PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 255 Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja | 118--126
Tytuł artykułu

Aktualizacja wyceny środków trwałych do wartości godziwej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Revaluation of Fixed Tangible Assets to Fair Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu aktualizacji wyceny środków trwałych związanej z przeszacowaniem ich wartości do wartości godziwej oraz skutkom sprawozdawczym tego przeszacowania. Opisano w nim istotę i rodzaje odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, regulacje rachunkowości w zakresie aktualizacji wyceny środków trwałych do wartości godziwej oraz wpływ tego rodzaju aktualizacji na sprawozdanie finansowe. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań oraz konsekwencji sprawozdawczych aktualizacji wyceny środków trwałych do wartości godziwej i prowadzącej w większości przypadków do zwiększenia wartości tych aktywów. Aktualizacja wyceny tej grupy aktywów wiąże się z implementacją MSR/MSSF. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of revaluation of tangible long-lived assets to fair value. It describes the essence and kinds of revaluation of fixed tangible assets, accounting regulations for revaluation of tangible long-lived assets to fair value and the influence of allowance for revaluation to fair value on the financial statement. The objective of the paper is to analyze the determinants and the effects of financial reporting of upward revaluations of tangible long-lived. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P. [2006], Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa.
 • Jurczyga M. [2006], Utrata wartości aktywów w rachunku przepływów pieniężnych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 2.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów".
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, SKwP, Warszawa 2007.
 • Pfaff J., Messner Z. (red.) [2011], Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Poniatowska L. [2008], Odpisy aktualizujące wartość aktywów - wpływ na sprawozdanie finansowe, [w:] Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Poniatowska L., Rówińska M. [2006], Odpisy aktualizujące i ich znaczenie w wycenie bilansowej, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Szczecin.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2009, nr 152, poz. 1223).
 • Walińska E. [2009], Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.