PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 255 Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja | 70--81
Tytuł artykułu

Wycena środków trwałych w wartości przeszacowanej według MSSF i ustawy o rachunkowości - rzetelny obraz czy źródło możliwych manipulacji?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Valuation of Fixed Assets at Revalued Amount in IFRS and Polish Accounting Act - Fair View or Potential Source of Manipulation?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono analizie jednego z modeli wyceny bilansowej, jakim jest model przeszacowania. Autorka skupiła się na omówieniu zasad i możliwości zastosowania tego modelu do wyceny środków trwałych. Podjęła także próbę dyskusji nad oceną jego rzetelności i możliwości wykorzystania do manipulacji obrazem finansowo-majątkowym jednostki wynikającym ze sprawozdania finansowego. Zakres stosowania modelu przeszacowania w polskich jednostkach oceniono na podstawie przeglądu polityk rachunkowości spółek wchodzących w skład WIG 20 na dzień 15 maja 2012 r. Tylko jedna z badanych firm przyjęła model przeszacowania do wyceny jednej grupy środków trwałych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the aanalysis of one of models of valuation which is the revaluation model. The author focuses on discussing the principles and applicability of this model for the valuation of fixed assets She also attempts to discuss the assessment of its reliability and usability for the manipulation of financial situation resulting from the financial statements. The scope of the revaluation model in Poland was rated based on the review of accounting policies of companies on WIG 20 on 15 May 2012. Only one of the surveyed companies has adopted the revaluation model for the valuation of one group of its fixed assets. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Luty Z. [2010], Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), SKwP, Warszawa.
 • Materiały konferencyjne "Rachunkowość w Dziele Integracji Unii Europejskiej", która odbyła się 29 listopada 2011 r. w Warszawie.
 • MSR 16 "Rzeczowe aktywa trwałe" [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., t. I, IASB, Londyn 2007.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r. (MP z 1995, nr 9, poz. 125).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (DzU z 1995, nr 7, poz. 34).
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe roczne KERNEL Holding S.A. za rok zakończony 30 czerwca 2011 r., sporządzone w oparciu o MSSF, www.kernel.ua (dostęp 15.05.2012).
 • Sprawozdania finansowe jednostek należących do WIG 20 za 2011 r., prezentowane na ich stronach internetowych, adresy dostępne przez stronę: www.gpw.pl (dostęp 15.05.2012).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010, nr 51, poz. 307, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.