PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 30--43
Tytuł artykułu

Ewolucja przedsiębiorstwa w środowisku wirtualnym

Warianty tytułu
The evolution of a company in virtual environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest uporządkowanie pojęciowe form działalności przedsiębiorstw, wykorzystujących sieci elektroniczne jako infrastrukturę organizacyjną. Zostały omówione najistotniejsze rozwiązania organizacyjne związane z delokalizacją biznesu, przede wszystkim outsourcing, offshoring i crowdsourcing. Przedstawione modele funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce elektronicznej wskazują charakter przemian organizacyjnych i nowe sposoby działalności gospodarczej. Autorka podkreśla, że nowe uwarunkowania technologiczne, ekonomiczne i społeczne pobudzają niezwykłą kreatywność gospodarczą, przejawiającą się w powstawaniu i modyfikowaniu form współczesnego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to put in order the notion of business activities, in which the electronic networks serve as organizational infrastructure. Are discussed the most essential organizational solutions related to business relocation, especially outsourcing, off-shoring and crowd-sourcing. Presented models of a company in the electronic economy indicate the nature of organizational change and new ways of business activities. The author points out, that the new technological, economic and social conditions boost remarkable economic creativity, manifested in the creation and modification of contemporary enterprise forms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
30--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Allert J., You're hired, now go home, "Training and Development", 2001, Vol. 55, No. 3, pp. 55-58.
 • Barnsley M.F., Fractals everywhere, 2 ed. Morgan Kaufmann, San Francisco 2000, p.l.
 • Bryant Ch.C., Surging BRIC middle classes are eclipsing global poverty, "The Christian Science Monitor", 17 May 2011, http://www.csmonitor.com/World/2011/0517/Surging-BRIC-middle-classes-are- eclipsing-global-poverty 20.05.2011.
 • Brzozowski M., Organizacja wirtualna, PWE, Warszawa 2010, s. 53, 63-69.
 • Byrne J., The Virtual Corporation, "BusinessWeek", 1993, 8 Feb., pp. 98-103.
 • Chandra R., Shankar V., Business process outsourcing: a costs perspective, "European Business Forum", 2004, Vol. 19, pp. 50-53.
 • Ciesielska-Maciągowska D., Wptyw zmiany kosztów transakcyjnych na procesy outsourcingu i offshoringu, [w:] Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw, R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 160.
 • Corbett M.F., The outsourcing revolution. Why it makes sense and how to do it right, Dearborn Trade Publishing, Chicago 2004, p. 55.
 • Danik L., Outsourcing usług informatycznych, "Marketing i Rynek", 2009, Vol. 16, nr 1, s. 9-14.
 • Deardorff A.V., How Robust is Comparative Advantage?, "Review of International Economics", 2005, Vol. 13, Issue 5, pp. 1004-1016.
 • Dokąd zmierza outsourcing, "Harvard Business Review Polska", 2010, nr 3, s. 132-137.
 • Dziembek D., Wiedza w organizacji wirtualnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 2010, nr 101, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 31.
 • Engelhardt ]., Typologia przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Gibbs M., CloudCrowd: Crowdsourcing2.0, "Networkworld.com" 30 March 2010, http://www. networkworld.com/newsletters/web/2010/032910webl.html?page=l 7.07.2011.
 • Greaver M.F., Strategie Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, Amacom, New York 1999, p. 5.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002, s. 40, 42.
 • Information Economy Report 2009. Trends and Outlook in Turbulent Times, United Nations Publication, New York, Geneva 2009.
 • Information Economy Report 2011. ICTs as an Enabler for Private Sector Development, UNCTAD, New York, Geneva 2011, pp. 54-55.
 • Kasper-Fuehrer E.C., Ashkanasy N.M., The Interorganizational Virtual Organization: Defining a Weberian Ideal, "International Studies of Management & Organization", 2003, Vol. 33, No. 4, pp. 34-64.
 • Kawik A., Google+ najskuteczniejszym serwisem spolecznościowym dla firm?, "SocialPress" z dn. 17.09.2012, http://socialpress.pl/2012/09/google-najskuteczniejszym-serwisem-spolecznosciowym- -dla-firm-tak-twierdza-mali-i-sredni-przedsiebiorcy/ (19.09.2012).
 • Kisielnicki ]., MIS, systemy informatyczne zarządzania, Wyd. Placet, Warszawa 2008, s. 357, 360.
 • Kwon Y., Lee H.-K., Lee S., Lee ]., The Virtual Enterprise: Redefining the Concept, [in:] Web and Communication Technologies and Internet-related Social Issues-HIS - 2003, ed. by Ch.-W. Chung, Ch.-K. Kim, W. Kim, T.-W. Ling, K.-H. Song, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg 2003, p. 251.
 • Lamb R., Davidson E., Hybrid Organization In High-Tech Enterprise, paper for the 17th Bled eCommerce Conference eGlobal, Bled, Slovenia, June 21-23, 2004, http://www.bledconference.org/ proceedings.nsf/0/307fcfa5edf0f468cl256ee000274446/$FILE/04Lamb.pdf (12.10.2012).
 • Laudon K.C., Laudon J.P., Schoder D., Wirtschaftsinformatik: Eine Einführung, 2. Auflage, Pearson Studium, München 2010, pp. 607-608.
 • La Vecchia G., Cisternino A., Collaborative Workforce, Business Process Crowdsourcing as an Alternative ofBPO, [in:] Current Trends in Web Engineering. 10th International Conference on Web Engineering, F. Daniel, F.M. Facca (eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010, p. 426.
 • Li F., What Is e-Businessi: how the Internet transforms organisations, Blackwell Publishing, Oxford 2007, p. 13.
 • Łobejko S., Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, A. Herman, K. Poznańska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 293.
 • Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, WN PWN, Warszawa 2006, s. 106, 236, 239.
 • Mandelbrot B.B., The Fractal Geometry of Nature, Freeman, San Francisco 1982.
 • Najda-Janoszka M., Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010, s. 45.
 • OECD Internet Economy Outlook 2012, OECD Publishing, Paris 2012, http://dx.doi. org/10.1787/9789264086463-en (16.10.2012), pp. 142-143.
 • Niederman F., Kundu S., Salas S., IT Software Development Offshoring: A Multi-Level Theoretical Framework and Research Agenda, "Journal of Global Information Management" (JGIM), 2006, Vol. 14, Issue 2, pp. 52-74.
 • Picot A., Reichwald R., Wigand R.T., Die grenzenlose Unternehmung. Information, "Organisation und Management", 2003, 5, Auflage, Gabler, Wiesbaden.
 • Pihkala T., Varamäki E., Vesalainen J., Virtual organization and the SMEs. A review and model development, "Enterpreneurship & Regional Development", 1999, No. 11, Issue 4, pp. 335-349.
 • Pizło W., Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 107, 348.
 • Radio M.J., Offshoring i outsourcing w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy i zatrudnienie, [w:] Globalizacja usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Services Centers, A. Szymaniak (red.), Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007, s. 218-219.
 • Research Reveals. Consumers Increasingly Interested In Social Login To Alleviate Online Registration Headaches, Janrain 10.01.2012, http://janrain.com/about/newsroom/press-releases/research-reveals- consumers-increasingly-interested-social-login/ (19.10.2012).
 • Robertson Ch.J., Lamin A., Livanis G., Stakeholder Perceptions of Offshoring and Outsourcing: The Role of Embedded Issues, "Journal of Business Ethics", 2010, Vol. 95, Issue 2, pp. 167-189.
 • Rochalski K., Outsourcing: wzrost popularności i obaw, "Harvard Business Review Polska", 2011, nr 4, s. 20-21.
 • Rodríguez-Clare A., Offshoring in a Ricardian World, "American Economic Journal. Macroeconomics", 2010, Vol.2, Issue 2, pp. 227-258.
 • Rybiński K., Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe, [w:] Globalizacja usług Outsourcing, Offshoring i Shared Services Centers, A. Szymaniak (red.), Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007, s. 170.
 • Sobińska M., Zarządzanie outsourcingiem informatycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 17-19.
 • Tambe P.B., Hitt L.M., How Offshoring Affects IT Workers, "Communications of the ACM", 2010, Vol. 53, Issue 10, pp. 62-70.
 • The 2011 Global Outsourcing 100, "Fortune" 2011, 23 May, Special Advertising Section, http:// www.iaop.org/Download/Download.aspx?ID=16096cAID=&SSID=&TKN=c24842b0e7124 dd58887 11.07.2012, p. 4.
 • Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE Warszawa 2001, s. 13.
 • Urbanek P., Outsourcing w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w świetle teorii kosztów transakcyjnych, "Gospodarka Narodowa", 2011, tom 21, nr 4, s. 69-84.
 • Warnecke H.-J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, WN PWN, Warszawa 1999, s. 106, 109.
 • Żorska A., Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji, [w:] Globalizacja usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Services Centers, A. Szymaniak (red.), Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007, s. 198.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.