PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 7 | 23--33
Tytuł artykułu

Przetwarzanie informacji niejawnych w stosunkach pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Processing Confidential Information in Working Relationships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z art. 100 § 2 pkt 5 kodeksu pracy na pracowniku ciąży obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. W zakres tego obowiązku wchodzi również powinność ochrony informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Ustawa ta wprowadziła szereg przełomowych zmian, takich jak na przykład rezygnacja z tradycyjnych kategorii pojęciowych "tajemnicy państwowej" i "tajemnicy służbowej" czy też wyłączenie z zakresu regulowanej nią ochrony tajemnic chroniących prywatne interesy obywateli i przedsiębiorców niemających związku z interesem Rzeczypospolitej Polskiej. Zmodyfikowała również, i do pewnego stopnia uprościła, wiele szczegółowych zasad funkcjonowania podmiotów będących dysponentami informacji niejawnych. Uregulowania obowiązującej obecnie ustawy o ochronie informacji niejawnych kształtują w sposób szczególny sytuację prawną osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy przetwarzaniu i ochronie tych informacji, wprowadzając m.in. specyficzne przesłanki dopuszczalności zatrudnienia związanego z dostępem do informacji niejawnych oraz wzbogacając katalog ich powinności pracowniczych. Ustawa ta wpływa również bezpośrednio na sytuację prawną pracodawcy, nakładając na niego szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacjom niejawnym przetwarzanym w związku z prowadzoną działalnością. (abstrakt oryginalny)
EN
According to Article 100 § 2 point 5 of Labour Code an employee is subject to observe the secrecy, which has been definied in separate provisions. This obligation includes the necessity to protect confidential information within the meaning of the Act dated August 5, 2010 on protecting confidential information. This new Act on protecting confidential information introduced a number of landmark changes, such as abandoning traditional notions of 'state secret' and 'public service secret' or excluding from its protection the secrets protecting private interests of citizens and entrepreneurs, which were irrelevant to the interest of the Republic of Poland. Also, it has modified, and, to some extent, simplified a number of detailed rules of functioning entities being in the possession of confidential information. From the point of view of the ideas presented in this article it is very crucial that the regulations of the Act on protecting confidential information are shaping, in most particular way, the legal situation of the persons employed on the basis of working relationship in processing and protecting this information. They have introduced, among other things, specific evidence of admissibility of employment connected with the access to confidential information, and have expanded the list of employee duties of these persons. The Act also influences directly the legal situation of an employer, who is now under a number of obligations connected with safeguarding confidential information processed in their activity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • T. Szewc, Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 65.
 • P. Bodyl-Szymala, Informacja niejawna a tajemnica bankowa, na stronach http://www.rp.pl/artykul/569039.html, ostatni dostęp 18 kwietnia 2011 r.
 • S. Hoc, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 27- 29.
 • A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 437 i n.
 • M. Domagalski, Czy będzie mniej tajemnic państwowych, na stronach http://www.rp.pl/artykul/586297.html, ostatni dostęp 18 kwietnia 2011.
 • J. Borowicz, Ochrona informacji niejawnych w stosunkach pracy, "Przegląd Prawa i Administracji", t. LVIII, red. B. Banaszak, Wrocław 2004, s. 54-57.
 • W. Sanetra, Prawo pracy. Zarys wykładu, t. I, Białystok 1994, s. 38-62.
 • J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1992, s. 238-273.
 • T. Kuczyński, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław 2000, s. 40-41.
 • R. Borek-Buhajczuk, Powołanie niewłaściwe, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2011, nr 1, s. 28-30.
 • Z. Kubot, Pojęcie kierownictwa pracodawcy (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002, s. 246-247.
 • J. Borowicz, Status prawny pracownika przetwarzającego informacje niejawne. Zagadnienia wybrane, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 9, s. 3-4.
 • A. Sobczyk, Komentarz do art. 16 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, na stronach http://lex.prawo.uni.wroc.pl/lex/index.rpc?&from-History=f alse
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.