PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 10 | 97--126
Tytuł artykułu

Instytucjonalne uwarunkowania przestępczości w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Institutional Determinants of Crime in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest artykulacja potrzeby empirycznego badania zjawiska przestępczości przy użyciu metodyki badań ekonomicznych. U źródeł tak zdefiniowanego celu leży konstatacja faktu, że polscy ekonomiści wydają się nie postrzegać fenomenu przestępczości poprzez pryzmat swojej dyscypliny naukowej, co stoi w wyraźnym kontraście do światowych trendów badawczych. Cel główny artykułu implikuje jednocześnie jego zawartość merytoryczną, która skoncentrowana jest na kluczowych aspektach operacjonalizacji ekonomicznej teorii przestępczości, stanowiącej podstawowy mechanizm transmisji aparatu pojęciowego ekonomii do problematyki przestępczości. W świetle tej teorii instytucjonalne uwarunkowania przestępczości - na które składają się poszczególne ogniwa systemu egzekucji prawa - pełnią nie tylko funkcję akomodacyjną - ze swej istoty bierną - ale również aktywną, prewencyjną. Druga z wymienionych funkcji łączy się bezpośrednio z tzw. teorią/hipotezą odstraszania, która kwestie funkcjonowania systemu egzekucji prawa wysuwa na czoło swoich rozważań, gdyż każde ogniwo systemu generuje inną składową ogólnego efektu odstraszania. W artykule omówiono przyczyny, dla których przestępczość powinna być przedmiotem badań ekonomicznych. Są to: ekonomiczna teoria przestępczości i indukowana nią teoria odstraszania, społeczne koszty przestępczości oraz funkcjonowanie sytemu egzekucji prawa. Autor zajmuje również stanowisko w kwestii możliwości prowadzenia badań empirycznych przy użyciu danych dotyczących przestępczości rejestrowanej oraz - odwołując się do danych zastanych - analizuje wybrane aspekty funkcjonowania polskiego systemu egzekucji prawa, ze szczególnym uwzględnieniem więziennictwa. Treści zawarte w artykule mogą okazać się przydatne dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są praktycznymi aspektami pomiaru i modelowania przestępczości przy użyciu analizy ekonomicznej. Nie istnieją bowiem obiektywne przyczyny, które tłumaczyłyby marginalizowanie problematyki przestępczości ze strony środowiska polskich ekonomistów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article articulates the need for empirical studies of crime using economic research methods. The author aims to encourage Polish economists to look at crime as a potential research topic, in line with a global trend. The article focuses on the key aspects of the economic theory of crime. Under this theory, the institutional determinants of crime, including the law enforcement system, play not only an essentially passive, accommodative function but also an active, preventive function. The latter function is directly linked with the so-called deterrence theory, which highlights issues related to the functioning of the law enforcement system because each component of this system generates a different aspect of the overall deterrence effect. The article discusses the reasons why crime should be the subject of economic research. These include the economic theory of crime and the deterrence theory as well as the social costs of crime and the functioning of the law enforcement system. The author also takes a position on the possibility of conducting empirical research using crime data. Referring to the existing data, he analyzes selected aspects of the functioning of the Polish law enforcement system, with a special emphasis on the prison system. The findings of the article could be useful for all those interested in the practical aspects of measuring and modeling crime by using economic analysis, the author says. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
97--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ayres I., Levitt S., [1998], Measuring Positive Externalities from Unobservable Victim Precaution: An Empirical Analysis of Lojack, "Quarterly Journal of Economics", s. 43-77.
 • Becker G., [1968], Crime and Punishment: An Economic Approach, "Journal of Political Economy", s. 167-217.
 • Brown W., Reynolds M., [1973], Crime and Punishment: Risk Implications, "Journal of Economic Theory", Vol. 6, No. 5, s. 508-14.
 • Cherry T.L., List J.A., [2002], Aggregation bias in the economic model of crime, "Economics Letters", s. 81-86.
 • Czabański J., [2005], Koszty przestępczości, [w:] J. Czabański (red.), Bezpieczne Państwo. Nowe trendy w polityce karnej, Stowarzyszenie KATON, s. 171-186, Kraków.
 • Czabański J., [2009], The Feasibility of Cost of Crime Estimations in Eastern Europe - The Case of Poland, "European Journal on Criminal Policy and Research", Vol. 15, No. 4, pp. 327-342.
 • Diebold F.X., Rudebusch G., [1991], On the Power of Dickey-Fuller Tests against Fractional Alternatives, "Economics Letters", No. 35, s. 155-160.
 • Donohue J.J., Siegelman P., [1998], Allocating Resources among Prisons and Social Programs in the Battle against Crime, "The Journal of Legal Studies", Vol. 27, No. 1, s. 1-43.
 • Ehrlich I., [1973], Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation, "Journal of Political Economy", s. 551-67.
 • Florczak W., [2009], Zbrodnia i kara. Próba kwantyfikacji makroekonomicznych uwarunkowań przestępczości w Polsce, "Ekonomista", nr 4, s. 479-515, Warszawa.
 • Florczak W., [2011], W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju. Perspektywa makroekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Florczak W., [2011], An Empirical Macroeconomic Model of Crime for Poland, [w:] J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, L. Visscher, Polish Yearbook of Law and Economics, Vol. 1, s. 67-111, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Florczak W., [2012], W gęstwinie teorii. O możliwości empirycznej unifikacji alternatywnych teorii na przykładzie teorii przestępczości, "Ekonomista", w druku.
 • Kleck G., Sever B., Li S., Gertz M., [2005], The Missing Link in General Deterrence Research, "Criminology", Vol. 43, s. 623-659.
 • Krajewski K., [2004], Crime and Criminal Justice in Poland, "European Journal of Criminology", No. 1, s. 377-407.
 • Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989-2009, [2009], Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa.
 • Levitt S.D., [1995], Why Do Increased Arrest Rates Appear to Reduce Crime: Deterrence, Incapacitation, or Measurement Error?, NBER Working Paper Series 5368, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Mendes S.M., McDonald M.D., [2005], Putting Severity of Punishment Back in the Deterrence Package, "Policy Studies Journal", Vol. 29, s. 588-610.
 • Nagin D., Pogarski G., [2001], Integrating celerity, impulsivity, and extralegal sanction threats into a model of general deterrence: Theory and Evidence, "Criminology", Vol. 39, s. 404-430.
 • Ng S., [1995], Testing for Unit Roots in Flow Data Sampled at Different Frequencies, "Economics Letters", nr 47, s. 237-242.
 • Noam E., [1977], The Criminal Justice System: an Economic Model, [w:] S.S. Nagel (red.), Modeling the Criminal Justice System, Sage Publication Inc.
 • Pratt T.C., [2001], Assessing the Relative Effectiveness of Macro-level Predictors of Crime: A Metaanalysis, dysertacja doktorska, University of Cincinati; http://www.cech.uc.edu/criminaljustice/ files/2010/08/Pratt.pdf
 • Pratt T.C., Cullen F.T., [2005], Assessing Macro-Level Predictors and Theories of Crime, "Crime and Justice", Vol. 32.
 • Rouwette E., van Hooff P., Vennix J., Jongerbreur W., [2007], Modeling crime control in the Netherlands: insights on process, Paper presented at the 25th International Conference of the System Dynamics Society, Boston.
 • Schneider J., [1997], Przyczyny przestępczości. Nowe aspekty międzynarodowej dyskusji o teoriach kryminologicznych, "Archiwum Kryminologii", t. XXIII-XXIV, s. 13-44.
 • Szymanowski T., [2010], Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Tulder F.P., Van der Torre A., [1999], Modeling Crime and the Law Enforcement System, "International Review of Law and Economics", Vol. 19, s. 471-486.
 • Tulder F.P., Velthoven B.C.J., [2003], Econom(etr)ics of crime and litigation, "Statistica Neerlandica", Vol. 57, No. 3, s. 321-346.
 • Viren M., [2001], Modeling crime and punishment, "Applied Economics", Vol. 33, s. 1869-1879.
 • Wolpin K.I., [1978], An Economic Analysis of Crime and Punishment in England and Wales, 1894-1967, "Journal of Political Economy", Vol. 86, No. 5, s. 815-840.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.