PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 40 | 139--161
Tytuł artykułu

Polski system podatku VAT - ewolucja po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wpływ polityki podatkowej na stan gospodarki jest więc oczywisty. To ona przez różnego rodzaju przepisy prawne, wysokość nakładanego obciążenia fiskalnego oraz dostarczone subwencje kształtuje konkurencyjność firm, kraju i może zachęcić do napływu kapitału zagranicznego. Na straży realizacji uczciwej konkurencji na Jednolitym Rynku stoi Komisja Europejska, która poprzez działania harmonizujące, systemem podatkowym VAT (wspólne zasady dotyczące przepisów prawa podatkowego) chce ukazać atrakcyjną UE jako całość do inwestycji, wzrostu gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności oraz utworzenia większej liczby miejsc pracy. Dla UE głównym celem jest zmniejszenie różnic i dysproporcji gospodarczych i społecznych. Unia szczególną uwagę zwraca na politykę gospodarczą państw członkowskich (kryteria konwergencji), które, finansując swoje wydatki publiczne, nie zwracają uwagi na przekroczony budżet i zbyt duże zadłużenie, co może mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy także pozostałych krajów UE. Państwo nakłada różnego rodzaju podatki, ponieważ każdy podatek ma inne działanie na gospodarkę, a negatywne skutki kilku podatków mogą wzajemnie się znosić lub być łagodzone. Warto zauważyć, iż w systemie podatkowym naszego państwa - to podatki pośrednie, a w szczególności podatek od wartości dodanej, odgrywają istotną rolę - stabilności budżetu państwa. Ma on przewagę nad podatkiem bezpośrednim, ponieważ nie zależy od stopnia rentowności przedsiębiorstw. Zdecydowanie ten podatek jest łatwiejszy do wyegzekwowania, ograniczając jednocześnie pole do nadużyć, manipulacji i interpretacji. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., VAT Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Prawo podatkowe Wspólnoty, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005.
 • II Dyrektywa dotycząca wspólnego systemu VAT nr 67/228/EWG (OJ 071 z 14.04.1967, p. 1303-1312).
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347).
 • http://bip.nik.gov.pl.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • http://fi.nanse.wnp.pl.
 • http://gospodarka.gazeta.pl.
 • http://podatki.gazetaprawna.pl.
 • http://www.batory.org.pl.
 • http://www.euractiv.pl.
 • http://www.money.pl/podatki/vat.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ogłoszona w Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483, zm. Dz. U. 2009 nr 114 poz. 946 21.10.2009.
 • Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2002.
 • I Dyrektywa Rady nr 67/227/EEC z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych (OJP 071 z 14.04.1967, p. 1301).
 • Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej 1287/2003/WE z 15 lipca 2003 r., (Dz. U. UE nr L 181 z 19 lipca, s. 1).
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 • Sygnatura sprawy C - 243/03 w sprawie Komisja Europejska v. Republika Francuska.
 • Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007.
 • VI Dyrektywa Rady nr 77/388/EEC z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (OJ L nr 145, z 13.06.1977, s. 1 z późn. zm.).
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r./OJC 1992, Nr 224, poz. 1, tj. OJC Nr 325, poz. 33 z 24.12.2002 r.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.
 • Winiarski B., Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.