające znaczenie analizy kompetencji absolwentów szkół wyższych jest wynikiem przemian tożsamości współczesnych uczelni i coraz silniejszych związków szkolnictwa wyższego z otoczeniem gospodarczym, a w odniesieniu do powstającego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA) - presji wywieranej przez promotorów procesu bolońskiego oraz rządy krajów sygnatariuszy deklaracji bolońskiej. Nie bez znaczenia, biorąc pod uwagę realia europejskie, jest także oddziaływanie innych czynników zewnętrznych w postaci zmian zachodzących na absolwenckich rynkach pracy (wzrost bezrobocia, zmiany wymagań kwalifikacyjnych) oraz przemian demograficznych (spadek liczebności roczników w wieku studiów wyższych). Wyrazem tych tendencji jest wzrost zainteresowania zatrudnieniem absolwentów oraz ich zdolnością do zatrudnienia, czy też innymi słowy adaptacyjnością na rynku pracy (employability). (fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • A.F.Cabrera, D.J.Weerts, B.J.Zulick : Making an Impact with Alumni Surveys. W : Enhancing Alumni Research : European and American Perspectives. Eds. D.J.Weerts, J.Vidal. "New Directions for Institutional Research" 2005, No. 126, Jossey-Bass, San Francisco, s.5, 8-11.
 • D.C. McClelland : Testing for Competence Rather than for "Intelligence". "American Psychologist" 1973, No.28(1), s. 3-9.
 • C.K.Prahalad, G.Hamel : The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" May-June 1990.
 • R.E.Boyatzis : The Competenet Manager : A Model for Effective Performance. John Wiley & Sons, New York 1982.
 • L.M. Spencer, S.M.Spencer : Competence at Work. John Wiley & Sons, New York 1993.
 • G.Filipowicz : Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. PWE, Warszawa 2004.
 • Oleksyn T. : Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • A.Rakowska : Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • P.Smółka : Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 • Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Red. S.A.Witkowski, T.Listwan. Difin, Warszawa 2008.
 • Kompetencje transferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. Zarządzanie. Red. S.Konarski, D.Turek. OW SGH, Warszawa 2010.
 • UNIDO : UNIDO Competences. Part I. Strengthening Organizational Core Values and Managerial Capabilities. UNIDO, 2002, s.11.
 • Performance Indicators in Higher Education in the UK, zasoby internetowe HESA (Higher Education Statistics Agency), http://www.hesa.ac.uk.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 84, poz. 455, Art. 13a.
 • Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. MNiSzW, Warszawa 2010, zasoby internetowe MNiSzW : http://www.nauka.gov.pl.
 • Holmes L. : Understanding the Competence of College Graduates : Possession, Position, or Process ? Keynote presentation to International Forum on Higher Education Evaluation. National Taiwan Normal University, October 2008, s. 2.
 • Ewangelista L. : Competencies and Career Guidance, s.2, zasoby internetowe firmy konsultingowej Leonardo Evangelista : http://www.orientamento.it.
 • Zestawienie definicji Krajowych Ram Kwalifikacji, zasoby internetowe MNiSzW : http://www.nauka.gov.pl.
 • Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu, Tuning, Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji, Warszawa 2008, s. 140 i 146.
 • A.Garcia-Aracil, J.G.Mora, L.E. Vila : The Rewards of Human Capital Competence for Young European Higher Education Graduates. "Tertiary Education and Management" 2004, Vol. 10, No 4, s. 290.
 • P.A. McLagan : Competency Systems in the New World of Work. s. 7-9, zasoby internetowe McLagan International, Inc. : http://www.mclaganint.com/.
 • G.A.Murphy, B.A.Calway : Skilling for the Workforce _ The Imperative of Stated Education Policies.Referat przedstawiony na 29. Forum EAIR, Uniwersytet w Innsbrucku 26-29 sierpnia 2007, s. 4.
 • L.S.Shulman : Making Difference : A Table of Learning. "Change" 2002, Vol. 34, No. 6, zasoby internetowe Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching : http://www.carnegiefoundation.org.
 • E.Rainsbury, D.Hodges, N.Burchell : Ranking Workplace Competencies : Student and Graduate Perceptions. "Asia-Pacific Journal of Cooperative Education" 2002, Vol. 3(2), s. 15.
 • TeamView360. Facilitator's Manual, Envisia Learning, Santa Monica 2005.
 • ManagerView360. Facilitator's Guide, Envisia Learning, Santa Monica 2009, s. 29-31.
 • S.Adam : An Introduction to Learning Outcomes. A Consideration of the Nature, Function and Position of Learning Outcomes in the Creation of the European Higher Education Area. W : EUA Bologna Handbook. Making Bologna Work. Eds. E.Froment, J.Kohler, L.Purser and L.Wilson. Chapter B _ Introducing Bologna Objectives and Tools, Raabe Verlag, Berlin 2006, s. 2.
 • Europejskie Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (2005).
 • Europejskie Ramy Kwalifikacji dla Uczenia się przez Całe Życie (ERK, 2008).
 • S.Adam : Using Learning Outcomes A Consideration of the Nature, Role, Application and Implications for European Education of Employing "Learning Outcomes" at the Local, National and International Levels, Using Learning Outcomes. United Kingdom Bologna Seminar, 1-2 July 2004, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, s. 4.
 • D.Goleman : What Makes a Leader. "Harvard Business Review" November/December 1998, Vol. 76, Iss. 6, s. 95.
 • D.Kennedy, A.Hyland, N.Ryan : Writing and Using Learning Outcomes: A Practical Guide. W : EUA Bologna Handbook. Making Bologna Work.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe zycie (2006/962WE), Dz.U.UE L394/10, 30.12.2006.
 • London Communique. Towards the European HigherEducation Area: Responding to Challenges in a Globalised Word, 18 May 2007; The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the New Decade. Communique of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009.
 • Workin Group on Employability ,"Employability : the Employer's Perspective and its Implications", Official Bologna Seminar, 6-7 November 2008, Abbaye de Neumunster, Luxembourg, s. 2-4.
 • BUSINESSEUROPE Position Paper on the Employability of Graduates, 8 May 2007, zasoby internetowe BUSINESSEUROPE : http://www.businesseurope.eu.
 • H.Schomburg : Handbook for Graduate Tracer Studies. Centre for Research on Higher Education and Work, University of Kassel, 2003, s. 29-30.
 • R.Williams, J.Brennan, A.Woodley : Alumni Studies in the United Kingdom. W : Enhancing Alumni Research : European and American Perspectives, s.86-89.
 • H.Schomburg, U.Teichler : Higher Education and Graduate Employment in Europe. Results from Graduate Surveys from Twelve Countries. Higher Education Dynamics Series, Vol. 15, Springer, Dodrecht 2006.
 • The Flexible Professional in the Knowledge Society : General Results of the REFLEX Project. Eds. J.Allen and R. van der Velden.
 • J.Allen, R. van der Velden: The Flexible Professional in the Knowledge Society : Conceptual Framework of the REFLEX Project, REFLEX Workin paper 1.
 • Sample Design REFLEX Version 8 October 2004, zasoby internetowe projektu REFLEX: http://www.fdwwb.unimaas.nl/roa/reflex.
 • REFLEX: Conclusions and Policy Implications. The Flexible Professional in the Knowledge Society: Results from a European Study, prezentacja multimedialna R.van der Veldena przedstawiona na spotkaniu rady projektu HEGESCO, Ljubljana, Slovenia, 7 February 2008, zasoby internetowe projektu HEGESCO: http://www.hegesco.org
 • Report on the Large-Scale Graduate Survey: Competencies and Early Labour Market Careers of Higher Education Graduates. Eds. J.Allen, R.van der Velden, University of Ljubljana, December 2009, zasoby internetowe projektu HEGESCO: www.decowe.org
 • B.Little, E.Braun, W.Tang: Competences Possessed and Required by European Graduates. Report to HEFCE by Centre for Higher Education Research and Information, The Open University, CHERI, November 2008.
 • Introduction to Tuning Educational Structures in Europe. Universities' Contribution to the Bologna Process, Tuning [Tuning General Brochure], 2007.
 • Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w proces boloński. Tuning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2008, zasoby internetowe projektu Tuning: http://www.tuning.unideusto.org.
 • Tuning Educational Structures in Europe II. Universitie' Contribution to the Bologna Process. Eds. J.Gonzales, R.Wagenaar, s.45, zasoby internetowe projektu Tuning: http://www.tuning.unideusto.org
 • U.Teichler, B.Kem: Towards a New Understanding of the Relationships between Higher Education and Employment. "European Journal of Education" 1995, Vol. 30, No. 2.
 • J.Allen, G.Ramaekers, R.van der Velden: Measuring Competencies of Higher Education Graduates. W : Enhancing Alumni Research: European and American Perspectives, s. 51-58.
 • zasoby internetowe Quality Assurance Agency for Higher Education (QAAHE): http://www.qaa.ac.uk/
 • Bielecki P. : Sylwetka absolwenta studiów z zakresu zarządzania (standardy benchmarkingowe QAAHE/ABS oraz standardy programowe projektu Tuning). "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 1 (115), s. 77-99.
 • Student Employability Profiles : A Guide for Higher Education Practitioners, The Council for Industry and Higher Education. The Higher Education Academy, September 2006, s. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.