PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 255 Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja | 92--107
Tytuł artykułu

Rosyjskie prawo bilansowe a identyfikacja, pomiar i wycena środków trwałych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Russian Balance Law and Identification, Measurement and Valuation of Fixed Assets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Środki trwałe stanowią obecnie ważny element majątku podmiotów gospodarczych. Prawo bilansowe, obowiązujące w różnych krajach, także w części dotyczącej środków trwałych kształtuje się pod wpływem zarówno własnych doświadczeń w tym zakresie, tradycji, aktualnych potrzeb, jak i rozwiązań międzynarodowych. Postępująca globalizacja, rozwój handlu, swoboda przepływu kapitałów powodują, że rośnie znaczenie posiadania wiedzy na temat rozwiązań w tym zakresie stosowanych w różnych krajach. Celem napisania tego artykułu jest analiza i ocena rozwiązań dotyczących środków trwałych przyjętych w Federacji Rosyjskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Fixed assets at present are an important element of property of economic entities. Balance law also in the part related to fixed assets in many countries is developed under the influence of their own experiences, traditions, actual needs and international solutions. Progressing globalization, development of trade and free flow of capital cause that the importance of having knowledge about solutions adapted within that scope in different countries has been rising. The aim of this article is an analysis and assessment of solutions regarding fixed assets adapted in the Russian Federation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Астахов В.П. [2011], Бухгалтерский (финансовый) учёт, Юрайт, Москва.
 • Булатов М.А. [2005], Теория бухгалтерского учёта, Издательство Экзамен, Москва.
 • Федеральный закон "О бухгалтер
 • ском учете" от 21 ноября 1996 №129ФЗ. Hendriksen E.A., Breda M.F. van [2002], Teoria rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Межуева Т., Нормативное регулированиe бухгалтерского учёта в РФ, www.rosbuh.com [18.01.2011].
 • Мезенцева Е.С., Немцова Е.С. [1998], Гармонизация системы бухгалтерского учёта в соот- ветствии с Международными Стандартами Бухгалтерской Отчётности, Серия "Эконо- мика", выпуск 1, Северо-Кавказский Государственный Технический Университет.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2011, SKwP, Warszawa 2011, część A, MSSF 16.
 • Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ).
 • Положение по бухгалтерскому учёту "Бухгалтерская отчётность организации", ПБУ 4/99, утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 45н, с изменениями от 18.02.2006 № 115н, от 08.11.2010 № 142н.
 • Положение по бухгалтерскому учёту "Учётная политика организации", ПБУ 1/2008, утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106 н, с изменениями от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132 н, от 08.11.2010 № 144н.
 • Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт нематериальных активов", ПБУ 14/2007, с изменени- ями от 25.10.2010 № 132 н.
 • Положение по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств", ПБУ 6/2001, с изменениями от 25.10.2010 № 132 н.
 • Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федера- ции, утверждено Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. Н 34н, зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 1998 г. № 1598.
 • Приказ Минфина Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 67н, "О формах бухгалтерской отчётности организации", (с изменениями от 31 декабря 2004 г., от 18 сентября 2006 г., от 8 ноября 2010 г.).
 • Приказ Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств".
 • Соколов Я.В., Соколов В.Я. [2011], История бухгалтерского учета, Магистр, Инфра-М.
 • Сушбов А.Е., Жарылгасова Б.Т. [2005], Бухгалтерский учёт и аудит, Кнорус, Москва.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.